14. 6. 2019 / Objavljena je namera za sklenitev neposredne pogodbe za poslovni prostor na TZO 18A

Namera za oddajo poslovnega prostora v najem

5. 6. 2019 / Dokončni prednostni red za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem liste A in B

Prednostni red A lista

Prednostni red B lista

13. 5. 2019 / Objavljena je namera za oddajo poslovnega prostora v najem

Namera za oddajo v najem poslovnih prostorov Ljubljanska cesta

6. 5. 2019 / Objavljena je namera za oddajo parkirišča UHM v najem

Namera za oddajo parkirišča UHM

15. 4. 2019 / Objavljena je namera za oddajo parkirišča UHM v najem

Namera za oddajo parkirišča UHM v najem

25. 3. 2019 / Javni razpis - najem poslovnega prostora TSJ

Javni razpis - najem poslovnega prostora TSJ 2

28. 2. 2019 / Objava namere za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo v najem 

Namera za oddajo v najem - parkirno mesto UHM

7. 1. 2019 / Objava namere za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo v najem

Namera za oddajo parkirnega mesta na parkirišču v UHM

21. 12. 2018 / Objava namere za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo v najem

Namera

4. 12. 2018 / Objava namere za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo v najem

Namera

27. 11. 2018 / Objava namere za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo v najem

Namera

26. 11. 2018 / Objava namere za sklenitev neposredne pogodbe (parkirišče UHM)

Namera za oddajo v najem_1
Namera za oddajo v najem_2
Namera za oddajo v najem_3
Namera za oddajo v najem_4

5. 11. 2018 / Občina Kočevje objavlja JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Javni razpis za neprofitna stanovanja
Vloga - prijava na razpis

 

18. 10. 2018 / Javni razpis za oddajo poslovnega prostora TRG ZBORA ODPOSLANCEV 14A v najem

Vloga - ponudba
Javni razpis

21. 8. 2018 / Objava namere o oddaji poslovnega prostora v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe

Namera

13. 6. 2018 / Objava namere o oddaji poslovnega prostora v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe

Namera

24. 4. 2018 / Objava namere o oddaji poslovnega prostora v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe

Namera

23. 4. 2018 / Dokončni prednostni red za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem liste A in B

Prednostni red A lista
Prednostni red B lista

 

3. 7. 2017 / OBJAVA NAMERE O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE

Pravna podlaga za sklenitev neposredne pogodbe: alinea b) 1. odstavka 4. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem in 40. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16).

Predmet oddaje v najem: poslovni prostor na Ljubljanska cesta 3 v skupni velikosti 54,21 m2, vpisanem v zemljiški knjigi pod št. 1577-91-12 (k.o. Kočevje) za opravljanje storitvene dejavnosti računovodstva.

Letna najemnina: 2.954,40 EUR

V primeru, da se v roku 15 dni od objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe javi še kakšen interesent, ki odda ponudbo za zadevni poslovni prostor in tudi položi varščino v višini treh mesečnih najemnin, obračunanih glede na dejavnosti točke 3 19. člena Odloka, to je 738,60 EUR, se namera o sklenitvi neposredne pogodbe prekliče in se izvede javni razpis. Najemna pogodba se v tem primeru sklene z najboljšim ponudnikom.

 

21. 4. 2017 / Dokončni prednostni red za dodelitev  neprofitnih stanovanj v najem - lista A

Prednostna_lista_A.pdf
Dokoncni_prednostni_red_lista_A.docx

 

7. 4. 2017 / Dokončni prednostni red za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem lista B.

Seznam.pdf

 

16. 9. 2016 / Objava nemere o oddaji poslovnega prostora v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe

Pravna podlaga za sklenitev neposredne pogodbe: alinea b) 1. odstavka 4. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem in 40. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in spremembe).

Predmet oddaje v najem:        poslovni prostor na Trgu zbora odposlancev 10 v skupni velikosti 37,58 m2, vpisanem v zemljiški knjigi pod št. 1577-1081-9 (k.o. Kočevje) za opravljanje pisarniške dejavnosti.

Letna najemnina:         2.277,24 EUR

V primeru, da se v roku 15 dni od objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe javi še kakšen interesent, ki odda ponudbo za zadevni poslovni prostor in tudi položi varščino v višini treh mesečnih najemnin, obračunanih glede na dejavnosti točke 3 19. člena Odloka, to je 569,31 EUR, se namera o sklenitvi neposredne pogodbe prekliče in se izvede javni razpis. Najemna pogodba se v tem primeru sklene z najboljšim ponudnikom.

 

6.9.2016/ OBJAVA NAMERE O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE

 

Pravna podlaga za sklenitev neposredne pogodbe: alinea b) 1. odstavka 4. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem in 40. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in spremembe).

 

Predmet oddaje v najem:        poslovni prostor na Trgu zbora odposlancev 16B v skupni velikosti 30,74 m2, vpisanem v zemljiški knjigi pod št. 1577-1210/1 (k.o. Kočevje) za opravljanje dejavnosti pisarne.

Letna najemnina:         1.668,60 EUR

V primeru, da se v roku 15 dni od objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe javi še kakšen interesent, ki odda ponudbo za zadevni poslovni prostor in tudi položi varščino v višini treh mesečnih najemnin, obračunanih glede na dejavnosti točke 3 19. člena Odloka, to je 417,15 EUR, se namera o sklenitvi neposredne pogodbe prekliče in se izvede javni razpis. Najemna pogodba se v tem primeru sklene z najboljšim ponudnikom.

24.8.2016 / OBJAVA NAMERE O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE

Pravna podlaga za sklenitev neposredne pogodbe: alinea b) 1. odstavka 4. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem in 40. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in spremembe).

Predmet oddaje v najem: poslovni prostor na Trgu zbora odposlancev 54 v skupni velikosti 56,30 m2, vpisanem v zemljiški knjigi pod št. 1577-1749 (k.o. Kočevje) za opravljanje dejavnosti frizerstva.

Letna najemnina:         2.332,80 EUR

V primeru, da se v roku 15 dni od objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe javi še kakšen interesent, ki odda ponudbo za zadevni poslovni prostor in tudi položi varščino v višini treh mesečnih najemnin, obračunanih glede na dejavnosti točke 3 19. člena Odloka, to je 583,20 EUR, se namera o sklenitvi neposredne pogodbe prekliče in se izvede javni razpis. Najemna pogodba se v tem primeru sklene z najboljšim ponudnikom.

 

8.7.2016/ OBJAVA NAMERE O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE

Pravna podlaga za sklenitev neposredne pogodbe: alinea b) 1. odstavka 4. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem in 40. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in spremembe).

Predmet oddaje v najem: poslovni prostor na Trgu zbora odposlancev 10 v skupni velikosti 22,40 m2, vpisanem v zemljiški knjigi pod št. 1577-1081-10 (k.o. Kočevje) za opravljanje dejavnosti društva. Pogodba o oddaji in najemu poslovnega prostora bo sklenjena s ponudnikom Klub mladih Kočevja, Trg zbora odposlancev 2, 1330 Kočevje.

Letna najemnina:  881,40 EUR

V primeru, da se v roku 15 dni od objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe javi še kakšen interesent, ki odda ponudbo za zadevni poslovni prostor in tudi položi varščino v višini treh mesečnih najemnin, obračunanih glede na dejavnosti točke 3 19. člena Odloka, to je 220,35 EUR, se namera o sklenitvi neposredne pogodbe prekliče in se izvede javni razpis. Najemna pogodba se v tem primeru sklene z najboljšim ponudnikom.

8.7.2016/ OBJAVA NAMERE O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE

Pravna podlaga za sklenitev neposredne pogodbe: alinea b) 1. odstavka 4. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem in 40. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in spremembe).

Predmet oddaje v najem:        poslovni prostor na Trgu svetega Jerneja 2 v skupni velikosti 36,47 m2, vpisanem v zemljiški knjigi pod št. 1577-735-51 (k.o. Kočevje) za opravljanje dejavnosti frizerstva. Pogodba o oddaji in najemu poslovnega prostora bo sklenjena s ponudnikom Frizerski salon Slobodanka Katja Zbašnik s.p., Kajuhovo naselje 24a, 1330 Kočevje.

Letna najemnina:         1.954,68 EUR

V primeru, da se v roku 15 dni od objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe javi še kakšen interesent, ki odda ponudbo za zadevni poslovni prostor in tudi položi varščino v višini treh mesečnih najemnin, obračunanih glede na dejavnosti točke 3 19. člena Odloka, to je 488,67 EUR, se namera o sklenitvi neposredne pogodbe prekliče in se izvede javni razpis. Najemna pogodba se v tem primeru sklene z najboljšim ponudnikom.

 

Dokončni prednostni red liste A in B za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

25.4.2016 | Dokončni prednostni red liste A in B za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Dokoncni prednostni red, lista A 1.pdf

Dokoncni prednostni red, lista B.pdf

 

23.3.2016 / OBJAVA NAMERE O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE

Objava

OBJAVA NAMERE O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE

23.12.2015

Objava

OBJAVA NAMERE O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE

15.12.2015 | OBJAVA NAMERE O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE

Namera

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj

02.11.2015

"Občina Kočevje objavlja javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2016 in do konca marca 2017. Razpisni rok za oddajo izpolnjene vloge je do vključno 23.11.2015. Zainteresirani kandidati lahko svojo vlogo oddajo na posebnem obrazcu, ki je na voljo v vložišču Občine Kočevje oziroma na spletni strani Občine Kočevje, v spodnji priponki.".

Javni razpis - dokumentacija
Vloga

Objave namere o oddaji poslovnega prostora v uporabo sklenitvijo neposredne pogodbe.

08.10.2015 | Objave namere o oddaji poslovnega prostora v uporabo sklenitvijo neposredne pogodbe.

Objava namere o oddaji poslovnega prostora v najem

Dokončni prednostni red liste A in B za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

15.06.2015 | Dokončni prednostni red liste A in B za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Dokončni prednostni red, lista A
Dokončni prednostni red, lista B

Namera o oddaji pp. na TZO 2

24.04.2015 | namero o oddaji pp. na TZO 2.

Namera

Objave namere o oddaji poslovnega prostora v uporabo sklenitvijo neposredne pogodbe

16.02.2015 | Objave namere o oddaji poslovnega prostora v uporabo sklenitvijo neposredne pogodbe.

Objava namere o oddaji poslovnega prostora v najem