Cilj in želja vsake družbene skupnosti, bodisi družine, vasi, mesta, pokrajine, občine in navsezadnje države je, biti uspešen pri vzgoji in izobraževanju. Eno brez drugega tu ne gre. Kočevje je občina, ki posveča tema področjema zelo velik pomen. Zaradi specifičnosti prebivalstva, tu šole in seveda vrtec, vlagajo velik angažma za uspešno vzgojno-izobraževalno delo z otroci, zatem z mladostniki v obdobju adolescence in kasneje predvsem srednje šole z vključevanjem le teh v aktivno družbeno skupnost.

Na področju kočevske imamo vrtec s šestimi enotami, tri osnovne šole in osnovno šolo s prilagojenim programom, srednjo šolo s tehničnimi in poklicnimi programi, ter gimnazijo.

Nova znanja pa učenci lahko pridobivajo v glasbeni šoli in tudi ljudski univerzi, ki pa je še posebej aktivno usmerjena v tretje življenjsko obdobje in pridobivanje osnovne izobrazbe Romov in ljudi, ki zaradi kakršnihkoli razlogov niso uspeli dokončati šolanja v svojih šoloobveznih letih.

Vrtec Kočevje

Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje
Telefon: (01) 895 17 31
Fax: (01) 895 17 32
E-pošta: vrtec-kocevje@guest.arnes.si

www.vrteckocevje.com

Odgovorna uradna oseba: Irena Robič

Osnovne šole

Osnovno šolstvo je seveda ob primarni vlogi staršev, ključni dejavnik pri vzgoji otrok in mladostnikov. Kot vsi vemo so otroci v svojih rosnih letih, nekje do desetega leta, najbolj dojemljivi za sprejemanje vseh vzgojnih norem, zato je to obdobje tisto, ki ga nikakor ne smemo in ne moremo zamuditi. Osnovne šole na področju Kočevja so štiri, ena od teh je tudi šola s prilagojenim programom. Vsaka od teh šol je posebna tudi zaradi tega, ker pod svojo streho sprejema veliko učencev Romov. Jasno je, da prav tako za učence Rome velja, da je njihova uspešnost vključevanja v našo družbo odvisna od teh rosnih let. Bolj kot smo uspešni pri njihovi zgodnji socializaciji, manj težav bomo imeli z njihovimi izleti na stran poti v kasnejšem obdobju.

Osnova šola Zbora odposlancev

Trg Zbora odposlancev 28
1330 Kočevje
Telefon: (01) 893 87 20
Fax: (01) 893 87 22
E-pošta: os.zbodp@guest.arnes.si

www.oszboraodposlancev.si

Ravnatelj: Peter Pirc

Osnova šola Ob Rinži

Cesta v Mestni log 39
1330 Kočevje
Telefon: 01 893 92 50
Fax: 01 893 92 55
E-pošta: darjadf@gmail.com

Ravnateljica: Darja Delač Felda

Podružnična šola Kočevska Reka

Kočevska Reka 6
1338 Kočevska Reka
Telefon: (01) 894 00 59
E-pošta: os.ob.rinzi@amis.net

Vodja šole: Mirjana Šercer

Podružnična šola Livold

Livold 7
1330 Kočevje
Telefon: (01) 895 22 80
E-pošta: osnovna.sola.ob.rinzi@amis.net

Vodja šole: Suzana Puš

Osnovna šola Stara Cerkev

Stara Cerkev 21
1332 Stara Cerkev
Tel.: (01) 893 80 70
Fax: (01) 893 80 71
E-pošta: os.stara-cerkev@guest.arnes.si

www.osstaracerkev.si

Ravnateljica: Sonja Veber

Podružnična šola Željne

Željne 21
1330 Kočevje

Osnova šola Ljubo Šercer

Reška cesta 6
1330 Kočevje
Tel.: (01) 8931 046
Fax: (01) 8931 047
E-pošta: os.ls-kocevje@guest.arnes.si

www.osls.si

Ravnateljica: Jožica Pečnik

Srednje šole

Mladostniki z našega področja imajo kar nekaj možnosti, da svoje izobraževanje nadaljujejo v domačem okolju in tako kar se da najmanj obremenijo proračun družin, še bolj pa prihranijo skrbi staršev o tem kako se bi znašli v novem okolju z novimi ljudmi. Na tem nivoju izobraževanja deluje Gimnazija in Srednja šola Kočevje, ki na področju srednješolskega izobraževanja ponuja svojim dijakom različne poklicne programe, gimnazijski del pa splošno in širšo izobrazbo, kar je dobra odskočna deska za nadaljnji študij.

Gimnazija in Srednja šola Kočevje
prostori Gimnazije 

Ljubljanska cesta 12
1330 Kočevje
Tel.: (01) 895 12 67
Fax: (01)  895 48 08
E-pošta: ss-giko.lj@guest.arnes.si

www.gssk.si

prostori Srednje šole

Trg zbora odposlancev 22
1330 Kočevje
Tel: 01/ 3207240 

www.gssk.si

Ravnateljica: Meta Kamšek

Glasbena šola Kočevje

Reška cesta 16
1330 Kočevje
Tel.: (01) 895 17 79
Fax: (01) 893 10 28
E-pošta: gs.kocevje@guest.arnes.si

www.gs-kocevje.net

Ravnatelj: Jože Rajk

Ljudska univerza Kočevje

Trg zbora odposlancev 30
1330 Kočevje
Tel.: (01) 893 82 70, (01) 893 82 72
Fax: (01) 893 82 75
E-pota: lu.kocevje@siol.net

www.lu-kocevje.si

Zastopnik: Maja Rupnik

VGC Skupaj

vgc-skupaj.si