Po zdravstveni in socialni varnosti lahko ločujemo človeštvu naklonjene družbe in tiste, ki niso. Zagotovo spadamo med države, ki tema poglavjema posvečata dobro skrb. Podobno je tudi v naši občini, a zaradi velikosti področja, ki ga pokrivamo, bi bile nujno potrebne spremembe, za katere smo se in se bomo zavzemali. Prav je, da tudi ljudje z našega področja dobivajo vsaj podobno oskrbo kot ljudje, ki prihajajo iz urbanih mest.

Zdravstveni dom Kočevje

Roška cesta 18
1330 Kočevje
Tel.: (01) 893 90 00

www.zdkocevje.si

Zdravstvena postaja Kočevska Reka

Kočevska Reka 22
1338 Kočevska Reka
Telefon: (01) 893 90 80

Zdravstvena postaja Predgrad

Predgrad 2, Predgrad
8342 Stari trg ob Kolpi
Telefon: (01) 893 90 70

Lekarna Kočevje

Roška cesta 16
1330 Kočevje
Tel.: (01) 893 16 13
Fax: (01) 893 16 14

www.lekarna-kocevje.si/index.htm

Dom starejših občanov Kočevje

Roška cesta 22
1330 Kočevje
Tel.: (01) 893 02 22
Fax: (01) 893 02 24
E-pošta: tajnistvo@dsokocevje.si

www.dsokocevje.si

Jutro zavod za pomoč in nego na domu

Roška cesta 22
1330 Kočevje
Tel.: (01) 895 54 59
GSM: 040-747-025
E-pošta: zavodjutro@siol.net

www.zavodjutro.si

Center za socialno delo Kočevje Kočevje

Ljubljanska cesta 25
1330 Kočevje
Tel.: (01) 893 83 80

www.csd-kocevje.si

Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT Kočevje

Turjaška ulica 6
1330 Kočevje
Tel: (01) 893 87 00
E-pošta: sent.kocevje@siol.net

www.sent.si

Predsednik društva: izr. prof. dr. Vesna Švab
Direktor društva: mag. Nace Kovač
Vodja dnevnega centra v Kočevju: Samanta Jančič, univ.dipl.soc.delavka