Občinski svet | Sestava občinskega sveta 2018-2022

Sestava občinskega sveta 2018-2022

Neodvisna lista Tamare Šnofl

Andrej Plohl, Gradiška 506, 2201 Zg. Kungota, plohl.andrej@gmail.com

Karmen Ketiš, Sp. Vrtiče 26, 2201 Zg. Kungota, k.ketis@gmail.com

Matjaž Pungartnik, Zg. Kungota 12o, 2201 Zg. Kungota, matjaz.pungartnik@gmail.com

Natalija Dimnik, Kozjak nad Pesnico 78, 2201 Zg. Kungota, natalija.dimnik@gmail.com


SDS - Slovenska demokratska stranka

Igor Stropnik,

Majda Trampuš, Jurski Vrh 4a, 2201 Zg. Kungota, majda.trampus@triera.net

Jože Krajnc,

Metka Ornik, Gradiška 248, 2211 Pesnica pri Mariboru, metka.ornik@gmail.com

 

NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati

Edvard Urbancl ml.,

Alenka Valdhuber, Ciringa 6, 2201 Zg. Kungota, alenkavaldhuber@gmail.com

 

Za Kungoto s srcem

Rudi Matjašič, Gradiška 83, 2211 Pesnica pri Mariboru, rudi.matjasic@gmail.com

 

SD – Socialni demokrati

Domen Ledinek, Slatina 19, 2201 Zg. Kungota, domen_ledinek@hotmail.com

 

SLS – Slovenska ljudska stranka

Vinko Ul, Gradiška 163, 2211 Pesnica pri Mariboru, lesdom@amis.net 

 

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Edi Sever, Zg. Kungota, 2201 Zg. Kungota, sever.edi@triera.net

Seznam datotek