Občinska volilna komisija | Sestava

Sestava

Dne, 14.06.2017 je bila na 15. redni seji Občinskega sveta, imenovana, Občinska volilna komisija za  mandatno dobo štirih let, v naslednji sestavi:

- Alenka Zgubič, univ. dipl. prav. - predsednica,

- Maja Sedak, univ. dipl. prav. - namestnica predsednice,

- Brigita Marhold - članica,

- Sonja Roškar - namestnica članice,

- Franc Kerenc - član,

- Nada Matjašič - namestnica člana,

- Peter Golob - član,

- Miro Vodušek - namestnik člana.

Seznam datotek