Občinski svet | Sestava Občinskega sveta 2014-2018

Sestava Občinskega sveta 2014-2018

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Majda Trampuš, Jurski Vrh 4, 2201 Zgornja Kungota, majda.trampus@triera.net

Rudi Matjašič, Gradiška 83, 2211 Pesnica pri Mariboru, rudi.matjasic@gmail.com

Metka Ornik, Gradiška 248, 2211 Pesnica pri Mariboru

Jože Krajnc, Plintovec 10k, 2201 Zg. Kungota,

Tjaša Marko, Rošpoh 152, 2201 Zgornja Kungota, tjasa.marko@siol.com

Jože Graber, Kozjak nad Pesnico 31a, 2201 Zg. Kungota

 

DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Ferdinand Komauer, Zgornja Kungota 15a, 2201 Zgornja Kungota

Jožefa Danko, Vršnik 23, 2201 Zg. Kungota

 

SD - SOCIALNI DEMOKRATI

Domen Ledinek, Slatina 19, 2201 Zgornja Kungota, domen_ledinek@hotmail.com

Milojka Stanec, Vršnik 15a, 2201 Zg. Kungota

 

NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Edvard Urbancl ml., Zgornja Kungota 75c, 2201 Zgornja Kungota, edi.urbancl@gmail.com

Tomaž Holer, Sp. Vrtiče 38, 2201 Zg. kungota

 

 ALOJZ PARTLIČ – NEODVISNI S PODPORO VOLILCEV

Alojz Partlič, Zgornje Vrtiče 6a, 2201 Zgornja Kungota

 

 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Vinko Ul, Gradiška 163, 2211 Pesnica pri Mariboru, lesdom@amis.net

Seznam datotek