Z novo sezono nekaj sprememb izvajanja zimske službe

Krško, 20. november 2013 - Po lanski zimi, ko so stroški zimske službe presegli predvidena sredstva, je Občina Krško želela racionalizirati izvajanje zimske službe in  zmanjšati stroške z omejitvijo čiščenja določenih odsekov cest ter določiti prioriteto čiščenja pločnikov. Pri tem je Občina Krško sledila cilju, da imajo vsi občani pozimi vsaj po eni poti možnost dostopa do delovnih mest, šol in javnih središč in da se ne zniža raven varnosti v prometu. V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi je tako določila seznam cestnih odsekov, kjer bo čiščenje omejeno oz. ne bo izvedeno v celoti,  ter pločnike razdelila na štiri kategorije, glede na nujnost čiščenja.


V občini Krško poteka izvajanje zimske službe na okoli petsto kilometrih občinskih in tristo kilometrih krajevnih cest. Posebno organiziranost zahteva tudi geografska razvejanost območja, od Bohorja do Gorjancev. Zimska sezona traja od 15. novembra do 15. marca, v primeru zimskih razmer pa do prenehanja le-teh. Aktivnosti izvajanja zimske službe se pričnejo s preventivnim posipavanjem cestišč ali s prvim pojavom poledice. Čiščenje snega se prične,  ko je na vozišču pet do deset centimetrov snega in še vedno sneži, promet pa je možen z uporabo zimske opreme. Zimsko službo na območju občine Krško izvaja koncesionar Kostak, d.d., skupaj s podizvajalci.

Omejeno čiščenje na določenih odsekih cest
Z letošnjo sezono spremenjen program izvajanja zimske službe, ki predvideva omejitev čiščenja delov cest, se nanaša predvsem na odseke, ki niso edina pot do naselij oziroma je možnih več dostopov, in tiste, ki vodijo do območij, ki niso poseljena. Na teh odsekih se zimska služba ne bo izvajala.
Čiščenje bo omejeno na delih cest po krajevnih skupnostih (odseki označeni z zeleno):
v KS Brestanica: odseki Golja – Ban – Anže (JP1 692041) ter Brac. – Drnovšek (JP1 692111),

v KS Krško – levi breg: odseka Kremen – vas (JP1 692531) in Koritno – Bučerca (JP1 692641),

v KS Zdole: Zg. Pohanca – Zgo. Šap. (LC 24431), Križe – Brezina – Kostanjek (LC 24443, Sp. Pohanca – Zg. Pohanca (LC 24461), Rezervoar 2 (JP1 691815), Odcep Lopate – Deržic (Jp1 691862) in Kunej – Kenk (JP1 691871),


v KS Senovo:  Soten. – Handija - Sv. Anton(JP1 691091), Sobnik – Rupna loka (JP1 691132), Mali Kamen – Ravni Log (JP1 691241), Dobrava – rezervar (JP1 691297), Dol. Leskovec – Polr.- Kajuhova (JP1 691401), Suhi Polc – Poreber (JP1 691404),

v KS Veliki Podlog: Mali Podlog – Vel. Podlog (JP1 693741),


v KS Raka: Podulce – Videm (JP1 694216), Raški Vrh – Grm – Vrtovšek (JP1 694245), Ardro – Pekel (JP1 694273) in odcep črpališče (JP1 694281),


v KS Leskovec pri Krškem: deli odsekov cest Gorica – Drnovo – Leskovec (LC 191121), Leskovec – Loke – Teršlavec (JP1 693802) in Ulica A. Salmičeve – povezava (JP1 693891) i
v KS Dolenja vas in KS Spodnji Stari Grad – Sp. Libna: odsek Pesje – Odcep (JP1 692382),


v KS Podbočje: deli odsekov cest Gradec – rezervoar (JP1 693422), Veliko Mraševo – vas (JP1 693532), namesto te ceste bo čiščena cesta skozi naselje, ki še ni kategorizirana, in Bušeča vas – Znanovce (JP1 693532).


Ker bo v starem mestnem jedru zaključna preplastitev izvedena ob koncu obnove celotnega območja, bo pluženje in posipavanje nekoliko omejeno, pločnike pa bodo službe čistile s snežnim puhalnikom ali ročno.

Prednostno pločniki ob glavnih cestah in ceste do šol, zdravstvenih domov, ...
Prednostno bo zimska služba čistila pločnike, ki morajo biti očiščeni, ko zapade pet do deset centimetrov snega, to so pločniki ob glavnih cestah v naseljenih območjih ter ceste do zdravstvenih domov, šol, vrtcev in drugih pomembnih ustanov. Sledijo pločniki in ceste, ki morajo biti očiščeni čez dan, nato pa pločniki, ki jih moramo očistiti po koncu sneženja. Obojestranske pločnike ob cestah, kjer so stanovanjski in drugi javni objekti, bo služba čistila samo po eni strani, rekreacijske in večnamenske poti ne bodo očiščene.

V nadaljevanju grafični prikazi po krajevnih skupnostih:

VIJOLIČNA - I. PRIORITETA očiščeno pri 5 - 10 cm snega
TURKIZNA - II PRIORITETA očiščeno do 14. ure
ORANŽNA - III PRIORITETA očiščeno po koncu sneženja
RUMENA -  IV PRIORITETA se ne čisti

Brestanica

Koprivnica

Krško 1

Krško 2

Krško polje

Leskovec

Podbočje

Senovo

Velika vas

Veliki Podlog

Zdole

Dodatne informacije
Nepredvidene dogodke ali potrebe po nujnih intervencijah lahko občani javijo na dežurni telefon koncesionarja (041 671 484) ali pokličejo Center za obveščanje 112. Vsa opažanja, ki so povezana z vzdrževanjem občinskih javnih cest, javnih površin pa lahko sporočite oddelku za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško ali pa direktno vzdrževalcu Kostak d.d., ki bosta problematiko obravnavala in jo poskušala v najkrajšem možnem času tudi rešiti. V ostalih primerih pa se lahko obrnete na: Damijano Dušak z Občine Krško, 07/498 1305, damijana.dusak@krsko.si, družbo Kostak d.d.: pisarna GJS – kolektivne rabe, 07/481 72 85, gjs-kr@kostak.siPoglejte še

Deli novico še z drugimi