»Občina Krško, zgleden primer dobre prakse na področju javne uprave«

Krško, 25. april 2012 - »Občina Krško ostaja zgleden primer dobre prakse na področju javne uprave« je ob zaključku zunanje presoje, ki je včeraj potekala v občinski upravi, dejal vodilni zunanji presojevalec Slovenskega inštituta za kakovost SIQ iz Ljubljane mag. Tomislav Nemec. Uspešno opravljena presoja potrjuje, da je vodenje kakovosti na Občini Krško učinkovito in daje dobre rezultate, ki se odražajo v urejenosti sistema, ki ga zahteva standard ISO 9001.

Mag. Tomislav Nemec ugotavlja, da je Občina Krško ena tistih Občin v katerih sistem kakovosti resnično živi in daje takšne rezultate, ki so usmerjeni k zadovoljstvu uporabnikov. Pohvalil je procese, ki po njegovi oceni tečejo nemoteno, kar vodi k temu, »da je Občina Krško nedvomno ena izmed najboljših občin v Sloveniji, ki jih presojamo s strani Slovenskega inštituta za kakovost«, je povedal mag. Nemec.  

Občino Krško v letu 2012 po oceni mag. Nemca odlikuje usmeritev k resničnemu reševanju življenjskih situacij občanov, kar po njegovih besedah pomeni, da je tukajšnja občinska uprava občutljiva na včasih toge predpise, v spremembo katerih se ravno zato ustvarjalno in aktivno vključuje s svojimi pobudami in predlogi.

»Prav tako smo opazili, da v svojih uslugah, ki jih občinska uprava nudi občanom presega standarde, ki jih daje zakonodaja. V marsičemu naredijo več kot se od njih zahteva. Želimo si, da bi bilo v Sloveniji še več takšnih občin in drugih organov, ki bi vsakodnevno želeli preseči pričakovanja svojih uporabnikov in prispevati več kot se od njih pričakuje«, je še povedal mag. Tomislav Nemec.

Potrditve, da so zaposleni in njihovo delo ustrezno usmerjeni k rezultatom, k željam občanov in k visoki organizacijski kulturi je vesela tudi direktorica Melita Čopar, ki je izpostavila, da je cilj občinske uprave biti v službi občanov in občank, ter da je zato pomembno stremeti k izboljševanju kakovosti, kar je uspešno izvedena redna zunanja presoja le še potrdila.

Presojani so bili predvsem procesi s področja vodenja uprave, gospodarjenja s premoženjem, področje javnih naročil večjih in manjših vrednosti, kakovost zagotavljanja javnih služb, področje prostorskega planiranja ter vodenje nekaterih projektov.

Cilje, o učinkoviti in prijazni javni upravi, ter še povečanem zadovoljstvu strank in zaposlenih bo Občina Krško, ob upoštevanju priporočil zunanjega presojevalca,  zasledovala tudi v prihodnje.

Avdio

Zunanji presojevalec mag. Nemec o presoji.MP3
direktorica OU o uspesno opravljeni presoji ISO.MP3

Galerija


Deli novico še z drugimi