Delovna telesa

Delovna telesa Občinskega sveta Občine Krško v mandatu 2014 - 2018.

Krepko, podčrtano - predsednik-ca delovnega telesa.

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

 1. Vlado Bezjak, Armeško 45, 8280 Brestanica,
 2. Dušan Dornik, Cesta krških žrtev 40, 8270 Krško,
 3. Vlado Grahovac, Reštanj 48, 8281 Senovo,
 4. Silvo Krošelj, Cirje 6, 8274 Raka,
 5. Jože Olovec, Vrtnarska pot 1, 8273 Leskovec pri Krškem,
 6. Aljoša Preskar, Pot na Polšco 21, 8270 Krško,
 7. Jože Slivšek, Zdole 36a, 8272 Zdole.

*********************************************************************************************************

Normativno-pravna komisija:

 1. Tajana Dvoršek, Valvasorjevo nabrežje 5, 8270 Krško,
 2. Stanka Jurečič, Malo Mraševo 26, 8312 Podbočje,
 3. Franc Lekše, Veliki Trn 18, 8270 Krško,
 4. Boštjan Pirc, Gubčeva ulica 7, 8270 Krško,
 5. Tamara Vonta, Sremič 15, 8270 Krško,
 6. Martin Godler, Partizanska pot 3, 8270 Krško,
 7. Marjana Planinc, Libna 30a, 8270 Krško.

*********************************************************************************************************

Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami:

 1. Anton Petrovič, Titova cesta 93, 8281 Senovo,
 2. Tadej Radkovič, Šutna 7, 8312 Podbočje,
 3. Ana Somrak, Ul. Anke Salmičeve 55, 8273 Leskovec pri Krškem,
 4. Aleš Zajc, Spodnji Stari Grad 36, 8270 Krško,
 5. Branka Ban, Kostanjek 5a, 8272 Zdole,
 6. Stanka Pflege, Mrtvice 44, 8273 Leskovec pri Krškem,
 7. Rok Umek, Kovinarska 11a, 8270 Krško.

*********************************************************************************************************

Komisija za vloge in pritožbe:

 1. Milena Bogovič Perko, Mali Kamen 31b, 8281 Senovo,
 2. Terezija Deržanič, Dolenja vas 36, 8270 Krško,
 3. Davorin Naglič, Ul. Anke Salmičeve 52, 8273 Leskovec pri Krškem,
 4. Tamara Vonta, Sremič 15, 8270 Krško,
 5. Mateja Dimc, Pristava 11, 8273 Leskovec pri Krškem,
 6. Mirko Sternad, Zdolska 18a, 8270 Krško,
 7. Bojan Vovčko, Dobrava 32, 8281 Senovo.

*********************************************************************************************************

 

*********************************************************************************************************

Odbor za družbene dejavnosti:

 1. Tajana Dvoršek, Valvasorjevo nabrežje 5, 8270 Krško,
 2. Aljoša Preskar, Pot na Polšco 21, 8270 Krško,
 3. Ivan Umek, Mali Kamen 22, 8281 Senovo,
 4. Tamara Vonta, Sremič 15, 8270 Krško,
 5. Mojca Železnik, Jetrno selo 17, 8280 Brestanica,
 6. David Imperl, Ulica 11. novembra 31, 8273 Leskovec pri Krškem,
 7. Rok Kerin, Papirniška ulica 8, 8270 Krško,
 8. Hrvoje Petković, Ulica Milke Kerinove 2, 8270 Krško,
 9. Mirela Zalokar, Pot na Armes 29, 8281 Senovo.

*********************************************************************************************************

Odbor za finance in občinsko premoženje:

 1. Vlado Bezjak, Armeško 45, 8280 Brestanica,
 2. Vlado Grahovac, Reštanj 48, 8281 Senovo,
 3. Moran Jurkovič, Loke 20, 8273 Leskovec pri Krškem,
 4. Marija Stopinšek, Ul. Slavka Rožanca 16a, 8270 Krško,
 5. Jože Žabkar, Papirniška ulica 15, 8270 Krško,
 6. Martina Bobnič, Rožno 55, 8283 Blanca,
 7. Marija Drstvenšek, Reštanj 52, 8281 Senovo,
 8. Martin Godler, Partizanska pot 3, 8270 Krško,
 9. mag. Nataša Šerbec, Narpel 61, 8270 Krško.

*********************************************************************************************************

Odbor za gospodarstvo in turizem:

 1. Julijan Kerin, Cesta 4. julija 67, 8270 Krško,
 2. Anton Petrovič, Titova cesta 93, 8281 Senovo,
 3. Boštjan Pirc, Gubčeva ulica 7, 8270 Krško,
 4. Ivan Umek, Mali Kamen 22, 8281 Senovo,
 5. Jože Žabkar, Papirniška ulica 15, 8270 Krško,
 6. Sonja Bračun, Veliki Kamen 34, 8282 Koprivnica,
 7. Marjetka Kerin, Straža pri Krškem 3, 8270 Krško,
 8. Marija Krušić, Šercerjeva 2/b, 8281 Senovo,
 9. Tamara Preskar, Mali Kamen 66, 8281 Senovo.

*********************************************************************************************************

Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja:

 1. Janez Barbič, Šutna 25, 8312 Podbočje,
 2. Dušan Dornik, Cesta krških žrtev 40, 8270 Krško,
 3. Alojz Marolt, Senuše 44a, 8273 Leskovec pri Krškem,
 4. Tadej Radkovič, Šutna 7, 8312 Podbočje,
 5. Jožef Zupančič, Podlipa 7, 8274 Raka,
 6. Alojz Kerin, Straža pri Krškem 2, 8270 Krško,
 7. Nenad Moravac, Gorenja vas 13, 8273 Leskovec pri Krškem,
 8. Peter Račič, Vihre 21, 8273 Leskovec pri Krškem,
 9. Jože Turk, Planina 11, 8312 Podbočje.

*********************************************************************************************************

Odbor za krajevne skupnosti in komunalno infrastrukturo:

 1. Vlado Bezjak, Armeško 45, 8280 Brestanica,
 2. Silvo Krošelj, Cirje 6, 8274 Raka,
 3. Franc Lekše, Veliki Trn 18, 8270 Krško,
 4. Olivera Mirkovič, Delavska ulica 8, 8281 Senovo,
 5. Aleš Zajc, Spodnji Stari Grad 36, 8270 Krško,
 6. Anton Bohorč, Rožno 38a, 8280 Brestanica,
 7. Alojz Kerin, Selce pri Leskovcu 5, 8273 Leskovec pri Krškem,
 8. Goran Udovč, Stari Grad 5, 8270 Krško,
 9. Zdravko Urbanč, Veliko Mraševo 23, 8312 Podbočje.

*********************************************************************************************************

Odbor za mladino:

 1. Moran Jurkovič, Loke 20, 8273 Leskovec pri Krškem,
 2. Alojz Marolt, Senuše 44a, 8273 Leskovec pri Krškem,
 3. Olivera Mirkovič, Delavska ulica 8, 8281 Senovo,
 4. Tadej Radkovič, Šutna 7, 8312 Podbočje,
 5. Mojca Železnik, Jetrno selo 17, 8280 Brestanica,
 6. Maša Dostal Ivanšek, Libna 47, 8270 Krško,
 7. Petra Ivnik, Dolenji Leskovec 4 a, 8280 Brestanica,
 8. Mojca Rostohar, Poljska pot 7, 8270 Krško        - predstavnica Mladinskega sveta Krško,
 9. Jure Zlobko, Kalce Naklo 43, 8312 Podbočje     - predstavnik Mladinskega centra Krško.

*********************************************************************************************************

Odbor za okolje in prostor:

 1. Milena Bogovič Perko, Mali Kamen 31b, 8281 Senovo,
 2. Stanka Jurečič, Malo Mraševo 26, 8312 Podbočje,
 3. Davorin Naglič, Ul. Anke Salmičeve 52, 8273 Leskovec pri Krškem,
 4. Tadej Radkovič, Šutna 7, 8312 Podbočje,
 5. Ana Somrak, Ul. Anke Salmičeve 55, 8273 Leskovec pri Krškem,
 6. Nenad Čekrlić, Cesta 4. julija 64, 8270 Krško,
 7. Anton Janc, Ravni 16, 8270 Krško,
 8. Damjan Mežič, Senuše 52, 8273 Leskovec pri Krškem,
 9. Rajmund Veber, Savska pot 2, 8270 Krško.

*********************************************************************************************************

Odbor za zaščito in reševanje:

 1. Janez Barbič, Šutna 25, 8312 Podbočje,
 2. Moran Jurkovič, Loke 20, 8273 Leskovec pri Krškem,
 3. Alojz Marolt, Senuše 44a, 8273 Leskovec pri Krškem,
 4. Olivera Mirkovič, Delavska ulica 8, 8281 Senovo,
 5. Jožef Zupančič, Podlipa 7, 8274 Raka,
 6. Andreja Mozer, Anovec 22, 8272 Zdole,
 7. Bojan Naraglav, Cesta krških žrtev 7a, 8271 Krško,
 8. Roman Pleterski, Elektrarniška cesta 30, 8280 Brestanica,
 9. Aleš Stopar, Narpel 59, 8270 Krško.


Deli novico še z drugimi