Gasilci / zaščita | Prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Kungota

Prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Kungota

SPOŠTOVANI OBČANI IN OBČANKE!
 
Prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Kungota je aktivna prostovoljna enota III. kategorije, ki šteje 94 prostovoljnih članov. Od tega je 35 operativcev in 25 pionirjev. Ostali so člani in članice, ki po svojih močeh delajo v društvu.
Gasilsko društvo v Zg. Kungoti je bilo ustanovljeno 25. maja 1925. Pobuda sta bila dva velika požara (grajski hlev v Svečini in Lebaričev mlin v Kungoti). Torej letos praznujemo 85-obletnico gasilskega društva Zgornja Kungota.
 
 
V obdobju devedesetih let ter vse do leta 2008, je društvo vodil sedanji častni predsednik Ciril Kocbek s poveljnikom Ivanom Menhartom. Leta 2008 je predsednik postal nižji gasilski častnik II. stopnje Franc Markuš, ki s pomočjo svojih dobrih in vestnih sodelavcev ter poveljnikom Danilom Vračko društvo vodi po svojih najboljših močeh do leta 2012. Sedaj je predsedovanje društvu prevzel Edvard Urbancl ml.
Prednostna naloga društva je pomagati krajanom občine Kungota (in po potrebi tudi drugim) pri požarih in naravnih nesrečah. Tako smo se leta 2009 klicu na pomoč odzvali kar 21 krat. Pri tem pa so nam pomagala tudi ostala društva iz Gasilske zveze Slovenske gorice ter PGD Kamnica in PGD Selnica ob Dravi, za kar smo jim zelo hvaležni.
Da lahko krajanom pomagamo po svojih najboljših močeh, se tudi ustrezno izobražujemo. Tako je lani 17 gasilcev uspešno zaključilo tečaj za vodjo skupine. Nekaj članov se je udeležilo tudi tečaja za delo z motorno žago, ki ga je organizirala občina Kungota. V letošnjem letu je 8 članov opravilo tečaj za radijske zveze. 4. in 5. februarja 2010 na Ig-u se bodo 3 gasilci udeležili izobraževanja za delo z dihalnimi aparati. 
Zaradi neugodnih naravnogeografskih razmer so v občini še vedno gospodinjstva, ki nimajo mestnega vodovoda. Tako smo lani še vedno opravili več kot 200 prevozov pitne vode.
V letu 2009 smo se udeležili tudi tekmovanja v sklopu GZ Slovenske gorice, kjer smo dosegli naslednje rezultate: Člani B– 1. mesto, člani A – 2. mesto, članice A – 3. mesto, mladinci – 3. mesto. Tudi pionirji so dosegli dobre rezultate. Člani, članice in mladinci smo se tako udeležili tudi regijskega tekmovanja v Šentilju.
Člani A so se udeležili tekmovanja GZ Celje kot predstavniki GZ Slovenske gorice in dosegli zavidljivo 2. mesto.
Organizirali smo tudi regijski orientacijski tek za pionirje in mladince. Tudi tukaj so bili doseženi zavidljivi rezultati, saj so mladinci dosegli - 1. mesto, starejši pionirji - 1. mesto, mlajše pionirke - 2. mesto, mlajše pionirke 2 - 4. mesto in mlajši pionirji - 8. mesto. Mladinci, starejši pionirji in mlajše pionirke so se tako uvrstili na državno prvenstvo in tudi tam dosegli dobre rezultate.
Gasilski dom, v katerem deluje društvo, stoji v osrednjem delu Zgornje Kungote, ob regionalni cesti Maribor-Kungota-Jurij. V gasilskem domu je 24 ur na dan dosegljiv oskrbnik doma, g. Ivan Menhart. Telefonska številka na kateri smo dosegljivi je 02/656-71-21 in fax 02/656-71-20.
Seznam datotek