Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za staro jedro Leskovec pri Krškem


Deli novico še z drugimi