Komunala Kočevje, d.o.o. na podlagi Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/9786/0268/04 ter 59/17) izvaja gospodarsko javno službo oglaševanja in plakatiranja na območju občine Kočevje.

Splošni pogoji in cenik

Kontakt: oglasevanje@komunala-kocevje.si 

 

Lokacije plakatni mest so naslednje (sortirano po vrsti oglaševalskega objekta):

LOKACIJE OGLASNIH STEBROV
Na parc. št. 1217 k.o. Kočevje, Trg Svetega Jerneja pri cerkvi
Na parc. št. 1736 k.o. Kočevje, Trg Zbora Odposlancev pri NLB
Na parc. št. 1178/1 k.o. Kočevje, Trg Zbora Odposlancev pri NAMI Kočevje
Na parc. št. 1735/6 k.o. Kočevje, Trg Zbora Odposlancev pri avtobusni postaji
Na parc. št. 1178/4 k.o. Kočevje, Trg Zbora Odposlancev pri OŠ Zbora odposlancev Kočevje
Na parc. št. 839/12 k.o. Kočevje, Ljubljanska cesta pri občinski stavbi
Na parc. št. 1323/3 k.o. Kočevje Kidričeva ulica pred stolpnico
Na parc. št. 1485/2 k.o. Kočevje, Roška cesta na parkirišču Zdravstvenega doma
Na parc. št. 292/1 k.o. Stara Cerkev v središču naselja v Stari Cerkvi
Na parc. št. 2860/135 k.o. Livold, Remihova ulica v Dolgi vasi pri športnem igrišču
Na parc. št. 77/1 k.o. Kočevska Reka, središče naselja v Kočevski Reki

 

LOKACIJE OGLASNIH PANOJEV
Na parc. št. 27/2 k.o. Mahovnik, v naselju Mahovnik pri gasilskem domu
Na parc. št. 463 k.o. Kočevje, v naselju Šalka vas pri cerkvi

 

LOKACIJE OBEŠANK NA DROGOVE JAVNE RAZSVETLJAVE
ob državni cesti G2 106/0264 od stacionaže km 0,015 (Vrtni centra Požar-Ljubljanska cesta 48) do stacionaže km 3,345 (Mostovne-Reška cesta 29), do 20 obešank
ob občinski cesti LZ 172011 – od stacionaže km 0,015 (Gostišča Tri zvezde-Pri Unionu 32) do stacionaže km 0,962 (semaforizirano križišče v centru mesta pri Nami, do 30 obešank

 

LOKACIJE CEZ-CESTNIH STRANSPARENTOV
Na parc. št. 2159/4, ob občinski kategorizirani cesti LC 171 041 med stacionažama km 0,030 in km 0,050 (pri krožišču z državno cesto)
Na parc. št. 2159/4, ob občinski kategorizirani cesti LC 172 011 med stacionažama km 0,320 in km 0,350 (pri stavbi Občine Kočevje)
Na parc. št. 2159/4, ob občinski kategorizirani cesti LZ 172 011 med stacionažama km 0,750 in km 0,770 (pri mostu čez Rinžo, Cerkvi)

 

LOKACIJE JUMBO PANOJEV
Na parc. št. 3 k.o. Kočevje, ob glavni cesti II. reda št. G2-106, na odseku 0264 Kočevje - Livold, v km 0,070 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste (pred odcepom za Novo mesto)
Na parc. št. 2066/16 k.o. Kočevje, ob glavni cesti II. reda št. G2-106, na odseku 0264 Kočevje - Livold, v km 3,172 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste (Pri Tuš-u)

Vse oglasne površine trenutno še niso na voljo. Za podrobnejše informacije se obrnite na oglasevanje@komunala-kocevje.si.