Mladim prijazna občina Krško

Krško, 21. maj 2012 – Pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije je v ljubljanskem Cankarjevem domu v petek, župan občine Krško mag. Miran Stanko prejel certifikat Mladim prijazna občina, ki sta ga podelila predsednica Mladinskega sveta Ajdovščina, Helena Harej in predsednik Skupnosti občin Slovenije, Leopold Kremžar. Občina Krško je tako postala ena prvih nosilk certifikata, ki potrjuje naša prizadevanja pri zagotavljanju možnosti za razvoj in uspešnost vključevanja mladih v delo in družbeno življenje.

Certifikat Mladim prijazna občina, ki ga je prejelo sedem slovenskih občin, je priznanje za uspešno izvajanje ukrepov s področja mladinskih politik in s tem zagotavljanje prostora, v katerem lahko mladi razvijajo svoje sposobnosti, dosegajo samostojnost in hitreje vstopajo v odraslost.

Bernardka Zorko, svetovalka za področje kulture in delo z mladimi na Občini Krško pojasnjuje, da so za pridobitev certifikata občine morale dokazovati izvajanje ukrepov na področjih načrtnega obravnavanja področja mladine, participacije mladih, izobraževanja, zaposlovanja, stanovanj, mobilnosti, mladinskega organiziranja in informiranja mladih. Povedala je, da načrtno obravnavanje področja mladine v občini Krško sega že v čas  ustanovitve javnega zavoda  Mladinski center Krško v letu 2000.
Občina Krško mladim zagotavlja možnost sodelovanja pri  sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na njihovo življenje. Ves čas je dana podpora  mladinskemu organiziranju skozi vrsto različnih ukrepov, ki mladim omogoča različne aktivno vključevanje v programe izobraževanja, klubske dejavnosti in kulturno – umetniške produkcije, mednarodnega sodelovanja in podpornih programov. Programe nevladnih organizacij sofinanciramo  preko javnih razpisov in nudimo finančno podporo Mladinskemu centru Krško. Ob naštetem zagotavljamo tudi informiranje mladih v sklopu katerega izhaja posavski časopis za mlade Publika.

Pod drobnogled je ocenjevalna komisija vzela tudi področje zaposlovanja. Občina Krško v skladu z možnostmi mladim omogoča opravljanje pripravništva in delovnih praks v službah občinske uprave, pripravnike zaposlujejo tudi občinski javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Krško, ki zagotavlja tudi sredstva za plače.  Na področju izobraževanja Občina Krško skrbi za neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih pretežno preko programov Mladinskega centra Krško, pa tudi posameznih projektov nevladnih organizacij preko vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje programov za otroke in mladino. Formalno izobraževanje mladih pa sofinanciramo preko »Posavske štipendijske sheme«.
Pomembno merilo v odločanju je predstavljal tudi sistem stanovanjske politike za mlade. Občina Krško omogoča mladim lažji dostop do prvega stanovanja v postopku  podeljevanja neprofitnih najemniških stanovanj,  v katerem so mladi do 30 let in male družine do 35 let prednostna kategorija prosilcev. Občina subvencionira tudi najemnine - mladim najemnikom socialnih in neprofitnih stanovanj. 
Prav tako naša lokalna skupnost poskuša z različnimi ukrepi spodbujati tudi trajnostno mobilnost na lokalni in mednarodni ravni. Temu v prid govori mestni avtobus, ki ga v veliki meri koristijo mladi  pri prevozu v šolo (dijaki do šolskega centra,  učenci glasbene šole,…) V poletnih mesecih pa Občina subvencionira avtobusni prevoz mladih na bazen v Brestanico.

Predstavniki občin, prejemnic certifikata, so podpisali tudi dogovor o pravicah in obveznostih nosilke certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 2012 – 2016, s katerim so se zavezali ohraniti nivo ukrepov s področja lokalnih mladinskih politik, k poročanju o ukrepih s tega področja in varovanju ugleda prejetega certifikata.

Organizatorji so isti dan organizirali tudi kolokvij o sistematičnem obravnavanju področja mladih, v okviru katerega so predstavili obsežen zbornik Lokalna mladinska politika, ki pomeni prvo orodje za sistematično obravnavanje področja mladih v lokalni skupnosti.

Avdio

Zupan o certifikatu mladim prijazna obcina.MP3

Galerija


Deli novico še z drugimi