Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško (2014 - 2018)

 

Janez Barbič,
Šutna 25, 8312 Podbočje

E: janez.barbic@krsko.si

 

Vlado Bezjak,
Armeško 45, 8280 Brestanica

E: vlado.bezjak@krsko.si

 

Milena Bogovič Perko,
Mali Kamen 31b, 8281 Senovo

E:milena.bogovic-perko@krsko.si

 

Terezija Deržanič,
Dolenja vas 36, 8270 Krško

E: terezija.derzanic@krsko.si

 

Dušan Dornik,

Cesta krških žrtev 40, 8270 Krško

E: dusan.dornik@krsko.si

 

Tajana Dvoršek,

Valvasorjevo nabrežje 5, 8270 Krško

E: tajana.dvorsek@krsko.si

 

Vlado Grahovac,
Reštanj 48, 8281 Senovo

E: vlado.grahovac@krsko.si

 

Stanka Jurečič,
Malo Mraševo 26, 8312 Podbočje

E: stanka.jurecic@krsko.si

 

Julijan Kerin,
Cesta 4. julija 67, 8270 Krško

E: julijan.kerin@krsko.si

 

Silvo Krošelj,

Cirje 6, 8274 Raka

E: silvo.kroselj@krsko.si

 

Franc Lekše,

Veliki Trn 18, 8270 Krško

E: franc.lekse@krsko.si

 

Alojz Marolt,
Senuše 44a, 8273 Leskovec pri Krškem

E: alojz.marolt@krsko.si

 

Jožica Mikulanc,
Rozmanova 48, 8270 Krško

E: jozica.mikulanc@krsko.si

 

Olivera Mirkovič,
Delavska ulica 8, 8281 Senovo

E: olivera.mirkovic@krsko.si

 

Davorin Naglič,
Ul. Anke Salmičeve 52, 8273 Leskovec pri Krškem

E: davorin.naglic@krsko.si

 

Jože Olovec,
Vrtnarska pot 1, 8273 Leskovec pri Krškem

E: joze.olovec@krsko.si

 

Anton Petrovič,
Titova cesta 93, 8281 Senovo

E: anton.petrovic@krsko.si

 

Boštjan Pirc,
Gubčeva ulica 7, 8270 Krško

E: bostjan.pirc@krsko.si

 

Aljoša Preskar,
Pot na Polšco 21, 8270 Krško

E: aljosa.preskar@krsko.si

 

Tadej Radkovič,
Šutna 7, 8312 Podbočje

E: tadej.radkovic@krsko.si

 

Jože Slivšek,
Zdole 36a, 8272 Zdole

E: joze.slivsek@krsko.si

 

Ana Somrak,
Ul. Anke Salmičeve 55, 8273 Leskovec pri Krškem

E: nusa.somrak@krsko.si

 

Marija Stopinšek (nadomestila mag. Miran Stanka),
Ul. Slavka Rožanca 16a, 8270 Krško

E: marija.stopinsek@krsko.si

 

Ivan Umek (nadomestil Sonjo Bračun),
Mali Kamen 22, 8281 Senovo

E: ivan.umek@krsko.si

 

Tamara Vonta,
Sremič 15, 8270 Krško

E: tamara.vonta@krsko.si

 

Aleš Zajc,
Spodnji Stari Grad 36, 8270 Krško

E: ales.zajc@krsko.si

 

Jožef Zupančič,
Podlipa 7, 8274 Raka

E: jozef.zupancic@krsko.si

 

Jože Žabkar,
Papirniška ulica 15, 8270 Krško

E: joze.zabkar@krsko.si

 

Mojca Železnik,
Jetrno selo 17, 8280 Brestanica

E: mojca.zeleznik@krsko.si

 

Moran Jurkovič,
Loke 20, 8273 Leskovec pri Krškem

E: moran.jurkovic@krsko.si

 Poglejte še

Deli novico še z drugimi