Oddelek za javna naročila in črpanje EU sredstev

Vodja oddelka

Simona Lubšina


Tajništvo oddelka

Suzana Horvatiček
T: 07/ 498 13 03
E: suzana.horvaticek@krsko.si


Naloge in pristojnosti

  • izvaja postopke javnega naročanja in ostale naloge po zakonu, ki ureja javno naročanje za vse notranje organizacijske enote,
  • opravlja naloge svetovanja na področju javnih naročil,
  • opravlja naloge za pridobivanje EU sredstev iz centralnih programov EU.


Deli novico še z drugimi