KOLU je javno mestno kolo, namenjeno izposoji občanov. V Kočevju imamo veliko lokalnih cest z malo prometa, po katerih je možno relativno varno kolesariti. Ravno zato je kolesarstvo kot oblika rekreacije v Sloveniji zelo priljubljena. Zakaj torej ne bi bilo kolesarjenje eden od načinov prihoda v službo ali opravljanja obveznosti? Naredite nekaj za svoje zdravje in okolje in skočite na KOLU!

REGISTRACIJA UPORABNIKA

Za izposojo koles potrebujete uporabniško kartico in PIN kodo. Pridobite ju s plačilom letne članarine (cenik) in registracijo na blagajni Občine Kočevje. Za registracijo potrebujete osebni dokument in davčno številko, v podpis boste prejeli pogodbo in izvod splošnih pogojev. Letno članarino lahko poravnate na blagajni občine ali preko drugih splošnih načinov plačila na račun občine SI56 0124 8010 005 213, namen članarina KOLU (ob registraciji imejte s seboj potrdilo o plačilu). Vsakemu uporabniku pripada tedensko 14 ur izposoje.

IZDAJNO MESTO KARTICE IN KONTAKT

OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, blagajna - v času uradnih ur:

ponedeljek: 8.00 - 10.00, 11.00 - 12.00

torek: 8.00 - 10.00, 11.00 - 14.00

sreda: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

četrtek: 8.00 - 10.00, 11.00 - 14.00

petek: 8.00 - 10.00, 11.00 - 12.00

Telefon: 030 452 408
E - pošta: kolu.kocevje@gmail.com

LOKACIJE POSTAJ

IZPOSOJA KOLESA

Za izposojo potrebujete svojo kartico KOLU in PIN kodo.

 • Na terminalu izberite gumb IZPOSOJA.
 • Približajte svojo kartico znaku ‘‘PRIBLIŽAJ KARTICO’’ na terminalu.
 • Vtipkajte svojo PIN kodo, sistem pa bo preveril prosta kolesa.
 • Izberite želeno kolo na terminalu in pojdite do stojala.
 • Na izbranem stojalu pritisnite gumb za izposojo kolesa.
 • Sistem bo odklenil ključavnico. Na voljo imate pol minute, da izvlečete kolo

VRAČILO KOLESA

 • Na postaji se s kolesom približajte prostemu stojalu z leve strani, kolo držite na svoji desni strani.
 • S prednjim kolesom zapeljite v talno vodilo stojala.
 • Prepričajte se, da je sprednje kolo v vodilu.
 • Zadnje kolo poravnajte v linijo.
 • Kolo potisnite v zaklep do končne lege. Terminal bo zapiskal ob prepoznavi kolesa.
 • Obvezno dobro preverite, če je kolo zaklenjeno!

POMEMBNO!

Morebitne poškodbe kolesa ste dolžni sporočiti na kontaktno številko 030 452 408. Ob vračilu kolesa preverite, ali je kolo zaklenjeno. Če ni zaklenjeno, sistem ne zazna vračila kolesa, ki se po 24 urah smatra kot odtujeno. Do pravilnega vračila kolesa na terminal je zanj odgovoren izključno uporabnik!

 

Projekt prvih petih postaj je sofinanciran s sredstvi RS in Evropske unije. Temeljni cilj projekta je vzpostaviti dobro kolesarsko infrastrukturo, da bo kolesarjenje med občani postalo priljubljen potovalni način, s tem pa se bo izboljšalo pogoje za trajnostno mobilnost občine.
Projekt dodatnih dveh postaj, ki bosta izvedeni v jeseni 2019, je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada, pristop CLLD - izvajanje lokalnega razvoja.