Občinska uprava | Javni razpisi | Evidenčna naročila

Evidenčna naročila

Do 28. februarja 2019 morajo naročniki v skladu z ZJN-3 na portal javnih naročil sporočiti podatke o t. im. evidenčnih naročilih, torej tistih oddanih javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti za uporabo zakona. Poleg tega morajo naročniki do konca februarja na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil objaviti tudi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih vrednost je višja od 10.000 eurov (brez DDV) in nižja od mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3.

JN 2018.xlsx statistika 2018.docx