31. 1. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine, parc. št. 1585/44 k.o. 1577 - Kočevje, po metodi neposredne pogodbe

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

Povabilo k oddaji
Obrazec

5. 6. 2018 / Namera  o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Kočevje na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • Parceli št. 215 in 225 (obe) k.o. Koprivnik
 • ​Parcele št. 38/8, 38/4, 38/5, 21/1 in 21/2 (vse) k.o. Mahovnik

21. 5. 2018 / Namera  o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Kočevje na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • Del parcele št. 1630/11 k.o. Kočevje
 • Del parcele št. 1630/11 in 1630/6 (obe) k.o. Kočevje
 • Del parcele št. 1635/1 k.o. Kočevje
   

26. 4. 2018 / Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Kočevje na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • Parcela št. 973/82 k.o. Stara Cerkev
 • Parcela št. 973/85 k.o. Stara Cerkev
 • Del parcele št. 147/7 k.o. Koprivnik
 • Del parcele št. 754/6 k.o. Kočevje
 • Del parcele št. 754/19 k.o. Kočevje
 • Del parc. št. 931/3, 931/4, 927/1 in 927/2 (vse) k.o. Kočevje
 • Parceli št. 2487/4 in 2487/7 ter del parcel št. 2487/1 in 2487/9 (vse) k.o. Kočevje
   

23. 4. 2018 / Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Kočevje na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • parceli št. 152/1 in 152/2 (obe) k.o. Koprivnik
 • parcela št. 145/3 k.o. Koprivnik
 • del parc. št. 178 k.o. Rajhenav
 • parcele št. 973/68, 973/74 in 973/75 (vse) k.o. Stara Cerkev
 • parceli št. 973/72 in 973/73 (obe) k.o. Stara Cerkev
 • parcele št. 2915/1, 2915/3 in 2915/4 (vse) k.o. Livold

12. 4. 2018 / Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • del parcele št. 809/1 k.o. Kočevje
 • del parcele št. 146 k.o. Stara Cerkev
 • parc. št. 147/6, 147/7, 147/5, 147/4, 147/2, 147/3 in 144 (vse) k.o. Koprivnik

3. 4. 2018 / Javno naznanilo in ugotovitvena odločba 

Javno naznanilo in ugotovitvena odločba v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

Dokument

19. 3. 2018 / Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti občine Kočevje

Občina Kočevje na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 - ZDU-1l, 14/15, 76/15 in 11/2018) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1) objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti občine Kočevje. Rok za oddajo ponudb je 10. 4. 2018 do 10.00 ure.

Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazci
Lokacijska informacija

12. 2. 2018 / Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • parcela št. 690/9 k.o. Koblarji
 • parceli št. 24 in 25 (obe) k.o. Mahovnik
 • parcela št. 151 k.o. Koprivnik

7. 2. 2018 / Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti občine Kočevje

Občina Kočevje na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) , objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti občine Kočevje. Rok za oddajo ponudb je 22. 2. 2018 do 10.00 ure. 

Razpisna dokumentacija
Obrazci za prijavo
Lokacijska informacija
 

1. 2. 2018 / Javno naznanilo in ugotovitvena odločba

Javno naznanilo in ugotovitvena odločba v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena.

Javno naznanilo in ugotovitvena odločba

29. 1. 2018 / Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • del parcele št. 783/54 k.o. Mozelj

26. 1. 2018 / Javno naznanilo in ugotovitvena odločba

Javno naznanilo in ugotovitvena odločba v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena (št. 7113-5/2016/629-21).
Javno naznanilo in ugotovitvena odločba

12. 1. 2018 / Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • del parcele št. 2211/16 k.o. Kočevje
 • parcela št. 973/68, 973/74, 973/75 (vse) k.o. Stara Cerkev 

21. 12. 2017 / Javno naznanilo in ugotovitvena odločba

Javno naznanilo in ugotovitvena odločba v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena (št. 7113-5/2016/629-19).
Javno naznanilo
Ugotovitvena odločba

21. 11. 2017 / Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • parcele št. 644, 645, 646 in 647 (vse) k.o. Kočevje

2. 11. 2017 / Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • del parcel št. 17 in 20/1 (obe) k.o. Kočevje

7. 9. 2017 / Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • del parcele št. 2022/1 k.o. Kočevje
 • ​del parcele št. 943/1 k.o. Kočevje
 • del parcele št. 2910/1 k.o. Livold
 • del parcele št. 139/8 k.o. Mahovnik
 • parcela št. *63 k.o. Nemška Loka
 • del parc. št. 17 k.o. Kočevje
 • parcele št. 4600/3, *137 in del parcele št. 4599 (vse) k.o. Novi Lazi

23. 8. 2017 / Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine ID parcela 1575 698/17

Občina Kočevje na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 - ZDU-1l, 14/15 in 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine ID parcela 1575 698/17. Rok za oddajo ponudb je do 8. 9. 2017 do 10.00 ure

Razpisna dokumentacija
Obrazci za prijavo
Lokacijska informacija ID parcela 1575 698-17

28. 7. 2017 / Javno naznanilo in ugotovitvena odločba

Javno naznanilo in ugotovitvena odločba statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena (št. 7113-5/2016/629-14).

12. 7. 2017 / Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v gospodarski coni LIK

Občina Kočevje na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Kočevje za leto 2017, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v gospodarski coni LIK. Rok za oddajo ponudb je 28. 7. 2017 do 9.00 ure.

Razpisna dokumentacija_Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v gospodarski coni LIK

11. 7. 2017 / Namera o oddaji v najem

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • del parcele št. 956/18 k.o. Kočevje
 • parcela št. 956/17 k.o. Kočevje
 • del parcele št. 941 k.o. Kočevje

6. 6. 2017 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup solastniškega deleža na nepremičnini:

parc. št. 916/5 k.o. 1575 Stara Cerkev, ID znak: parcela 1575 916/5 v deležu do 6482/185534
ter odkup nepremičnine:
parc. št. 979/1 k.o. 1575 Stara Cerkev, ID znak: parcela 1575 979/1

Predmet odkupa sta nepremičnini, ki sta predvideni za rekonstrukcijo dela občinske ceste LC 171042 med naseljema Breg in Mlaka v sklopu projekta ureditve nivojskih prehodov čez železniške proge. Predmetni nepremičnini predstavljata objekt gospodarske javne infrastrukture in sicer: parc. št. 916/5 k.o. 1575 Stara Cerkev predstavlja del cestnega telesa državne ceste z oznako: G2 – glavna cesta II. reda, evidenčna št. ceste 106, evidenčna št. odseka 0263 ter del cestnega telesa kategorizirane občinske ceste z oznako: LC – lokalna cesta, evidenčna št. ceste 171040, evidenčna št. odseka 171042, parc. št. 979/1 k.o. Stara Cerkev predstavlja del cestnega telesa kategorizirane občinske ceste z oznako: LC – lokalna cesta, evidenčna št. ceste 171040, evidenčna št. odseka 171042

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

31. 5. 2017 / Namera o oddaji v najem

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • del parcele št. 16/1 in 17 (obe) k.o. Kočevje
 • parcela št. 1930/24 k.o. Štalcerji
 • parceli št. 2160 in 2161/2 (obe) k.o. Borovec ter dela parcel št. 2161/1 in 2158 (obe) k.o. Borovec (nezazidano stavbno zemljišče)
 • del parcele št. 214/1 k.o. Kočevska Reka (nezazidano stavbno zemljišče)
 • del parcele št. 258/29 k.o. Dol
 • del parcele št. 3033 k.o. Livold
 • parcela št. 1484/17 k.o. Borovec

31. 5. 2017 / Namera o oddaji v brezplačno uporabo stvarnega premoženja

Občina Kočevje na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o oddaji v brezplačno uporabo naslednjega stvarnega premoženja:

 • parc. št. 22, 23 in del parcele št. 20 (vse) k.o. Rog
 • parc. št. 504 in 505/3 (obe) k.o. Željne

8. 5. 2017 / Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v gospodarski coni LIK8

Občina Kočevje na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Kočevje za leto 2017, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v gospodarski coni LIK. Rok za oddajo ponudb je 25.5.2017 do 10.00 ure.

Razpisna_dokumentacija_javno_zbiranje_ponudb_za_nepremicnine_v_coni_LIK.pdf
Lokacijska_informacija.pdf

13. 4. 2017 / Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • parcela št. 95/2, 96/1, 94/1, 3262/1, 96/2, *89, *87, 97, 98/2, 99, *85/2 in 100/1 (vse)  k.o. Kočevska Reka
 • parcela št. 114/1 k.o. Livold
 • parcela št. 2311/2, 2312/3 (obe) k.o. Kočevje
 • del parcele št. 391/6 k.o. Željne
 • parcela št. 974/4 k.o. Stara Cerkev
 • parcela št. 24 k.o. Mahovnik
 • del parcele št. 547/16 k.o. Koblarji
 • del parcele št. 1630/6 k.o. Kočevje
 • del parcel št. 108/1, 108/12 in 118 (vse) k.o. Kočevje
 • del parcele št. 2497/161 k.o. Kočevje

11. 4. 2017 / Javno zbiranje ponudb za prodajo prostorov na Bregu pri Kočevju 83

Občina Kočevje na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 - ZDU-1l, 14/15 in 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo prostorov na Bregu pri Kočevju 83. Rok za oddajo ponudb je 8.5.2017 do 10.00 ure

1. Razpisna dokumentacija
2. Seznam sklopov za ponudbo
3. Skica sklopov
4. Prijavni obrazci in priloga
5. Lokacijska informacija

Razpisna_dokumentacija_javno_zbiranje_ponudb_prostori_Breg_pri_Kočevju.pdf
Prijavni_obrazci_in_priloga_prostori_Breg_pri_Kočevju.pdf
Lokacijska_informacija_parc.st._698-17_k.o._Stara_Cerkev.pdf
Seznam_sklop_za_ponudbo.pdf
Skica_sklopov_Gramiz.pdf
21.4.2017 / Javno_zbiranje_ponudb_za_prodajo_prostorov_na_Bregu_pri_Kočevju_83 -_odgovor_na_vprasanje_boniteta_podjetja.pdf
Sklep o ustavitvi postopka prodaje nepremičnin, prodaja prostorov na Brgu pri Kočevju

21. 2. 2017 / Javno zbiranje ponudb

Občina Kočevje v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine ID parcela 1577 2208/2 . Rok za oddajo ponudb je do 9.3.2017 do 10.00 ure.

Razpisna dokumentacija javno zbiranje ponudb za nepremicnino ID 1577_2208-2.pdf

15. 2. 2017 / Javno naznanilo - ugotovitvena odločba

Odločba

6.2.2017 / Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Občina Kočevje v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine ID parcela 1577 2208/1 . Rok za oddajo ponudb je do 22.2.2017 do 10.00 ure. 

Razpisna dokumentacija

11. 1. 2017 / Namera o USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti, na osnovi katere se bo pri nepremičnini parc. št. 72/4 k.o. 1590 – Kočevska Reka (ID 6073498) in parc. št. 72/3 k.o. 1590 – Kočevska Reka (ID 6073497), kot služečih nepremičninah, vknjižila služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vozili po obstoječi makadamski poti širine cca. 3 m, ki v naravi poteka tako, kot je razvidno iz priložene grafične priloge, ki bo sestavni del pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parcele št. *66/1 k.o. 1590 – Kočevska Reka (ID 1530419).

6. 12. 2016 / Javno naznanilo in ugotovitvena odločba

Javno naznanilo in ugotovitvena odločba.pdf

10. 10. 2016 / Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • parcela št. 27/11   k.o. Mahovnik (funkcionalni namen) – 66 m2

27. 9. 2016 / Javno zbiranje ponudb za prodajo prostorov

Občina Kočevje na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 - ZDU-1l in 14/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo prostorov na Bregu pri Kočevju 83.

Razpisna dokumentacija javno zbiranje ponudb Breg pri Kočevju.pdf
Obrazci za oddajo ponudbe in priloge.pdf
Seznam in skica sklopov Breg pri Kočevju.pdf

14. 9. 2016 / Namera o oddaji v najem stvarnega premoženja

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • parcela št. 35   k.o. Mahovnik (kmetijski namen) – v celoti

2. 8. 2016 / Odločba o ukinitvi javnega dobra za nepr. parc. št. 2781/6 k.o. 1601 - Čeplje 

Odločba

27. 6. 2016 | Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in v povezavi s 4. odstavkom 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini s parc. št. 613/12 k.o. 1578 – Željne (ID 6096615), ID znak: 1578-613/12-0, v izmeri 964 m2, ki se nanaša na že zgrajeno stanovanjsko stavbo tlorisnih gabaritov 86,60 m2 in vertikalnega gabarita P+M, s pripadajočim zemljiščem. Stavbna pravica obsega pravico uporabe in uživanja nepremičnine z namenom legalizacije objekta (pridobitve gradbenega dovoljenja), ki je zgrajen na predmetni parceli. Stavbna pravica se podeljuje za dobo 40 let in sicer odplačno.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

27. 06. 2016|Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in v povezavi s 4. odstavkom 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini s parc. št. 613/19 k.o. 1578 – Željne (ID 6096622), ID znak: 1578-613/19-0, v izmeri 629 m2, ki se nanaša na že zgrajeno stanovanjsko stavbo tlorisnih gabaritov 39,47 m2 in vertikalnega gabarita P+M, s pripadajočim zemljiščem. Stavbna pravica obsega pravico uporabe in uživanja nepremičnine z namenom legalizacije objekta (pridobitve gradbenega dovoljenja), ki je zgrajen na predmetni parceli. Stavbna pravica se podeljuje za dobo 40 let in sicer odplačno.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

27. 06. 2016|Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in v povezavi s 4. odstavkom 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini s parc. št. 613/20 k.o. 1578 – Željne (ID 6096623), ID znak: 1578-613/20-0, v izmeri 215 m2 in parc. št. 613/6 k.o. 1578 – Željne (ID 6096636), ID znak: 1578-613/6-0, v izmeri 488 m2, ki se nanaša na že zgrajeno stanovanjsko stavbo tlorisnih gabaritov 40,38 m2 in vertikalnega gabarita P+M, s pripadajočim zemljiščem. Stavbna pravica obsega pravico uporabe in uživanja nepremičnin z namenom legalizacije objekta (pridobitve gradbenega dovoljenja), ki je zgrajen na predmetnih parcelah. Stavbna pravica se podeljuje za dobo 40 let in sicer odplačno.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

27. 06. 2016|Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in v povezavi s 4. odstavkom 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini s parc. št. 613/17 k.o. 1578 – Željne (ID 6096620), ID znak: 1578-613/17-0, v izmeri 617 m2 in parc. št. 613/14 k.o. 1578 – Željne (ID 6096616), ID znak: 1578-613/14-0, v izmeri 763 m2, ki se nanaša na že zgrajeno stanovanjsko stavbo tlorisnih gabaritov 32,70 m2 in vertikalnega gabarita P, s pripadajočim zemljiščem. Stavbna pravica obsega pravico uporabe in uživanja nepremičnin z namenom legalizacije objekta (pridobitve gradbenega dovoljenja), ki je zgrajen na predmetnih parcelah. Stavbna pravica se podeljuje za dobo 40 let in sicer odplačno.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

27. 06. 2016|Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in v povezavi s 4. odstavkom 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini s parc. št. 618/35 k.o. 1578 – Željne (ID 5356926), ID znak: 1578-618/35-0, v izmeri 599 m2, ki se nanaša na že zgrajeno stanovanjsko stavbo tlorisnih gabaritov 110,44 m2 in vertikalnega gabarita P+M, s pripadajočim zemljiščem. Stavbna pravica obsega pravico uporabe in uživanja nepremičnine z namenom legalizacije objekta (pridobitve gradbenega dovoljenja), ki je zgrajen na predmetni parceli. Stavbna pravica se podeljuje za dobo 40 let in sicer odplačno.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

8.6.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

parc. št. 513/2 k.o. 1574 – Koblarji, ID znak: 1574-513/2-0

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

22.4.2016 / NAMERA o oddaji v najem stvarnega premoženja

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • del parcele št. 222/3 k.o. Mahovnik (skupaj: 450 m2)

22.4.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

parc. št. 688/5 k.o. 1574 – Koblarji, ID znak: 1574-688/5-0

parc. št. 88/7 k.o. 1570 – Stari log, ID znak:1570-88/7-0

parc. št. 88/10 k.o. 1570 – Stari log, ID znak: 1570-88/10

Neposredni pogodbi bosta sklenjeni po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

Javno zbiranje ponudb za prodajo prostorov na Bregu pri Kočevju 83

Javno zbiranje ponudb za prodajo prostorov Breg pri Kočevju 83
Obrazec za oddajo ponudbe in priloge
Skica sklopov
Seznam sklopov prodajo prostorov na Bregu pri Kočevju 83
Javno zbiranje ponudb za odkup prostorov Breg pri Kočevju 83 Odgovori na vprašanja 1.3.2016

 • Sklep o revalorizaciji višine nadomestila zaradi ustanovitve služnostne pravice

Sklep

 • 18. 12. 2015|Namera o USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 2177/1, 961/1, 956/16, 956/8, 956/6, 956/5, 956/3, 956/7, 956/17, 1000/3, 1000/2 in 937/4, vse k.o. 1577 – Kočevje za izgradnjo s projektom predvidenega elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (telekomunikacijskega voda)in za opravljanje vseh nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in popravil tekom celotnega časa izvrševanja služnosti.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist služnostnega upravičenca: Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., matična številka: 3496791000, Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana.

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega

stvarnega premoženja:

del parcele št. 1589/1 k.o. Kočevje 

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega

stvarnega premoženja:

del parcele št. 438 k.o. Koblarji 

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega

stvarnega premoženja:

parcela št. 3086/3 k.o. Mozelj
parcela št. 943/1 k.o. Kočevje
del parcele št. 220 k.o. Mahovnik
parcele št. 3092, 3095/4 in 3096/2 (vse) k.o. Mozelj
del parcele št. 374/2 in del parcele 374/3 (obe) k.o. Željne
parcela št. 374/8 k.o. Željne
parcela št. *47 k.o. Polom
del parcele št. 252/43 k.o. Željne 

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

parcela št. 522/11 k.o. Željne

del parcele št. 2203, del parcele št. 2488/1 (obe) k.o. Kočevje

del parcele št. 438, parcela št. 455, 437/4, 437/5 in 436 (vse) k.o. Koblarji

 • 11.11.2015 Odločba o ukinitvi statusa DL v splošni rabi

Odločba

 • 13.10.2015|Namera o USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja:

-         namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine z ID znakom 1577-1195/0-0 (parc. št. 1195/0 k.o. 1577-Kočevje), ki obsega hojo in vožnjo z (vsemi) osebnimi vozili in služnost parkiranja, ki se izvaja na območju obstoječega parkirišča in se nahaja ob meji s parc. št. 1198/0 k.o. Kočevje za potrebe zaposlenih in udeležencev izobraževalnih dejavnosti Gimnazije in srednje šole Kočevje.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist vsakokratnega lastnika oz. upravljavca in uporabnika posameznega dela št. 1 v stavbi št. 1094 k.o. 1577-Kočevje (ID znak: 1577-1094-1);

-         namero o ustanovitvi služnostne pravice, ki obsega uporabo površin, namenjenih izvajanju ukrepov požarne varnosti, skladno z izdelano Študijo požarne varnosti, št. elaborata 024/13-PV, julij 2013, ki ga je ob izvedbi investicije izdelal Lozej, Inštitut za varnost d.o.o, Ajdovščina in sicer za:

-         dve delovni površini v izmeri 7 m × 12 m, ki se nahajata na:

-    parkirišču ob srednji šoli, na delu nepremičnine z ID znakom 1577-1195/0-0 (parc. št. 1195/0 k.o. 1577-Kočevje),

-  javni poti, na delu nepremičnine z ID znakom 1577-1177/2-0 (parc. št. 1177/2 k.o. 1577-Kočevje),

-         zbirno mesto ob srednji šoli, na delu nepremičnine z ID znakom 1577-1205/4-0 (parc. št. 1205/4 k.o. 1577-Kočevje).

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist vsakokratnega lastnika oz. upravljavca in uporabnika posameznega dela št. 1 in 2 v stavbi št. 1094 k.o. 1577-Kočevje (ID znak: 1577-1094-1 in 1577-1094-2).

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

parcele št. 2591/1, 589/2, 589/1, 590/1, 590/2, 591/1, 791, 816/1, 830, *62, 2583, *65, 824, 2601/1, *68, 572/1, 2593/1, 574, *72, 2594/1, 573/1, 576/2, *79, *76, 577, 579, 580, *81/2, 584/2, 2596/1 in 585  (vse) k.o. Borovec.

 • 27. 08. 2015|Namera o USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 437/4, 438/0 in 455/0, vse k.o. 1574 – Koblarji zapotrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja novega podzemnega NN kablovodater za opravljanje vseh nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in popravil tekom celotnega časa izvrševanja služnosti.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist služnostnega upravičenca ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., matična številka: 5227992000, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

del parcele št. 2487/1  k.o. Kočevje

del parcele  št. 2487/9  k.o. Kočevje

parcela št. 2487/4  k.o. Kočevje

parcela št. 2487/7  k.o. Kočevje

 • 23. 07. 2015 | NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine s parc. št. 2211/8 k.o. 1577 – Kočevje za izgradnjo oz. položitev optičnega telekomunikacijskega kabla na relaciji RTP Kočevje – Zagradec – RTP Bršljin ter za opravljanje vseh nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in popravil tekom celotnega časa izvrševanja služnosti.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist služnostnega upravičenca ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., matična številka: 5227992000, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.

 • 17. 07. 2015 I Namera o USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti, na osnovi katere se bo pri nepremičnini, parc. št. 5957/0 k.o. 1594 – Mozelj in parc. št. 4050/0 k.o. 1594 - Mozelj, vknjižila služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. *152/0 k.o. 1594 – Mozelj.

 • 17. 07. 2015 I Namera o USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti, na osnovi katere se bo pri nepremičnini, parc. št. 5957/0 k.o. 1594 – Mozelj in parc. št. 4050/0 k.o. 1594 - Mozelj, vknjižila služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. *152/0 k.o. 1594 – Mozelj.

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

parc. št. 688/2 k.o. Koblarji

 • 08. 07. 2015 | NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup

parcele št.: 597/4 k.o. 1578 – Željne (ID 6367254), ID znak: 1578-597/4-0, v izmeri 10 m2, ki v naravi predstavlja objekt gospodarske javne infrastrukture s področja prometa: kategorizirana javna pot JP, št. odseka 671141 in
parcele št. 600/4 k.o. 1578 – Željne (ID 6367257), ID znak: 1578-600/4-0, v izmeri 16 m2, ki v naravi predstavlja nekategorizirano občinsko pot.

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

del parc. št. 24/7 k.o. Kočevska Reka
del parc. št. 17 k.o. Kočevje

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

parc. št. 87/4 k.o. Kočevska Reka
del parc. št. 82/1 k.o. Mala gora
del parc. št. 99/1 k.o. Kočevje

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

parc. št. 958/1 k.o. Stara Cerkev

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

del parc. št. 35  k.o. Kočevje

parc. št. 1191, 1190/1, 1189/3, 1189/6, 1188/2, *90, *91/1 in 1201/1 (vse) k.o. Štalcerji

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

parc. št. 16/1 k.o. Kočevje

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

parc. št. 618/36 k.o. Željne
del parc. št. 1630/11 k.o. Kočevje
del parc. št. 99/1 k.o. Kočevje

 • Občina Kočevje na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v brezplačno uporabo naslednjega stvarnega premoženja:

parc. št. 2317/1 k.o. Livold

Odločba o ukinitvi javnega odobra k.o. Čeplje

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

-          del parc. št. 28/2 k.o. Mahovnik

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

-          parc. št. 57/9, 57/4, 57/11, 57/2, 57/1, 58, 59, 2121, 2122, 2123, 77/1 (vse) k.o. Kočevje

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

del parc. št. 99/1 k.o. Kočevje

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

-          parc. št. 5512, *123/2, 3589, 3590, 5513, 5514, 5515, 5516, 4003, 5534, 5522, 5523, 5524, 4008/1, 4008/3, 4008/4, 4006, 5525, 5526, 5527, 4014, 4008/5, 4008/2, 4009/3, 5530, 5529, 4009/1, 4009/2, 4009/4, 4012/2, 4013/2, 5533, 4011, 5528, 4007, 4010, *125 in *131/1 (vse) k.o. Rajndol

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

-          del parc. št. 2090/11 k.o. Kočevje

 • Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

·         parc. št. 210 k.o. Onek