Občinska uprava | Zaposleni

Zaposleni

 

OBČINSKI URAD 
Predstavljamo vam zaposlene javne uslužbence

 

Dejan FLAKUS,
univerzitetni diplomirani inženir strojništva
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE
Tel: 02/655 05 05,  e-naslov: dejan.flakus@kungota.si

Zvezdana FERK, 
Upravno administrativni tehnik

Refernt I
Referent v sprejemni pisarni

Tel. 02/655 05 05            GSM  031 521 614            e-naslov: obcina@kungota.si

Diana HAUSVIRT VEŠNAR,
univerzitetna diplomirana pravnica

Višja svetovalka III
Svetovalka za splošne in normativno pravne zadeve

Tel.  02/655 05 08            GSM  051 610 588          e-naslov: hausvirt.vesnar@kungota.si

Sonja ŠTELCL,
diplomirani ekonomist

Višja svetovalka III
Svetovalka za finance in računovodstvo

Tel.  02/655 05 04            GSM  041 472 581          e-naslov: finance@kungota.si

Jernej SENEKOVIČ,
magister mednarodnih in diplomatskih študij

Višji svetovalec III
Svetovalec planer - analitik

Tel.  02/655 05 09            GSM  031 576 231          e-naslov: senekovic@kungota.si

spec. Dejan ŽIŽEK,
diplomirani ekonomist, inženir gradbeništva

Svetovalec I
Svetovalec za okolje in prostor
(Letno in zimsko vzdrževanje cest, režijski obrat)

Tel.  02/655 05 02            GSM  041 786 938          e-naslov: dejan@kungota.si

Davorin PIVEC,
diplomiran inženir prometa 
Svetovalec I
Svetovalec za okolje in prostor (prostorsko načrtovanje, soglasja, potrdila, NUSZ)

Tel.  02/655 05 03            GSM  031 718 331          e-naslov: komunala@kungota.si

mag. Mojca ŠTRAKL,
diplomiran upravni organizator

Svetovalec I
Svetovalec za kmetijstvo, turizem, malo gospodarstvo, naravne nesreče, civilno zaščito ter protokol

Pooblaščenka za dajanje informacij javnega značaja
Tel. 02/655 05 10           GSM: 031 774 970             e-naslov: mojca@kungota.si