Zbirna mesta komunalnih odpadkov, z izjemo papirja in stekla, so skrb vsakega posameznika. Tako lahko odločate tudi o tem, kje na vaši parceli bodo stali zabojniki za odpadke in kako bo prostor urejen. Pri tem vam bomo z veseljem svetovali in pomagali pri izvedbi.   

O lokaciji postavitve zabojnikov na svoji parceli odločate lastniki sami. Naj zbirno mesto ne bo pozdrav pri vstopu v objekt, pri dovozu na dvorišče ali ovira pri razgledu. Umestitev naj upošteva tudi vse občinske odloke, potrebne odmike od cest in ostale infrastrukture. Za urejenost okolice je pomembno tudi poenotenje videza zbirnih mest; naj bodo vsa enaka in primerna našemu kraju. Izogibajte se pretiranemu krašenju, saj je cilj pri ureditvi zabojnikov preprostost in nevpadljivost.

Da bo naša okolica lepo urejena, smo pripravili tri načrte zaščit za zbirna mesta:

  • TIPSKA ZAŠČITA za zbirno mesto: zapre zabojnike z vseh strani, ima streho in obešena drsna vrata na katerih je ključavnica; primer takšne zaščite je pri Hostlu Bearlog.
  • LESENI PLOT za zbirno mesto: zapre zabojnike s treh strani in ga skrije. Zabojnike zaklepamo posamično s ključavnicami na pokrovih. Plot je lesen, v naravni barvi, višine 160 cm.
  • ZASADITEV zbirnega mesta se izvede kjer umestitev to dopušča, torej kjer je okolica zelenica. Zasadimo avtohtone vrste za žive meje ali plezalke. Zabojnike zaklepamo posamično s ključavnicami na pokrovih.

Izpolnite vlogo in pri umestitvi ter urejanju zbirnega mesta vam bomo z veseljem v pomoč! Preverimo lahko tudi primerno količino in volumen zabojnikov glede na št. uporabnikov.

Vloga (vlogo oddajte na vložišču Občine Kočevje, taksa 4,50 EUR)
Načrt - ekološki otoki in zbirna mesta v občini Kočevje

Skupaj ustvarjamo boljše in lepše mesto!
Več informacij: Tanja Štajdohar, Občina Kočevje, 89 38 251

Tipska zaščita za zbirna mesta v občini Kočevje:

Izvedena tipska zaščita (ki vključuje tudi kolesarnico) pri hostlu Bearlog:

Primer načrta plota, ki vam ga pripravimo.