Certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008

CERTIFIKAT VODENJA KAKOVOSTI

Občinska uprava Občine Krško je po zunanji presoji Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje - SIQ iz Ljubljane maja 2005 pridobila certifikat za sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000. Vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve navedenega standarda, se nanaša na opravljanje upravnih, strokovnih in drugih nalog, ki so v pristojnosti občinske uprave Občine Krško.

Občina Krško se je za uvedbo sistema kakovosti odločila zaradi potrebe po učinkovitem poslovanju ter obvladljivosti in sledljivosti vseh procesov, upravnih postopkov in kulture upravnega dela, kar vodi k prijaznejši in občanom bolj dostopni upravi. Certifikat je osnova za nadgradnjo učinkovitega delovanja, hkrati pa dokaz, da je Občina Krško na pravi poti k uresničitvi ciljev, ki si jih je zastavilo vodstvo občine. Med slednjimi je najvidnejši proces nenehnega izboljševanja, kjer so zahteve in zadovoljstvo občanov vedno na prvem mestu.

V začetku leta 2009 je občinska uprava svoje zahteve na področju kakovosti nadgradila in tako pridobila certifikat  za sistem vodenja po zahtevah standarda ISO 9001:2008. Tako notranje kot zunanje presoje se izvajajo v Občini Krško najmanj enkrat letno.

POSLANSTVO

VIZIJA

Politika kakovosti

 Deli novico še z drugimi