Kmetijstvo | Kmečka tržnica v Kungoti

Kmečka tržnica v Kungoti

 
 
- Poteka  vsako soboto med 8. in 12. uro
- Prodajalce vabimo na občinsko upravo, da vložijo prošnjo za najem prodajnega prostora in sklenejo pogodbo
- Na tržnici lahko prodajajo:
   • kmetovalci,
   • nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
   • nosilci osebnega dopolnilnega dela,
   • drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti,
   • trgovci in gostinci,
   • zadruge in
   • drugi posamezniki in organizacije, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.
Kmetovalci in drugi posamezniki lastno pridelavo zagotavljajo s KMG-MID številko kmetije na kateri živijo in delajo. Na tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pa pri njih zaposleni delavci.
 
- Najem tržnega mesta in stojnice je za občane občine Kungota brezplačen
- Vsa dodatna pojasnila dobite na občinski upravi pri Mojci Štrakl na telefonski številki 02/ 655 05 10