Novice

arhiv


Pobude in vprašanja občanov

Iskanje po strani:

Prijava na e-novice:

ŠOLSTVO

Kdo subvencionira šolsko prehrano?

Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) vsako leto subvencionira šolsko prehrano najbolj ogroženim učencem v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah (Ur. List RS, št. 34/04). MŠŠ vsako leto v začetku šolskega leta pošlje na občine razdelilnik upravičencev po posameznih šolah. Podatke zbere občina na predlog šol in jih posreduje na MŠŠ.

POMOČ NA DOMU

Kdo so upravičenci storitev pomoči na domu?

Upravičenci storitve pomoči na domu so:

  • osebe stare nad 65 let, katerim lahko občasna pomoč ali nekaj urna dnevna pomoč omogoča bivanje doma, tako, da jim institucionalno varstvo ni potrebno; ali da taka oblika pomoči omogoči družini uporabnika pomoč v času, ko ni možnosti sprejema v institucionalno varstvo,
  • osebe s statusom invalida (po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih) oz.

Partnerske povezave