26.4.2019 / Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja namero za prodajo osebnega vozila Škoda Octavia 2.0 TDI.

Vse podrobne informacije o vozilu lahko interesenti pridobijo na spodnji povezavi:

https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=14171121 

9.12.2016 / Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNEGA PREMOŽENJA – LINIJA ZA STISKANJE MULJA. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami priporočeno po pošti na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali ali osebno na vložišče občine do vključno 04. 01. 2017 do 10.00 ure.

Razpisna dokumentacija.pdf

Obrazci.docx

12.5.2016/ Občina Kočevje v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo demontirane sortirnice komunalnih odpadkov. Rok za oddajo ponudb je do 31.05.2016 do 10.00 ure.

Razpisna dokumentacija sortirna linija 0.pdf

Prijavni obrazci za sortirno linijo.pdf

Fotografije_demontirane_sortirne_linije.pdf

11.3.2016/ Občina Kočevje v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 - ZDU-1l in 14/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja - več rabljenih tiskalnikov in multifunkcijskih naprav

Razpisna dokumentacija z obrazci_za prodajo premičnin_tiskalniki in multifunkcijske neprave

-------------------------------------------------------------------------------

Javne dražbe

Predmet javne dražbe so premičnine - štiri delovna vozila (opredmetena osnovna sredstva):

vozilo za odvoz odpadkov in pranje posod (število prevoženih kilometrov: 47.435), reg. št. LJ 67-7HJ,
traktor New Holland tip TS 110S 4WD (število opravljenih ur: 2.750), reg. št. LJ 94-9M,
nakladalec New Holland W 170 na kolesih (število opravljenih ur: 1.567), brez reg. št.,
avtocisterna za odvoz odplak (število prevoženih kilometrov: 126.009), reg. št. LJ70-6FE.

Dokumentacija
Obrazec

Javno zbiranje ponudb

1.4.2015 I Javno zbiranje ponudb za sortirnico komunalnih odpadkov

Dokumentacija

27.2.2015 I Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju

Razpisna dokumentacija
Odločba in manual - SKLOP 1
Odločba in manual - SKLOP 2
Odločba in manual - SKLOP 3
Odločba in manual - SKLOP 4
Odločba in manual - SKLOP 5

28.11.2014 I Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju

Razpisna dokumentacija
Odločba in manual - SKLOP 1
Odločba in manual - SKLOP 2
Odločba in manual - SKLOP 3
Odločba in manual - SKLOP 4

18.7.2014 I Razpisna dokumentacija Prodaja lesa na panju po sklopih JULIJ 2014

Razpisna dokumentacija
SKLOP 1 - Romsko naselje - manuali
SKLOP 2 - Odločbi in manuala
SKLOP 3 - Odločbi in manuala
SKLOP 4 - Odločbi in manuali
SKLOP 5 - Odločbi in manuala
SKLOP 6 -Odločbi in manuala
SKLOP 7 - Odločba, manual in sklep

15.11.2013 I Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju

Razpisna dokumentacija_prodaja lesa na panju po sklopih_ 2013
Sklop 1-odločba
Sklop 2-odločba
Sklop 3-odločba
Sklop 4-odločba
Sklop 5-odločba
Sklop 6-odločba
Sklop 7-manuali

14.6.2013 I Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju.

Razpisna dokumentacija_prodaja lesa na panju po sklopih_ 2013
Sklop 1-odločba
Sklop 2-odločba
Sklop 3-odločba
Sklop 4-odločba

09.11.2012 | Javni razpis »Prodaja lesa na panju - po sklopih«

Razpisna dokumentacija_prodaja lesa na panju po sklopih_ 2012
Sklop 1-odločba
Sklop 2-odločba
Sklop 3-odločba
Sklop 4-odločba
Sklop 5-odločba