Kulturni spomeniki

Občina Krško se ponaša z bogato kulturno dediščino, snovno (materialno) in nesnovno (nematerialno).

Ohranjanje nesnovne (in premične) kulturne dediščine spodbuja Občina Krško s sofinanciranjem programov različnih nevladnih organizacij in javnih zavodov,  za varstvo nepremične kulturne dediščine pa skrbi v sodelovanju s pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine z odloki o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena ter (so)financiranjem obnove kulturnih spomenikov.

Na območju občine Krško so bili do konca leta 2011 razglašeni naslednji kulturni spomeniki:

 

Bohor - Partizanska bolnišnica v Travnem Lazu

Bohor - Partizanska tehnika France Prešeren

Brestanica - Cerkev sv. Petra in Pavla

Brestanica - Grad Rajhenburg

Brestanica - Območje gradu Rajhenburg

Cesta - Spomenik prvim krškim borcem v gozdu Rore

Čela - Godlerjev hram

Dolenji Leskovec - Spomenik v Penku

Drnovo - Cerkev sv. Janeza Krstnika

Gora - Cerkev sv. Lovrenca

Gorica pri Krškem - Cerkev sv. Pavla

Gradnje - Hram Janeza Božiča

Gradnje - Hram Jožeta Božiča

Jevša - Spomenik padlim borcem Kozjanskega bataljona

Koritnica - Cerkev sv. Petra

Kostanjek - Cerkev sv. Vida

Krško - Cerkev sv. Duha

Krško - Cerkev sv. Janeza Evangelista

Krško - Cerkev sv. Rozalije

Krško - Hiša Cesta krških žrtev 2 – Mencingerjeva hiša

Krško - Hiša Valvasorjevo nabrežje 2

Krško - Hiša Valvasorjevo nabrežje 3

Krško - Kapucinski samostan

Krško - Mestni predel ob cerkvi sv. Janeza Evangelista

Krško - Spomenik izgnancem in padlim v NOB

Krško - Spomenik Janezu Vajkardu Valvasorju

Krško - Spomenik Martinu Hočevarju

Krško - Spomenik prvim krškim padlim borcem

Krško - Staro pokopališče

Krško – Mavzolej družine Hočevar

Krško - Valvasorjeva hiša

Krško - Znamenje ob župnijski cerkvi

Leskovec pri Krškem - Cerkev sv. Ane

Leskovec pri Krškem - Cerkev Žalostne Matere božje

Leskovec pri Krškem - Grad Šrajbarski turn

Leskovec pri Krškem - Mavzolej Anastazija Gruena

Leskovec pri Krškem - Območje gradu Šrajbarski turn

Mladje - Dom OF

Mladje - Kuharjeva domačija v Lebici

Nemška vas - Arheološko najdišče Ajdovska jama

Nemška vas - Cerkev sv. Štefana

Osredek pri Trški gori - Bučarjev hram

Planina v Podbočju - Spomenik padlim med NOB

Podulce - Cerkev sv. Marjete

Raka - Cerkev sv. Lovrenca

Raka – Dvorec/Grad

Ravno pri Krškem - Cerkev sv. Lenarta v Gorenjem Ravnu

Senuše - Cerkev sv. Lucije

Straža pri Raki - Cerkev sv. Valentina

Trška Gora pri Krškem - Cerkev sv. Jožefa

Velika vas pri Krškem - Cerkev sv. Martina

Veliki Podlog - Cerkev sv. Nikolaja

Vihre - Cerkev sv. Urha

Vrh pri Površju - Cerkev sv. Neže

Zdole - Cerkev sv. Jurija

 Deli novico še z drugimi