Komunala Kočevje

Tesarska ulica 10
1330 Kočevje
Tel: 01 895 12 60
Fax: 01 895 16 97
E-pošta: info@komunala-kocevje.si

www.komunala-kocevje.si

Direktor: Marko Kljun

Dežurni telefoni:
Pokopališče in pogrebna služba: 041 681 188
Energetika: 041 455 523
Cestna služba (javne površine): 041 689 696
Mestno pokopališče: (01) 89 51 205
Uprava: (01) 89 50 340, (01) 89 51 260

Hydrovod d.o.o.

družba za komunalno dejavnost
Ljubljanska c. 38
1330 Kočevje

Centrala: (01) 8938 170
Reklamacije: (01) 8938 176
Soglasja: (01) 8938 182

Fax: (01) 8938 184
Dežurna služba: (051) 319 800
E-pošta: hydrovod@hydrovod.si

www.hydrovod.si

Direktor: Antun GAŠPARAC, univ.dipl.inž.grad.

Kočevski les - družba za lesno proizvodnjo, d.o.o.

Trata XIV 6A
1330 Kočevje
Tel: 01 89 38 241
Fax: 01 89 38 230
E-pošta: info@kocevski-les.si

www.kocevski-les.si

Direktor: Aleš Marolt

Elektro - Distribucijska enota Kočevje

Cesta na Trato 6
1330 Kočevje
Tel.: (01) 230 46 00
Fax: (01) 230 46 01
E-pošta (tajništvo): ljubica.vesel@elektro-ljubljana.si

www.elektro-ljubljana.si/kocevje

Zavod za gozdove - OE Kočevje

Rožna ul. 39
1330 Kočevje
Tel.: 01 89-50-400
E-pošta: OEKocevje@zgs.si

www.zgs.gov.si/slo/obmocne-enote/kocevje

Vodja: Katja Konečnik 01 89-50-400

NOMAGO D.O.O. - AVTOBUSNA POSTAJA KOČEVJE

Javni linijski in turistični avtobusni prevozi
Reška cesta 1
330 Kočevje
Tel: +386 1 8938 055
E-pošta: ap.kocevje@nomago.si

 

AMZS - Poslovna enota Kočevje

Podjetniško naselje 14
1330 Kočevje
www.amzs.si/kocevje