Čez štiri mesece posodobitev, ki bo zmanjšala negativne vplive na okolje

Vseslovenski čistilni akciji Očistimo Slovenijo se v občini Krško priključujemo s podpisom pogodbe za začetek izgradnje objekta za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Gre za objekt v katerega bo še v tem letu vgrajena sortirna linija, ki bo omogočala avtomatsko sortiranje mešanih komunalnih odpadkov in dodatno ločevanje ločeno zbranih frakcij. Pogodbo sta podpisala podžupanja občine Krško z županskimi pooblastili Ana Somrak in direktor podjetja CGP Novo mesto Marjan Pezdirc.

Dogodka sta se udeležila tudi minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič in predsednik Računskega sodišča RS, Igor Šoltes.  Pred tem sta skupaj s svojimi sodelavci, vodstvom krške občinske uprave in komunalnega podjetja Kostak, sodelovala tudi v čistilni akciji v KS Podbočje. Minister Bogovič je ob podpisu v Krškem pozdravil nadgradnjo že danes zgledno delujočega sistema ravnanja z odpadki. O slednjih pa je dejal, da se bo zavzemal, da bi bil sistem z odpadki urejen tako, da bi za vsakršno nezakonito ravnanje nevestni povzročitelji tudi odgovarjali.

Da je sistem ravnanja z odpadki v Krškem zgledno urejen je priznal tudi predsednik Računskega sodišča RS. Tak pristop kot ga ima Krško, predstavlja pomemben korak v smeri, da se tudi na tak način ustavi *turizem* odpadkov, ki predstavlja okoljsko in finančno obremenitev, je povedal.

Nov korak k posoditvi Zbirnega centra v Spodnjem Starem Gradu

Do okolja prijazna investicija je nov korak k posodobitvi in dograditvi obstoječega Zbirnega centra v  Spodnjem Starem Gradu. Nadgradnja bo potekala naj jugovzhodnem delu obstoječe sortirne linije.  Objekt za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov bo v prihodnjih štirih mesecih zgradilo novomeško podjetje CGP,  denar za skoraj 1 mio evrov vredno investicijo pa bo v celoti zagotovila Občina Krško. Objekt bo s sodobno sortirnico še letos opremil koncesionar – Kostak d.d.

Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Melita Čopar bo omenjeno naložbo Občina Krško v roku enega leta nadgradila z izgradnjo objekta za biološko obdelavo odpadkov in z zaprtim sistemom kompostiranja. Tako bo zbirni center primeren za učinkovito in okolju prijazno predelavo in obdelavo vseh vrst odpadkov kar se bo ugodno odrazilo tudi v zmanjšanem vplivu na okolje.

Pričakovanja po izgradnji objekta za mehansko obdelavo odpadkov

Vgradnja nove sortirne linije bo omogočala mehansko obdelavo odpadkov in s tem sledila cilju, da se čim večja količina le-teh sortira na izvoru. S tem se bo zmanjšal tudi odvoz na regijsko odlagališče CeROD s čimer bodo manjši tudi stroški transportnih storitev. Po trenutni oceni se bo količina sedaj odloženih odpadkov zmanjšala na tretjino. S tega vidika investicija prinaša ugodne ekonomske učinke in ekološke učinke; med slednjimi lahko dodamo še nadzirano tehnologijo obdelave odpadkov v zaprtih objektih sortirnice in kasneje v zaprti kompostarni. Med socialnimi prednostmi pa gre izpostaviti nove zaposlitve in zagotavljanje čim bolj ugodne cene predelave komunalnih odpadkov v krški občini, s tem pa tudi doseganje čim nižje cene ravnanja z odpadki za uporabnike.

Pričakovani stroški predelave komunalnih odpadkov v Spodnjem Starem Gradu bodo precej nižji v primerjavi s predvidenimi stroški predelave odpadkov po projektu Cerod II. Če bodo na primer v sortirnici obdelani samo odpadki iz krške in kostanjeviške občine, bo cena za mehansko obdelavo za 12,8 evra na tono nižja od predračunske cene na Cerodu, če bo svoje odpadke v Krškem predelovala tudi sevniška občina, pa bo ta razlika še večja.

V Sloveniji je potrebno v skladu z Operativnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki upoštevati strateško usmeritev evropskih politik, ki sledi smernicam  preprečevanja nastajanja odpadkov in daje prednost ponovni uporabi ter recikliranju.

Občina Krško tako tudi na področju ravnanja z odpadki ustrezno sledi zakonodaji, ki narekuje, da je potrebno  mešane komunalne odpadke pred odlaganjem ustrezno obdelati.

 

 

Avdio

Melita Copar o podpisu pogodbe za sortirnico.MP3

Galerija


Deli novico še z drugimi