27. 6. 2019 / Javna objava prostega delovnega mesta - administrator V

Admnistrator V 

Vloga 

10. 6. 2019 / RC kočevje Ribnica objavlja prosto delovno mesto - direktor družbe RC Kočevje Ribnica

Direktor družbe RC Kočevje Ribnica

4. 6. 2019 / Podjetniški inkubator Kočevje objavlja prosto delovno mesto - direktor javnega zavoda Podjetniški inkubator

 

Direktor javnega zavoda Podjetniški inkubator

9. 5. 2019 / Zavod za šport Kočevje objavlja prosto delovno mesto - direktor Zavoda za šport Kočevje

Direktor Zavoda za šport Kočevje

25. 3. 2019 / Javni natečaj - višji svetovalec za romsko problematiko

Višji svetovalec za romsko problematiko

Vloga za zaposlitev

Obvestilo

21. 3. 2019 / Javna objava - svetovalec za splošne pravne zadeve (za določen čas)

Svetovalec za splošne pravne zadeve

Vloga

15. 2. 2019 / Javna objava prostega delovnega mesta SVETOVALEC - PRIPRAVNIK (smer upravne vede ali kadrovski menedžment)

SVETOVALEC - PRIPRAVNIK (smer upravne vede ali kadrovski menedžment)

Vloga

15. 2. 2019 / Javna objava prostega delovnega mesta SVETOVALEC - PRIPRAVNIK (pravna smer)

SVETOVALEC - PRIPRAVNIK (pravna smer)

Vloga

13. 2. 2019 / Javni natečaj za prosto delovno mesto Svetovalec za zdravstvo in socialno varstvo

Svetovalec za zdravstvo in socialno varstvo

Vloga

Obvestilo

13. 2. 2019 / Javna objava za prosto delovno mesto Strokovni sodelavec VI (projekt Sopotniki)

Strokovni socelavec VI (projekt Sopotniki)

Vloga

13. 2. 2019 / Javna objava za prosto delovno mesto Strokovni sodelavec VII/I (projekt ProteCHt2save)

Strokovni sodelavec VII/I (projekt ProteCHt2save)

Vloga

29. 1. 2019 / Zavod Kočevsko objavlja prosto delovno mesto

Vodja koordinacije

17. 12. 2018 / Javni zavod za turizem in kulturo objavlja prosto delovno mesto

Vodja projektov

5. 12. 2018 / Javna objava za prosto delovno mesto Svetovalec za splošne pravne zadeve

Svetovalec za splošne pravne zadeve
Vloga
Obvestilo

3. 9. 2018 / Javni zavod za turizem in kulturo objavlja prosto delovno mesto

Turistični informator II

30. 8. 2018 Javna objava za prosto delovno mesto Višji svetovalec za romsko problematiko

Višji svetovalec za romsko problematiko
Vloga
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

13. 7. 2018 Javna objava za prosto delovno mesto Višji svetovalec za gospodarstvo in turizem

Višji svetovalec za gospodarstvo in turizem - javni natečaj
Vloga
Obvestilo o uspešno zaključenem javnem natečaju

12. 7. 2018 Javna objava za prosto delovno mesto svetovalec za prostorske podatke in prostorsko planiranje

Javni natečaj - svetovalec za prostorske podatke in prostorsko planiranje
Vloga
Obvestilo o uspešno zaključenem javnem natečaju

11. 7. 2018 Javna objava za prosto delovno mesto vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva

Javni natečaj - vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva
Vloga
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

26. 6. 2018 Javna objava za prosto delovno mesto občinski redar

Javni natečaj - občinski redar
Obvestilo o izbranem kandidatu

11. 4. 2018 Javna objava za prosto delovno mesto svetovalec - pripravnik

Javna objava - pripravnik

28. 3. 2018 Javna objava za prosto delovno mesto svetovalec - pripravnik

Javna objava - pripravnik

13. 3. 2018 / Javna objava za prosto delovno mesto strokovni sodelavec VII/1 

Strokovni sodelavec VII/1 

9. 3. 2018 / Javni zavod za turizem in kulturo objavlja prosti delovni mesti

Podrobnosti objave najdete na povezavi www.kocevsko.com.

7. 3. 2018 / Javna objava za prosto delovno mesto občinski redar

Delovno mesto občinski redar - za določen čas nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca

22. 1. 2018 / Javni natečaj - strokovni sodelavec VII1 - projekt ProteCHt2save

Strokovni sodelavec VII1 - projekt ProteCHt2save

10. 11. 2017 / Javna objava za prosto delovno mesto finančnik VII/1 

Finančnik VII/1

23. 10. 2017 / Javna objava za prosto delovno mesto finančnik VII/1

Finančnik VII/1

21. 8. 2017 /  Interni natečaj za delovno mesto računovodja VII/2-II

Računovodja VII/2-II
Zaključek internega natečaja za DM računovodja VII/2-II

9. 8. 2017 / Javna objava za prosto delovno mesto strokovni sodelavec VII/2-II - vodja projekta

Strokovni sodelavec VII 2-II - vodja projekta

9. 6. 2017 / Javna objava za prosto delovno mesto strokovni sodelavec VII/1

Javna_objava_strokovni_sodelavec_VII 1_(projekt_Protecht)

9. 5. 2017 / Javna objava za prosto delovno mesto turistični informator III.

Turisticni_informator_III

31. 3. 2017 / Javna objava za prosto delovno mesto strokovni sodelavec VII/1

Javna_objava

24. 3. 2017 / Javni natečaj - višji svetovalec za odnose z javnostmi, informiranje in protokol

Javni natečaj-višji svetovalec za odnose z javnostmi, informiranje in protokol.pdf

Obvestilo_o_koncanem_javnem_natecaju_za_zasedbo_dm_visji_svetovalec_za_odnose_z_javnostmi_informiranje_in_protokol.pdf

Obvestilo_o_končanem_natečaju.pdf

8. 3. 2017/ Javna objava za prosto delovno mesto Turistični informator 2 in organizator turističnega vodenje

Organizator turističnega vodenja_1.pdf

Turistični informator_II.pdf

Turistični informator II.pdf

23. 2. 2017 / Java objava za prosto delovno mesto višji svetovalec za odnose z javnostmi, informiranje in protokol

Javni natecaj-visji svetovalec za odnose z javnostmi, informiranje in protokol.pdf

16. 2. 2017 Javna objavo za prosto delovno mesto svetovalec  -pripravnik

Obrazec

Javna objava

4. 1. 2017/ Razpis za prosto delovno mesto blagajnik V

Več Javna objava blagajnik.pdf

4. 1. 2017 / Razpis za prosto delovno mesto strokovni sodelavec VII/1

Več Javna objava strokovni sodelavec VII/1.pdf

Javni zavod za turizem in kulturo objavlja prosta delovna mesta:

  • Poslovni sekretar VII/1
  • Tehnik V – vzdrževalec
  • Strokovni delavec V
  • Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi
  • Turistični informator II
  • Višji svetovalec za turizem III – vodja sektorja
  • Višji svetovalec za kulturo III – vodja sektorja
  • Čistilka II

Podrobnosti objave, pogoje za zasedbo delovnih mest in način oddaje vloge najdete na povezavi  www.kocevsko.com.

 

Razpis za delovno mesto DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA POKRAJINSKI MUZEJ KOČEVJE

7.10.2016 / Razpis.pdf

Javna objava za delovno mesto strokovni sodelavec VII/1 (projekt Vsi na ploščad)

24.6.2016 / Razpis.pdf

Javna objava za delovno mesto strokovni sodelavec VII/1 (projekt Soriko)

23.03.2016 | Razpis

Obvestilo o zaključku javnega natečaja

21.01.2016 | Obvestilo o zaključku javnega natečaja.

Obvestilo o zaključku javnega natečaja

Razpis za delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KOČEVJE

14.01.2016

Razpis

Svetovalec za civilno zaščito

21.12.2015 | Svetovalec za civilno zaščito

Svetovalec za civilno zaščito

Blagajnik VI

30.09.2015

Blagajnik VI

Koordinator VI projekta

30.09.2015

Koordinator VI projekta

Delovno mesto OBČINSKI REDAR

29.09.2015

Obvestilo o uspešno zaključenem javnem natečaju

Koordinator VI projekta

04.09.2015

Koordinator VI projekta

Občinski redar

24.07.2015 | Občinski redar.

Občinski redar - javni natečaj

Svetovalec - pripravnik

24.07.2015 | Svetovalec - pripravnik.

Svetovalec - pripravnik- javna objava

Finančnik VII/1

24.07.2015 | Finančnik VII/1.

Finančnik VII/1 - javna objava

Strokovni sodelavec VII/1

24.07.2015 | Strokovni sodelavec VII/1.

Strokovni sodelavec VII1 - javna objava

Delovno mesto vodja kabineta

15.07.2015 | Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja-vodja kabineta.

Obvestilo

JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE

29.06.2015 | JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE

Razpis

Delovno mesto Blagajnik VI.

12.06.2015

Blagajnik VI - javna objava

Delovno mesto VODJA KABINETA

28.05.2015

Vodja kabineta - javni natečaj

Strokovni sodelavec VII2-II (javna objava)

25.05.2015 | Strokovni sodelavec VII2-II (javna objava)

Strokovni sodelavec VII2-II (javna objava)

Obvestilo o uspešno zaključenem javnem natečaju

12.05.2015 | Obvestilo o uspešno zaključenem javnem natečaju.

Obvestilo

Razpis za delovno mesto direktorja Zavoda za šport Kočevje

07.05.2015

Razpis - direktor Zavoda za šport Kočevje

Delovno mesto OBČINSKI REDAR

18.03.2015

Javni natečaj - delovno mesto Občinski redar