Občinska uprava | Medobčinski inšpektorat

Medobčinski inšpektorat

Medobčinski inšpektorat

Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

Tel: 02/2201-516
Fax: 02/2201-517
medobcinski.inspektorat@maribor.si

 

Uradne ure:

1.      Na sedežu:

ponedeljek in sreda med 08.oo - 10.oo uro

2.      Po telefonu:    ponedeljek, torek, četrtek         med 8. in 14. uro

                             sreda                                        med 8. in 16. uro

                             v petek                                     med 8.oo in 12.oo uro

3.      po e-pošti:     vse dneve                                 med 00. in 24. uro

 

Delovno področje

Medobčinski inšpektorat so ustanovile občine Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Trojica, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in občina Šentilj z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT« (Medobčinski uradni vestnik, št. 3/2008).

Medobčinski inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah.

Nadzoruje izvajanje določb odlokov:

 • odloke o občinskih cestah,
 • odloke o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah,
 • odloke o ravnanju s komunalnimi odpadki,
 • odloke o oglaševanju in reklamiranju,
 • odloke o občinskih taksah,
 • odloke o taksi službah,
 • odloke o naravnih in kulturnih znamenitostih,
 • odloke o pokopaliških dejavnostih,
 • odloke o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin,
 • odloke o odvajanju in čiščenju odpadnih voda,
 • ter drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

 

Vloge, pritožbe, pobude

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo inšpektorji, kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.

Vloge in pritožbe je mogoče dajati direktno na sedež Medobčinskega inšpektorata ali tudi na sedeže občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata, pisno, po telefonu in po e-pošti.

Inšpektorji so dolžni obravnavati vse vloge, tudi anonimne, ter varovati tajnost prijavitelja.

Pritožbeni organ zoper izdane akte v inšpekcijskih postopkih je župan posamezne občine ustanoviteljice, in sicer na območju tiste občine, kjer se je izdal ureditveni akt.

Pri vodenju postopkov v skladu z Zakonom o prekrških je pritožbeni organ krajevno pristojno sodišče.

 

 

Medobčinski inšpektorat vodi magister Franjo Švajger

Seznam datotek