Kako ukrepati, če najdete izgubljeno žival na območju občine Krško?

Krško, 15. januar 2013  Če opazimo izgubljenega psa ali mačko smo po zakonu dolžni ukrepati in najdbo prijaviti. Za izgubljeno oz. zapuščeno žival šteje vsaka žival, ki ob sebi nima skrbnika. Najditelj živali naj bi v 24 urah o najdbi obvestil  pristojno zavetišče, s katerim ima Občina sklenjeno pogodbo. Občina Krško je pogodbo za izvajanje te dejavnosti za leto 2013 nedavno sklenila z Veterinarsko bolnico Brežice, ki bo poskrbela za zapuščene in izgubljene živali najdene na našem območju.

V lanskem letu je zavetišče oskrbelo 51 psov in 48 muc z območja naše občine. Zakon o zaščiti živali za oskrbo v zavetišču predvideva 30 dni, če v tem času živali ne najdejo novega skrbnika, zakonodaja predvideva evtanazijo. Vendar se zavetišča tega ne poslužujejo razen v primerih, ko so živali hudo poškodovane ali iz razlogov, ki jih odredi veterinarska inšpekcija. Najditelj živali lahko najdeno žival in njeno stanje javi direktno omenjeni veterinarski bolnici, lahko se obrne tudi na pristojno veterinarsko postajo ali pokliče na Center za obveščanje 112.

Občina Krško je v letu 2012 za oskrbo živali namenila približno 22.600 evrov, leto pred tem pa 20.000 evrov kar je za proračun kar velik zalogaj. Zakon lokalnim skupnostim namreč nalaga, da je potrebno najdeno žival oskrbeti, poskrbeti za ulov, nastanitev, gibanje, zaščito proti bolezni in škodljivcem in najti novega skrbnika.

Pomembne telefonske številke na katerih lahko prijavite najdbo živali

Center za obveščanje: 112

Veterinarska bolnica Brežice:
07 49 61 156,
07 49 93 685

Avdio

Magdalena Kroselj o zavetiscu za obmocju obcine kk.MP3


Deli novico še z drugimi