Prijavo nelegalnega odlaganja odpadkov, kot tudi druge nepravilnosti, posredujte na MIR - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica, na naslednje načine:

  • osebno v času uradnih ur 
  • po telefonu
  • po elektronski pošti
  • z navadno pošto

Za prijavo nelegalnega odlaganja odpadkov vam je lahko v pomoč Obrazec-prijava nepravilnosti, ki pa ni obvezen. Pri prijavi drugih nepravilnosti je uporaba obrazca obvezna.

Uradne ure:
V poslovnih prostorih na sedežu MIR (Ljubljanska cesta 8, 1330 Kočevje) in po telefonu ob ponedeljkih od 8.00 do 9.30 in ob sredah od 15.00 do 16.30.

Kontakt: 
Telefon: 01/893 82 22   
E - naslov: janko.kalinic@kocevje.si