Dandanes si življenja brez zavodov in podjetij ni predstavljati. Vsi ljudje potrebujemo zavode v katerih se najprej socializiramo, potem pridobivamo splošna znanja in na koncu tudi poklicno kvalifikacijo.

Za tem pa sledi prehod – naše aktivno udejstvovanje, to pomeni da vse tisto kar nam je bilo dano v zavodih prenesemo nazaj vanje, seveda z dodano vrednostjo in svojim pečatom, če najdemo zaposlitev tam, ali pa v podjetja, kjer se izpopolnjujemo in dajemo spet neko dodano vrednost.
Samo tako se zaključuje nek cikel in smo lahko kot družba uspešni.