Oskrba zapuščenih živali na območju občine Krško

Če opazimo izgubljenega psa ali mačko, smo po zakonu dolžni ukrepati in najdbo prijaviti. Za izgubljeno oz. zapuščeno žival šteje vsaka žival, ki ob sebi nima skrbnika. Najditelj živali naj bi v 24 urah o najdbi obvestil  pristojno zavetišče, s katerim ima Občina sklenjeno pogodbo. Občina Krško je pogodbo za izvajanje te dejavnosti za leto 2014 v skladu z zakonodajo sklenila z zavetiščem Meli center Trebnje, ki bo skrbelo za zapuščene in izgubljene živali z območja občine Krško. Vsi, ki najdejo zapuščeno žival na območju občine Krško, o tem obvestijo zavetišče na telefonsko številko 07/30 45 616 ali center za obveščanje na številko 112.

 

Ob tem pa še pojasnilo:

Občina Krško je pri oskrbi za zapuščene živali zavezana zakonodaji. Zakon o zaščiti živali v 27. členu pravi, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrbo in namestitev  v zavetišču, kar je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih  psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. V postopku izbire zavetišča za leto 2014 je Občina Krško spoštovala tako Zakon o zaščiti živali kot tudi Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Spoštovala je tudi Zakon o javnih financah in Zakon o javnem naročanju. Eno od temeljnih načel teh dveh zakonov je načelo gospodarnosti in učinkovitosti, kar pomeni, da mora občina gospodarno in učinkovito porabiti javna sredstva. Torej mora za storitev, ki jo naroča, plačati najmanj oziroma izbrati ponudnika, ki je najcenejši.

Občina Krško je v lanskem letu na področju zaščite zapuščenih živali oskrbela 215 prostoživečih živali (od tega 137 mačk), v letu 2012 pa 101 (od tega 43 mačk), kar kaže na porast števila prostoživečih živali. Zaradi porasta živali se je Občina Krško odločila, da bo sofinancirala sterilizacijo in kastracijo lastniških živali. V lanskem letu je pristopila tudi k reševanju problematike psov in mačk v naselju Kerinov grm in omogočila cepljenje, čipiranje, registracijo, izdajo potnih listov ter sterilizacijo in kastracijo psov in mačk v tem naselju.

Občina Krško 24. slovenska občina, ki sodeluje z izbranim zavetiščem

Zaupamo v inštitucije, ki skrbijo za nadzor delovanja zavetišč, zato verjamemo, da so se na poziv odzvala zavetišča, ki delujejo v skladu s predpisi in zakonodajo. Veterinarska uprava RS z vsemi pooblastili nadzira delo zavetišč ter v skladu z opravljenimi nadzori dovoljuje ali prepoveduje opravljanje dejavnosti. Če izbrano zavetišče ne bi imelo potrebnih dovoljenj, ga ne bi pozvali k oddaji ponudb.

Občina Krško je 24. slovenska občina zapovrstjo, za katero to zavetišče skrbi za zapuščene živali. Zakaj je torej odločitev Občine Krško za izbor tega zavetišča sporna, odločitev ostalih triindvajsetih občin pa ne? Kot so nam zagotovili na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območnem uradu Novo mesto, trenutno nobeno zavetišče za živali na območju OU Novo mesto nima omejitev ali prepovedi izvajanja dejavnosti.

O nepravilnostih lahko odloča le Veterinarska uprava RS

Občina Krško je delo izbranega zavetišča, ne glede na to, katero je bilo vsako leto izbrano, vedno kontrolirala in spremljala in tako bo tudi v prihodnje. V primeru, da Veterinarska uprava RS in njene službe ugotovijo hujše kršitve izbranega zavetišča, in na podlagi tega zavetišču odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti, bo tudi Občina Krško odpovedala pogodbo. Če pa je zakonodaja tista, ki postavlja prenizke standarde delovanja zavetišč in ravnanja z zapuščenimi živalmi, kot trdijo v društvih za zaščito živali in ob tem opozarjajo na slabo odzivnost inšpekcijskih služb, pa za odgovore na ta vprašanja Občina Krško gotovo ni pravi naslov.Deli novico še z drugimi