24. 6. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za oddajo zemljišča v najem, za namen ureditve in vzdrževanja, del parc. št. 2204/89 k.o., del parc. št. 2204/88 k.o. in del parc. št. 2204/87 k.o.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

Objava o nameri

Objava o nameri

14. 6. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. 26/7 in 28/10 (obe) k.o. 1590 Kočevska Reka, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

1. Objava o nameri za parc. št. 26/7 in 28/10 (obe) k.o. 1590 Kočevska Reka
2. Povabilo k oddaji ponudbe za parc. št. 26/7 in 28/10 (obe) k.o. 1590 Kočevska Reka
3. Obrazec za prijavo za parc. št. 26/7 in 28/10 (obe) k.o. 1590 Kočevska Reka

12. 6. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 2126 k.o. 1577 Kočevje po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v objavi.

Objava o nameri

11.6.2019 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 2679 k.o. 1577 Kočevje, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

Objava o nameri

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec za prijavo

11. 6. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. 2676 in 2677 (obe) k.o. 1577 Kočevje, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

Objava o nameri

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec za prijavo

29. 5. 2019 Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišča v najem

Podrobnejše informacije so navedene v objavi o nameri, 

Objava o nameri

23. 5. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 2497/104 k.o. 1577 Kočevje, po metodi neposredne pogodbe.
Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

Objava o nameri

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec za prijavo

23. 5. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 222/3 k.o. 1576 Mahovnik po metodi neposredne pogodbe.
Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

Objava o nameri

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec za prijavo

21. 5. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. 188/13, 188/14, 188/15, 188/16, 188/17 in 188/18 (vse) k.o. 1576 Mahovnik - parkirna mesta, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

Objava o nameri

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec za prijavo za nakup nepremičnine

20. 5. 2019 Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb o oddaji zemljišč v najem, del parc. št. 2204/86 k.o. 1577 Kočevje (ID 6727160)  v izmeri 416 m2;in Del parc. št. 2204/85 k.o. 1577 Kočevje (ID 6727160)  v izmeri 284 m2;

Objava o nameri

15. 5. 2019 Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb o oddaji zemljišč v najem.

Podrobnejše informacije so navedene v objavi.

Objava o nameri

Objava o nameri

7. 5. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za oddajo zemljišč namenjenih ureditvi športnega igrišča v Zgornjih Cvišlerjih v brezplačno uporabo za določen čas petih (5) let. 

Interesenti morajo biti osebe javnega prava oziroma morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva oziroma morajo izpolnjevati pogoje za brezplačno uporabo skladno z 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

1. Objava o nameri_igrišče Zgornji Cvišlerji
2. Prijava na namero - obrazec_igrišče Zgornji Cvišlerji

7. 5. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za oddajo zemljišč namenjenih ureditvi športnega igrišča v Konca vasi v brezplačno uporabo za določen čas petih (5) let. 
Interesenti morajo biti osebe javnega prava oziroma morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva oziroma morajo izpolnjevati pogoje za brezplačno uporabo skladno z 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

1. Objava o nameri_ igrišče Konca vas
2. Prijava na namero - obrazec_igrišče Konca vas

7. 5. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za oddajo zemljišč namenjenih ureditvi športnega igrišča v Zajčjem Polju v brezplačno uporabo za določen čas petih (5) let. 
Interesenti morajo biti osebe javnega prava oziroma morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva oziroma morajo izpolnjevati pogoje za brezplačno uporabo skladno z 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

1. Objava o nameri_igrišče v Zajčjem Polju
2. Prijava na namero - obrazec-igrišče v Zajčjem Polju

7. 5. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za oddajo zemljišč namenjenih ureditvi športnega igrišča na Mlaki pri Kočevju v brezplačno uporabo za določen čas petih (5) let. 
Interesenti morajo biti osebe javnega prava oziroma morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva oziroma morajo izpolnjevati pogoje za brezplačno uporabo skladno z 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

1. Objava o nameri_igrišče na Mlaki pri Kočevju
2. Prijava na namero - obrazec_igrišče na Mlaki pri Kočevju

7. 5. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za oddajo zemljišč namenjenih ureditvi športnega igrišča v Štalcerjih v brezplačno uporabo za določen čas petih (5) let. 
Interesenti morajo biti osebe javnega prava oziroma morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva oziroma morajo izpolnjevati pogoje za brezplačno uporabo skladno z 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

1. Objava o nameri_igrišče v Štalcerjih
2. Prijava na namero - obrazec-igrišče v Štalcerjih

7. 5. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za oddajo zemljišč namenjenih ureditvi športnega igrišča v Mačkovcu v brezplačno uporabo za določen čas petih (5) let. 
Interesenti morajo biti osebe javnega prava oziroma morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva oziroma morajo izpolnjevati pogoje za brezplačno uporabo skladno z 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

1. Objava o nameri_igrišče v Mačkovcu
2. Prijava na namero - obrazec_igrišče v Mačkovcu

 

7. 5. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo v najem nepremičmnine, ki v naravi predstavlja poslovni prostor.

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

23. 4. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za oddajo zemljišč namennjenih ureditvi športnega igrišča Livold v brezplačno uporabo za določen čas petih (5) let. 

Interesenti morajo biti osebe javnega prava oziroma morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva oziroma morajo izpolnjevati pogoje za brezplačno uporabo skladno z 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

Objava o nameri

Prijava na namero

23. 4. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

Namera za sklenitev najemne pogodbe

19. 4. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

Namera za sklenitev najemne pogodbe

18. 4. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. 840 k.o. 1575 Stara Cerkev, v deležu do 188/1078 in parc.št. 838/3 k.o. 1575 Stara Cerkev, v deležu do 16/57, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

Objava o nameri

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec za prijavo parc.st. 838-3 k.o. 1575 Stara Cerkev v deležu do 16-57

Obrazec za prijavo parc.st. 840 k.o. 1575 Stara Cerkev v deležu do 188-1078

17. 4. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. 1906/2 in 1906/3 (obe) k.o. 1577 Kočevje, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

Objava o nameri

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec za prijavo

10. 4. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

Objava o nameri

Objava o nameri

Objava o nameri

Objava o nameri

Objava o nameri

Objava o nameri

Objava o nameri

Objava o nameri

 

 

28. 3. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 2431/2 k.o. 1593 Črni Potok, po metodi neposredne pogodbe

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

Objava o nameri

Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazec za prijavo

 

22. 3. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

Objava o nameri
Objava o nameri
Objava o nameri
Objava o nameri

13. 3. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

Objava o nameri

6. 3. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

Objava o nameri

21. 2. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 2312/3 k.o. 1577 Kočevje, po metodi neposredne pogodbe

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

1. Objava o nameri
2. Povabilo k oddaji ponudbe
3. Obrazec za prijavo

15. 1. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem za kmetijski namen (parc. št. 48 k.o. Kočevska Reka)

Objava o nameri

15. 1. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem za funkcionalni namen (parc. št. 2497/114 k.o. Kočevje)

Objava o nameri

15. 1. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem za kmetijski namen (parc. št. 2487/4, 2487/7, 2487/1 k.o. Kočevje)

Objava o nameri

15. 1. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem za kmetijski namen (parc. št. 329, 330/1 k.o. Željne)

Objava o nameri

15. 1. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem v športne in vadbene namene (parc. št. 783/55, 778/1 k.o. Mozelj)

Objava o nameri

15. 1. 2019 Občina Kočevje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem za kmetijski namen (parc. št. 1051, *84 k.o. Štalcerji)

Objava o nameri

19. 12. 2018 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. 2860/208 in 2860/209 (obe) k.o. 1581 Livold, po metodi neposredne pogodbe

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

1. Objava o nameri
2. Povabilo k oddaji ponudbe
3. Obrazec ponudbe

19. 12. 2018 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. 2860/202 in 2860/203 (obe) k.o. 1581 Livold, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

1. Objava o nameri
2. Povabilo k oddaji ponudbe
3. Obrazec ponudbe

19. 12. 2018 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 2860/199 k.o. 1581 Livold, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

1. Objava o nameri
2. Povabilo k oddaji ponudbe
3. Obrazec ponudbe

19. 12. 2018 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 2860/197 k.o. 1581 Livold, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

1. Objava o nameri
2. Povabilo k oddaji ponudbe
3. Obrazec ponudbe

19. 12. 2018 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 2860/196 k.o. 1581 Livold, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

1. Objava o nameri
2. Povabilo k oddaji ponudbe
3. Obrazec ponudbe

11. 12. 2018 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 212/5 k.o. 1578 Željne, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

1. Objava o nameri
2. Povabilo k oddaji ponudbe
3. Obrazec ponudbe
 

20. 11. 2018 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 1949/11 k.o. 1577 Kočevje, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

1. Objava o nameri
2. Povabilo k oddaji ponudbe
3. Obrazec ponudbe
 

20. 11. 2018 Občina Kočevje objavlja namero za oddajo nepremičninskega premoženja v najem po metodi neposredne pogodbe

Podrobnejše informacije glede oddaje so navedene v priloženi objavi o nameri.

Objava o nameri
 

12. 10. 2018 Občina Kočevje objavlja namere za oddajo nepremičnega premoženja v najem po metodi neposredne pogodbe

Podrobnejše informacije glede oddaje so navedene v priloženih objavah o nameri.  

Objava o nameri 1
Objava o nameri 2
Objava o nameri 3
Objava o nameri 4
Objava o nameri 5
Objava o nameri 6
Objava o nameri 7
Objava o nameri 8
Objava o nameri 9
Objava o nameri 10

3.10.2018 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 720/5 k.o. 1594 Mozelj, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

1. Objava o nameri
2. Povabilo k oddaji ponudbe
3. Obrazec ponudbe

25.9.2018 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. 696/76, 696/77 in 703/25 (vse) k.o. 1577 Kočevje, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

Priloge:
1. Objava o nameri
2. Povabilo k oddaji ponudbe
3. Obrazec ponudbe

 

17.9.2018 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. 783/87 in 783/89 (obe) k.o. 1594 Mozelj, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

Priloge:
1. Objava namere
2. Povabilo k oddaji ponudbe
3. Obrazec ponudbe

 

12.9.2018/Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 783/101 k.o. 1594 Mozelj, po metodi neposredne pogodbe.

Predmetna nepremičnina se nahaja v območju kmetijskih zemljišč zato se prodaja vrši v skladu  z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17).
Podrobnejše informacije o nameri za sklenitev neposredne pogodbe so podane v ponudbi za prodajo kmetijskega zemljišča, ki ga spodaj prilagamo in katera je objavljena na oglasni deski UE Kočevje in enotnem državnem portalu E-uprave od 11.9.2018 do 11.10.2018.
Vsakdo, ki želi kupiti naprodaj dano zemljišče, mora v roku 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski UE Kočevje, dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje izpolnjeno in priporočeno UE Kočevje ali neposredno vloži na UE Kočevje, najkasneje do roka navedenega na ponudbi

Priloge:

1. Ponudba za prodajo
2. Izjava o sprejemu ponudbe

 

10. 9. 2018 / Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 145/5 k.o. 1597 - Koprivnik, po metodi neposredne pogodbe.
Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

Priloga:

1. Objava namere
2. Povabilo k oddaji ponudbe
3. Obrazec ponudbe

 

10. 9. 2018 / Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 783/99 k.o. 1594 Mozelj, po metodi neposredne pogodbe.

Del predmetne nepremičnine se nahaja v območju stavbnih zemljišč, del pa v območju kmetijskih zemljišč zato se prodaja vrši v skladu  z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17).
Podrobnejše informacije o nameri za sklenitev neposredne pogodbe so podane v ponudbi za prodajo kmetijskega zemljišča, ki ga spodaj prilagamo in katera je objavljena na oglasni deski UE Kočevje in enotnem državnem portalu E-uprave od 7.9.2018 do 7.10.2018.
Vsakdo, ki želi kupiti naprodaj dano zemljišče, mora v roku 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski UE Kočevje, dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje izpolnjeno in priporočeno UE Kočevje ali neposredno vloži na UE Kočevje, najkasneje do roka navedenega na ponudbi.

Priloga:

1. Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča
2. Izjava o sprejemu ponudbe

 

7. 9. 2018 / Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. 5998/1, 5998/3, 5980/17, 5980/18, 5980/19, 5980/20, 707/1, 707/2 (vsee) k.o. 1594 Mozelj, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

Priloga:

1. Objava namere
2. Povabilo k oddaji ponudbe
3. Obrazec ponudbe

 

24. 8. 2018 / Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 1876/1 k.o. 1591 Novi Lazi, po metodi neposredne pogodbe.

Predmetna nepremičnina po namenski rabi predstavlja manjši del kmetijskega zemljišča in pretežni del stavbnega zemljišča zato se prodaja vrši v skladu  z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17).
Podrobnejše informacije o nameri za sklenitev neposredne pogodbe so podane v ponudbi za prodajo kmetijskega zemljišča, ki ga spodaj prilagamo in katera je objavljena na oglasni deski UE Kočevje in enotnem državnem portalu E-uprave od 23.8.2018 do 22.9.2018.
Vsakdo, ki želi kupiti naprodaj dano zemljišče, mora v roku 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski UE Kočevje, dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje izpolnjeno in priporočeno UE Kočevje ali neposredno vloži na UE Kočevje, najkasneje do roka navedenega na ponudbi.

Priloga:

1. Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča
2. Izjava o sprejemu ponudbe

23. 8. 2018 / Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. 2860/166 in 2860/167 (obe) k.o. 1581 Livold, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

1. Objava namere
2. Povabilo k oddaji ponudbe
3. Obrazec ponudbe

23. 8. 2018 / Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. 1344/3 in 3699 (obe) k.o. 1569 Polom, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

1. Objava namere
2. Povabilo k oddaji ponudbe
3. Obrazec ponudbe

23. 8. 2018 / Občina Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 2526/2 k.o. 1577 - zemljišče pod stavbo, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

1. Objava namere
2. Povabilo k oddaji ponudbe
3. Obrazec ponudbe

4. 7. 2018 / Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. 1959 in 1960/1 (obe) k.o. 1608 Briga, po metodi neposredne pogodbe.

Predmetni nepremičnini se nahajata v območju kmetijskih zemljišč zato se prodaja vrši v skladu  z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17).

Podrobnejše informacije o nameri za sklenitev neposredne pogodbe so podane v ponudbi za prodajo kmetijskega zemljišča, ki ga spodaj prilagamo in katera je objavljena na oglasni deski UE Kočevje in enotnem državnem portalu E-uprave od 2. 7. 2018 do 1. 8. 2018

Vsakdo, ki želi kupiti naprodaj dano kmetijsko zemljišče, mora v roku 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski UE Kočevje, dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje izpolnjeno in priporočeno UE Kočevje ali neposredno vloži na UE Kočevje, najkasneje do roka navedenega na ponudbi.

Priloga:

1. Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča

2. Izjava o sprejemu ponudbe

 

1. 6. 2018 / NAMERE o oddaji v najem stvarnega premoženja

Občina Kočevje na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • Parcela št. 973/81 k.o. Stara Cerkev
 • Parcela št. 973/77 k.o. Stara Cerkev
 • Parcela št. 973/53 k.o. Stara Cerkev
 • Parcela št. 973/51 k.o. Stara Cerkev
 • Parcela št. 973/87 k.o. Stara Cerkev
 • Del parcele št. 214/1 k.o. Kočevska Reka

31. 5. 2018 / NAMERE o sklenitvi neposrednih pogodb

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1), v povezavi s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 20/2014 in 58/16) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo naslednjih nepremičnin:

 • parc. št. 677/7 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 677/7
 • parc. št. 1880 k.o. 1591 Novi Lazi, ID znak: parcela 1591 1880,
 • parc. št. 1881/3 k.o. 1591 Novi Lazi, ID znak: parcela 1591 1881/3 in
 • parc. št. 652/15 k.o. 1574 Koblarji, ID znak: parcela 1574 652/15

 

31. 5. 2018 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1), v povezavi s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 20/2014 in 58/16) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne za prodajo nepremičnine parc. št. 1876/1 k.o. 1591 Novi Lazi, ID znak: 1591 1876, katere prodaja se bo izvršila v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17).

 

31. 5. 2018 / NAMERE o sklenitvi neposrednih pogodb

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1), v povezavi s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 20/2014 in 58/16) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo naslednjih nepremičnin:

 • parc. št. 677/7 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 677/7
 • parc. št. 1880 k.o. 1591 Novi Lazi, ID znak: parcela 1591 1880,
 • parc. št. 1881/3 k.o. 1591 Novi Lazi, ID znak: parcela 1591 1881/3 in
 • parc. št. 652/15 k.o. 1574 Koblarji, ID znak: parcela 1574 652/15

31. 5. 2018 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1), v povezavi s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 20/2014 in 58/16) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne za prodajo nepremičnine parc. št. 1876/1 k.o. 1591 Novi Lazi, ID znak: 1591 1876, katere prodaja se bo izvršila v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17).

 

14. 5. 2018 / NAMERA o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1), v povezavi s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 20/2014 in 58/16) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe za odtujitev nepremičnine parc. št. 3164/4 k.o. 1591 Novi Lazi, ID znak: parcela 1591 3164/4 in pridobitev nepremičnine parc. št. 1950 k.o. 1591 Novi Lazi, ID znak: parcela 1591 1950.

Neposredna (menjalna) pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

14. 5. 2018 / NAMERE o sklenitvi neposrednih pogodb

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1), v povezavi s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 20/2014 in 58/16) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo naslednjih nepremičnin:

 • parc. št. 5994/6 k.o. 1594 Mozelj, ID znak: parcela 1594 5994/6
 • parc. št. 228/10 k.o. 1580 Onek, ID znak: parcela 1580 228/10
 • parc. št. 2590/4 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2590/4
 • parc. št. 2588/3 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2588/3
 • parc. št. 162/45 k.o. 1580 Onek, ID znak:parcela 1581 162/45

 

14. 5. 2018 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1), v povezavi s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 20/2014 in 58/16) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne za prodajo nepremičnin parc. št. 3697/36, k.o. 1444 Ajdovec, ID znak: parcela 1444 3697/36 in parc. št. 3139/111 k.o. 1444 Ajdovec, ID znak: 1444 3139/111 (solastniški delež vsake do 1/5), katerih prodaja se bo izvršila v skladu z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16).

 

24. 4. 2018 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1), v povezavi s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 20/2014 in 58/16) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne za prodajo nepremičnine parc. št. 720/1 k.o. 1575 Stara Cerkev, ID znak: parcela 1575 720/1, katere prodaja se bo izvršila v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17).

 

25. 4. 2018 / preklic NAMERE o ustanovitvi služnostNE PRAVICE z dne 25. 1. 2018

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1) občina Kočevje objavlja:

preklic namere o ustanovitvi služnostne pravice, ki je bila objavljena dne 25.1.2018 z naslednjim besedilom:

»Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 284/72, 284/97, 284/103 in 2704/1, vse k.o. 1583 – Gotenica, za potrebe preusmeritve in rekonstrukcije obstoječe gozdne ceste št. 060282. Predvidena preusmeritev in rekonstrukcija bo potekala skladno s projektom za izvedbo del PZI št. 17103, januar 2018, izdelovalca Slovenski državni gozdovi d.o.o., Kočevje.«

Postopek ustanovitve služnostne pravice se ustavi, zato se tudi preklicuje že objavljena namera o ustanovitvi služnostne pravice.

 

23. 4. 2018 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parcele št. 1171/3 k.o. 1577 - Kočevje. Pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

6. 4. 2018 / NAMERA o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1), v povezavi s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 20/2014 in 58/16) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe za odtujitev nepremičnine parc. št. 611/47 k.o. 1578 Željne, ID znak: 1578 611/47 in pridobitev nepremičnine parc. št. 611/11 k.o. 1578 Željne, ID znak: 1578 611/11.

Neposredna (menjalna) pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

9. 3. 2018 / Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice:

 • na delu nepremičnine s parc. št. 2812/6 k.o. 1602 – Predgrad za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja vodovodnega priključka;
 • na delu nepremičnine s parc. št. 2783/2 in 2783/1, obe k.o. 1602 – Predgrad za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja telekomunikacijskega priključka;
 • na delu nepremičnine s parc. št. 2811/1 k.o. 1602 – Predgrad za potrebe dostopa/dovoza (hoja in vožnja z vsemi vozili v vseh letnih časih),

izključno po trasi, kakor je določeno v projektni dokumentaciji PGD št. A-2015/17, april 2015, izdelovalca ARHI-3K d.o.o., Ljubljana.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parcele št. 2782/2 in 2786, obe k.o. 1602 – Predgrad.

 

8. 3. 2018 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno odsvojitev dela nepremičnin, vpisanih v

k.o. 1577 – Kočevje

 • del parc. št. 1444/1 v izmeri 8 m2
 • del parc. št. 1485/2 v izmeri 32 m2
 • del parc. št. 1485/3 v izmeri 36 m2
 • del parc. št. 1485/7 v izmeri 21 m2
 • del parc. št. 1403/10 v izmeri 43 m2
 • del parc. št. 1415/2 v izmeri 20 m2
 • del parc. št. 1414/5 v izmeri 5 m2
 • del parc. št. 461 v izmeri 9 m2
 • del parc. št. 463 v izmeri 4 m2
 • del parc. št. 364 v izmeri 170 m2
 • del parc. št. 250/1 v izmeri 31 m2
 • del parc. št. 2315/1 v izmeri 8 m2
 • del parc. št. 2391/2 v izmeri 21 m2
 • del parc. št. 2390/2 v izmeri 35 m2
 • del parc. št. 2313 v izmeri 9m2
 • del parc. št. 2320/1 v izmeri 11 m2
 • del parc. št. 2320/2 v izmeri 65 m2
 • del parc. št. 2322/2 v izmeri 84 m2
 • del parc. št. 2309 v izmeri 81 m2
 • del parc. št. 2301/1 v izmeri 1m2
 • del parc. št. 2294 v izmeri 21 m2
 • del parc. št. 1486/1 v izmeri 47 m2
 • del parc. št. 1414/1 v izmeri 51 m2
 • del parc. št. 2111/26 v izmeri 17 m2
 • del parc. št. 1417 v izmeri 12 m2
 • del parc. št. 2167/1 v izmeri 158 m2

k.o. 1578 Željne

 • del parc. št. 637 v izmeri 24 m2
 • del parc. št. 636 v izmeri 52 m2
 • del parc. št. 535 v izmeri 2 m2
 • del parc. št. 595/4 v izmeri 2 m2
 • del parc. št. 595/4 v izmeri 25 m2
 • del parc. št. 594/2 v izmeri 2 m2
 • del parc. št. 603/2 v izmeri 5 m2
 • del parc. št. 603/1 v izmeri 18 m2
 • del parc. št. 582/3 v izmeri 8 m2
 • del parc. št. 611/19 v izmeri 15 m2
 • del parc. št. 611/8 v izmeri 88 m2
 • del parc. št. 611/9 v izmeri 30 m2
 • del parc. št. 611/7 v izmeri 53 m2
 • del parc. št. 614/1 v izmeri 29 m2
 • del parc. št. 625/20 v izmeri 128 m2
 • del parc. št. 625/11 v izmeri 77 m2
 • del parc. št. 625/19 v izmeri 25 m2
 • del parc. št. 571 v izmeri 18 m2
 • del parc. št. 574/2 v izmeri 18 m2
 • del parc. št. 730/3 v izmeri 26 m2
 • del parc. št. 428 v izmeri 28 m2
 • del parc. št. 430/1 v izmeri 90 m2
 • del parc. št. 571 v izmeri 1 m2
 • del parc. št. 532 v izmeri 7 m2
 • del parc. št. 528/4 v izmeri 15 m2
 • del parc. št. 527/4 v izmeri 130 m2
 • del parc. št. 495/12v izmeri 246 m2
 • del parc. št. 527/4 v izmeri 41 m2
 • del parc. št. 522/3 v izmeri 68 m2
 • del parc. št. 516 v izmeri 50 m2
 • del parc. št. 515 v izmeri 53 m2
 • del parc. št. 512 v izmeri 39 m2
 • del parc. št. 510/2 v izmeri 168 m
 • del parc. št. 511 v izmeri 1 m2
 • del parc. št. 492/32 v izmeri 18 m2
 • del parc. št. 188/10 v izmeri 129 m2
 • del parc. št. 505/3 v izmeri 40 m2

Ureditev rekonstrukcije regionalne ceste RT-917/3602 Kočevje-Željne od km 0,000 do km 2,923 in odseka RT-917/3621 Željne-Rog-Baza-Podturn od km 0,000 do km 0,670 je v javnem interesu (1. odstavek 9. člena ZCes-1, ZGO-1, ZUreP-1) in so izpolnjeni pogoji za brezplačno odsvojitev in obremenitev nepremičnin, na podlagi 24. in 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15).

Neposredna pogodba (pogodba o brezplačnem prenosu nepremičnin) bo sklenjene z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

8. 3. 2018 / Namere o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin:

 • parc. št. 2860/187 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2860/187
 • parc. št. 2860/190 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2860/190
 • parc. št. 177 k.o. 1579 Rajhenav, ID znak: parcela 1579 177
 • parc. št. 2849/2 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak: parcela 1592 2849/2
 • parc. št. 1053 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak: parcela 1592 1053
 • parc. št. *82 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak; parcela 1592 *82

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

8. 3. 2018 / NAMERA o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 20/2014 in 58/16) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe za odtujitev nepremičnine parc. št. 1094 k.o. 1575 Stara Cerkev, ID znak: 1575 1094 in pridobitev nepremičnine parc. št. 717/5 k.o. 1575 Stara Cerkev, ID znak: 1575 717/5, ki je po namembnosti opredeljena kot stavbno zemljišče in je potrebna za razširitev že obstoječe kategorizirane javne poti JP 671246.

Neposredna (menjalna) pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

8. 3. 2018 / NAMERA o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 20/2014 in 58/16) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe za odtujitev nepremičnine parc. št. 2704/1 k.o. 1602 Predgrad, ID znak: 1602 2704/1 in pridobitev nepremičnine parc. št. 2704/21 k.o. 1602 Predgrad, ID znak: 1602 2704/21, katera je potrebna za ureditev poti – dostopa do tamkajšnjega kala.

Neposredna (menjalna) pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

5. 3. 2018 / Namere o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin:

 • parc. št. 2860/180 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2860/180
 • parc. št. 2860/188 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2860/188
 • parc. št. 2860/189 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2860/189
 • parc. št. 2860/162 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2860/162 in
 • parc. št. 63/13 k.o. 1576 Mahovnik, ID znak: parcela 1576 63/13

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

5. 3. 2018 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno odsvojitev dela nepremičnin, vpisanih v:

k.o. 1574 – Koblarji

 • del parc. št. 679/2 – v izmeri 18 m2,
 • del parc. št. 679/3 – v izmeri 29 m2,
 • del parc. št. 690/11 – v izmeri 65 m2,
 • del parc. št. 774/8 – v izmeri 663 m2,

k.o. 1575 – Stara Cerkev

 • del parc. št. 1060/1 – v izmeri 23 m2,
 • del parc. št. 428 – v izmeri 26 m2,
 • del parc. št. 326 – v izmeri 68 m2,
 • del parc. št. 698/6 – v izmeri 29 m2,
 • del parc. št. 883/2 – v izmeri 7 m2,
 • del parc. št. 938 – v izmeri 21 m2,
 • del parc. št. 946/7 – v izmeri 24 m2,
 • del parc. št. 698/15 – v izmeri 31 m2,
 • del parc. št. 698/14 – v izmeri 51 m2,
 • del parc. št. 698/11 – v izmeri 19 m2,
 • del parc. št. 698/13 – v izmeri 10 m2,
 • del parc. št. 916/5 – v izmeri 795 m2,
 • del parc. št. 499 – v izmeri 3.002 m2,
 • del parc. št. 1093 – v izmeri 47 m2,
 • del parc. št. 889 – v izmeri 48 m2,
 • del parc. št. 919 – v izmeri 70 m2,
 • del parc. št. 434/1 – v izmeri 22 m2,

k.o. 1576 – Mahovnik

 • del parc. št. 253 – v izmeri 52 m2,
 • del parc. št. 117/2 – v izmeri 41 m2,

k.o. 1577 – Kočevje

 • del parc. št. 5 – v izmeri 38 m2,
 • del parc. št. 7 – v izmeri 56 m2,
 • del parc. št. 884/6 – v izmeri 33 m2,
 • del parc. št. 884/7 – v izmeri 69 m2,
 • del parc. št. 75/2 – v izmeri 21 m2,
 • del parc. št. 2/1 – v izmeri 151 m2,
 • del parc. št. 3 – v izmeri 218 m2,
 • del parc. št. 6 – v izmeri 103 m2,
 • del parc. št. 877/7 – v izmeri 10 m2,

ter skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi začasne služnostne pravice, ki dovoljuje investitorju (RS, Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI), da v času izvajanja del za ureditev glavne kolesarske povezave GKP G6, Škofljica-Petrina, odsek Gornje Ložine-Kočevje, ob cesti G2-106/0263 Žlebič-Kočevje od km 12.195 do km 18.779 in ob G2-106/0264 Kočevje-Livold, od km 0.000 do km 0.750, uporablja služeče nepremičnine, in sicer:

k.o. 1574 – Koblarji

 • parc. št. 679/2 – površina obremenitve 28 m2,
 • parc. št. 679/3 – površina obremenitve 158 m2,
 • parc. št. 786/3 – površina obremenitve 374 m2,
 • parc. št. 677 – površina obremenitve 341 m2,
 • parc. št. 785 – površina obremenitve 295 m2,

k.o. 1575 – Stara Cerkev

 • parc. št. 946/7 – površina obremenitve 181 m2,
 • parc. št. 916/5 – površina obremenitve 167 m2,
 • parc. št. 938 – površina obremenitve 3 m2,
 • parc. št. 883/2 – površina obremenitve 8 m2,
 • parc. št. 496/3 – površina obremenitve 52 m2,
 • parc. št. 316 – površina obremenitve 104m2,

k.o. 1576 – Mahovnik

 • parc. št. 117/2 – površina obremenitve 11 m2,

k.o. 1577 – Kočevje

 • parc. št. 884/6 – površina obremenitve 10 m2,
 • parc. št. 884/7 – površina obremenitve 6 m2,
 • parc. št. 75/2 – površina obremenitve 6 m2,
 • parc. št. 7 – površina obremenitve 44 m2,
 • parc. št. 877/7 – površina obremenitve 4 m2.

Služnost je začasna in se ustanovi za čas do dokončanja del iz prejšnjega odstavka.

Ureditev glavne kolesarske povezave GKP G6, Škofljica-Petrina, odsek Gornje Ložine-Kočevje, ob cesti G2-106/0263 Žlebič-Kočevje od km 12.195 do km 18.779 in ob G2-106/0264 Kočevje-Livold, od km 0.000 do km 0.750 je v javnem interesu (1. odstavek 9. člena ZCes-1, ZGO-1, ZUreP-1) in so izpolnjeni pogoji za brezplačno odsvojitev in obremenitev nepremičnin, na podlagi 24. in 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15).

Neposredna pogodba (pogodba o brezplačni odsvojitvi nepremičnega premoženja in ustanovitvi začasne služnosti) bo sklenjene z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

1. 3. 2018 / Namere o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin:

 • parc. št. 2860/179 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2860/179
 • parc. št. 2860/184 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2860/184
 • parc. št. 3063/2 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 3063/2
 • parc. št. 3063/3 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 3063/3
 • parc. št. 696/87 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 696/87
 • parc. št. 374/5 k.o. 1578 Željne, ID znak: parcela 1578 374/5
 • parc. št. 374/17 k.o. 1578 Željne, ID znak: parcela 1578 374/17 in
 • parc. št. 374/19 k.o. 1578 Željne, ID znak: parcela 1578 374/19

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

1. 3. 2018 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnin:

 • parc. št. 390/3 k.o. 1593 Črni Potok, ID znak: parcela 1593 390/3,
 • parc. št. 390/4 k.o. 1593 Črni Potok, ID znak: parcela 1593 390/4,
 • parc. št. 390/5 k.o. 1593 Črni Potok, ID znak: parcela 1593 390/5,
 • parc. št. 390/6 k.o. 1593 Črni Potok, ID znak: parcela 1593 390/6 in
 • parc. št. 390/7 k.o. 1593 Črni Potok, ID znak: parcela 1593 390/7

Predmetne nepremičnine predstavljajo stavbna zemljišča in se nahajajo v enoti urejanja prostora (EUP): ZAP-1, pri čemer se del nepremičnine parc. št. 390/5 k.o. 1593 Črni Potok nahaja v območju PO – druge prometne površine, del pa v območju ZK – pokopališča, ostale nepremičnine pa se nahajajo v območju ZK-pokopališča, pri čemer nepremičnina parc. št. 390/4 k.o. 1593 Črni Potok hkrati predstavlja tudi del javne kategorizirane ceste z oznako JP – 671271

Predmetne nepremičnine so potrebne za ureditev in razširitev pokopališča v Zajčjem polju.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

27. 2. 2018 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

 • parc. št. 2860/192 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2860/192 in
 • parc. št. 2860/193 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2860/193

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

26. 2. 2018/ Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

parc. št. 2860/191 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2860/191

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

23. 2. 2018 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

parc. št. 2860/181 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2860/181

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

22. 2. 2018 / Namere o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin:

parc. št. 2860/178 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2860/178
parc. št. 2860/182 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2860/182
parc. št. 2860/183 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2860/183 in
parc. št. 2860/186 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2860/186

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

22. 2. 2018 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za:

parc. št. 2947/1 k.o. 1581 Livold, ID znak: parcela 1581 2947/1

katere prodaja se bo izvršila v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17).

 

19. 2. 2018 / Namere o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin:

parc. št. 784/21 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 784/21,
parc. št. 784/26 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 784/26,
parc. št. 784/29 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 784/29,
parc. št. 784/30 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 784/30 in
parc. št. 784/44 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 784/44

ter skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 784/21 in 784/44 (obe) k.o. 1577 Kočevje za hojo in vožnjo po že urjenem delu služečih parcel v vsakem letnem in dnevnem času v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parc. št. 784/45 k.o. 1577 Kočevje.

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

26. 1. 2018 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnin:

parc. št. 1820/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1820/2,
parc. št. 1822/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1822/2 do deleža 3/4 in
parc. št. 1823/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1823/2 do deleža 3/4

Predmet odkupa so nepremičnine, ki so namenjene rekonstrukciji občinske ceste v sklopu projekta Ureditev Podgorske ulice. Predmetna nepremičnine predstavljajo objekt gospodarske javne infrastrukture in sicer del kategorizirane občinske ceste z oznako LK – Lokalna krajevna cesta, evidenčna št. 172241

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

26. 1. 2018 / Namere o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin:

parc. št. 595/54 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 595/54,
parc. št. 595/61 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 595/61,
parc. št. 595/58  k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 595/58,
parc. št. 595/63 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 595/63,
parc. št. 595/63 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 595/57,
parc. št. 595/53 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 595/53,
parc. št. 595/60 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 595/60,
parc. št. 595/59 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 595/59,
parc. št. 595/62 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 595/62

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

26. 1. 2018 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

parc. št. 844/8 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 844/8

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

26. 1. 2018 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnine:

parc. št. 849/15 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 849/15

Predmet odkupa je nepremičnina, katera je po namembnosti v večji meri opredeljena kot zelena površina – park in predstavlja pomembno površino za zeleni sistem mesta kot tudi za varen odmik od cestnega telesa (križišča), saj izboljšuje preglednost in obvladljivost prostora.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

26. 1. 2018 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnin:

parc. št. 1511/5 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1511/5 in
parc. št. 1510/4 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1510/4

Predmet odkupa so nepremičnine, ki hkrati predstavljajo del objekta gospodarske javne infrastrukture: kategorizirano občinsko lokalno cesto z oznako LK – lokalna krajevna cesta, št. ceste 172120, št. odseka 172121.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

25. 1. 2018 / Namera o SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice

na delu nepremičnin s parc. št. 284/72, 284/97, 284/103 in 2704/1, vse k.o. 1583 – Gotenica,

za potrebe preusmeritve in rekonstrukcije obstoječe gozdne ceste št. 060282. Predvidena preusmeritev in rekonstrukcija bo potekala skladno s projektom za izvedbo del PZI št. 17103, januar 2018, izdelovalca Slovenski državni gozdovi d.o.o., Kočevje.

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje in Slovenskimi državnimi gozdovi d.o.o., Kočevje, po roku 15 dni po objavi te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

9. 1. 2018 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

parc. št. 4792 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak: parcela 1592 4792 in
parc. št. 4794 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak: parcela 1592 4794

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

Obvestilo o nameri glede sklenitve neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja obvestilo o nameri glede sklenitve neposrednih pogodb za nepremičnine, ki so predmet projekta Rekonstrukcija regionalne ceste RT-917/3602 Kočevje – Željne od km 0,000 do km 2,923 in odseka RT-917/3621 Željne –Rog-Baza-Podturn od km 0,000 do km 0,670, na podlagi izdelanega PZI, št. projekta 21/17, ki ga je izdelalo podjetje S-TEC d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje. Občina Kočevje v predmetnem projektu nastopa kot sofinancer, na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1) (Ur.l.RS 109/2010, 48/2012, 36/2014 in 45/2015) za plačilo odkupljenih nepremičnin potrebnih za izgradnjo hodnika za pešce, priključkov, prepustov in avtobusnih postajališč ob vozišču regionalne ceste.

Glede na obsežnost števila nepremičnin, za katere bo sklenjena pogodba namesto razlastitve se bodo predmetne pogodbe sklepale skozi celotno proračunsko obdobje od 1.1.2018 do vključno 31.12.2018 z možnostjo podaljšanja v leto 2019.

Seznam predmetnih nepremičnin je razviden iz tabel, ki so priloga te namere.

Tabela 1_Roška_ETAPA1
Tabela 2_Roška_ETAPA2
Tabela 3_Roška_ETAPA3
Tabela 4_Roška_ETAPA4

 

20. 12. 2017 / Namera o USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice:

 • na delu nepremičnin 2699/3, 2699/1, 2698/6, 2689/5, 2687/2, 2704/1
  vse k.o. 1583 – Gotenica,
 • na delu nepremičnine s parc. št. 4426 k.o. 1582 – Koče,

za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja vodovodnega omrežja ter za opravljanje vseh nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in popravil tekom celotnega časa izvrševanja služnosti na način, ki najmanj obremenjuje služeče nepremičnine, v obsegu in izključno po trasi, kakor je določeno v projektni dokumentaciji št. 40-863-20-2006, Rekonstrukcija vodovodnega sistema v Centru za oskrbo Gotenica, izdelane pri podjetju Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist služnostnega upravičenca REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, matična številka: 5227992000.

 

7. 12. 2017 / Namera o USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice:

 • na delu nepremičnin s parc. št. 1113/2, 1630/9, 1164/1, 1163, 1164/6, 205/1 vse k.o. 1583 - Gotenica,

za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja vodovodnega omrežja ter za opravljanje vseh nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in popravil tekom celotnega časa izvrševanja služnosti na način, ki najmanj obremenjuje služeče nepremičnine, v obsegu in izključno po trasi, kakor je določeno v projektni dokumentaciji št. 40-863-20-2006, Rekonstrukcija vodovodnega sistema v Centru za oskrbo Gotenica, izdelane pri podjetju Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist služnostnega upravičenca REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, matična številka: 5227992000.

 

21. 11. 2017 / NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi neprave stvarne služnostne pravice dostopa, izvedbe pripravljalnih del in izgradnje elektroenergetskega infrastrukturnega objekta (nizkonapetostni elektro priključek) za čas trajanja izgradnje tega infrastrukturnega objekta in v obsegu, kolikor je to potrebno za izvrševanje služnostne pravice na delu nepremičnine s parc. št. 2852/12 k.o. 1581 – Livold (ID 498124).

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje in investitorjema Majnarić Ivanko in Majnarićem Zlatkom, (oba) Morava 32, 1338 Kočevska Reka, po poteku najmanj15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

20. 11. 2017 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

 • parc. št. 656/32 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 656/32

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

7. 11. 2017 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnine:

 • parc. št. 1735/12 k.o. 1577 - Kočevje v izmeri 18 m2,
 • parc. št. 1735/8 k.o. 1577 - Kočevje v izmeri 145 m2 ter
 • parc. št. 1735/15 k.o. 1577 - Kočevje v izmeri 578 m2,

ki so bile potrebne oziroma uporabljene za rekonstrukcijo krožnega križišča na glavni cesti G2-106/0264 Kočevje-Livold,

ter skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi neprave stvarne služnosti uporabe dela nepremičnine z ID znakom 1577 1740/3 (parc. št. 1740/3 k.o. 1577-Kočevje) za potrebe parkiranja avtobusov (dve parkirni mesti), ki morata biti označeni s talnima oznakama »BUS«. Služnostna pravica se ustanavlja v korist služnostnega upravičenca: AVRIGO, d.o.o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, matična številka: 5143373000, za dobo 20 let od vknjižbe služnostne pravice v zemljiško knjigo.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

7. 11. 2017 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

 • parc. št. *106 k.o. 1589 Borovec, ID znak: parcela 1589 *106
 • parc. št. 2174/2 k.o. 1589 Borovec, ID znak: parcela 1589 2174/2 in
 • parc. št. 2175 k.o. 1589 Borovec, ID znak: parcela 1589 2175

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave namere na spletni strani občine Kočevje.

 

3. 11. 2017 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnini:

parc. št. 389/7 k.o. 1578 Željne, ID znak: parcela 1578 389/7 in
parc. št. 648/84 k.o. 1578 Željne, ID znak: parcela 1578 648/84

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

23. 10. 2017 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

parc. št. 2061/3 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 2061/3 in
parc. št. 2066/34 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 2066/34

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

19. 10. 2017  / Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 2111/37 k.o. 1577 – Kočevje in parc. št. 2111/39 k.o. 1577 – Kočevje, za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja elektroenergetskega infrastrukturnega objekta, kabelska kanalizacija za napajalni kabel iz transformatorske postaje (TP) do priključne merilne omarice (PMO), za izvedbo projekta IZN št. 3663 »Modernizacija Kočevske proge – 2. faza/2. etapa-sprememba Izvedbenega načrta št. 3542, načrt 4/4 Načrt električnih inštalacij in električne opreme.

Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s stvarnimi pravicami se izvaja na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) in v skladu s 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) ter 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti.

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje in investitorjem Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ter služnostnim upravičencem Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., po roku 15 dni po objavi te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

16. 10. 2017 / Namera o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino:

parc. št. 229/2 k.o. 1580 Onek, ID znak: parcela 1580 229/2

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

25. 9. 2017 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnine:

parc. št. 409/1 k.o. 1578 Željne, ID znak: parcela 1578 409/1,

Predmet odkupa je nepremičnina, ki je namenjena ureditvi avtobusnega postajališča v naselju Željne.
Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

25. 9. 2017 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za nakup nepremičnin:

parc. št. 1510/4 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1510/4,
parc. št. 1511/5 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1511/5 in
parc. št. 1512/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1512/2

Predmet odkupa so nepremičnine, na katerih se že nahaja pločnik in ki hkrati predstavljajo del objekta gospodarske javne infrastrukture: kategorizirano občinsko lokalno cesto z oznako LK – lokalna krajevna cesta, št. ceste 172120, št. odseka 172121.
Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

12. 9. 2017 / POPRAVEK NAMERE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Kočevje na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja popravek objave o Nameri o ustanovitvi služnostne pravice z dne 17. 8. 2017:

 • v prvi alineji se črta parc. št. 842/7 k.o. Kočevje in se nadomesti s parc. št. 844/8 k.o. Kočevje;
 • v tretji alineji se doda parc. št. 844/8 k.o. Kočevje.

 

11. 9. 2017 / Namera o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

parc. št. 639 k.o. 1578 Željne, ID znak: parcela 1578 639
parc. št. 1857/5 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1857/5 in
parc. št. 1858/10 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1857/10, v deležu do 21695/23885

Neposredni pogodbi bosta sklenjeni po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

11. 9. 2017 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnin:

parc. št. 1824/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1824/2,
parc. št. 1828/8 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1828/8 in
parc. št. 1828/10 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1828/10

Predmet odkupa so nepremičnine, ki so namenjene rekonstrukciji občinske ceste v sklopu projekta Ureditev Podgorske ulice. Predmetne nepremičnine predstavljajo objekt gospodarske javne infrastrukture in sicer del kategorizirane občinske ceste z oznako LK – Lokalna krajevna cesta, evidenčna št. 172241.
Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

4. 9. 2017 / Namera o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

 • parc. št. 1870/1 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1870/1 in
 • parc. št. 1870/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1870/2

Neposredni pogodbi bosta sklenjeni po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

4. 9. 2017 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnine:

 • parc. št. 1897/4 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1897/4,

Predmet odkupa je nepremičnina, ki je namenjena rekonstrukciji občinske ceste v sklopu projekta Ureditev Podgorske ulice. Predmetna nepremičnine predstavljajo objekt gospodarske javne infrastrukture in sicer del kategorizirane občinske ceste z oznako JP – Javna pot, evidenčna št. 672091

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

25. 8. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

parc. št. 493/5 k.o. 1578, ID znak: parcela 1578 493/5

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

25. 8. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnin:

parc. št. 1822/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1822/2,
parc. št. 1823/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1823/2,
parc. št. 1820/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1820/2,
parc. št. 1808/4 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1808/4,
parc. št. 1805/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1805/2,
parc. št. 1806/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1806/2,
parc. št. 1860/4 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1860/4,
parc. št. 1860/6 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1860/6,
parc. št. 1824/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1824/2,
parc. št. 1828/10 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1828/10,
parc. št. 1828/8 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1828/8,
parc. št. 1833/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1833/2,
parc. št. 1802/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1802/2

Predmet odkupa so nepremičnine, ki so namenjene rekonstrukciji občinske ceste v sklopu projekta Ureditev Podgorske ulice. Predmetne nepremičnine predstavljajo objekt gospodarske javne infrastrukture in sicer del kategorizirane občinske ceste z oznako LK – lokalna krajevna cesta, evidenčna št. ceste 172241.

Neposredne pogodbe bodo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

17. 8. 2017 / Namera o USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja:

 • namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 2170/4, 839/6, 839/30, 839/40, 839/41, 841/11, 842/5, 842/6, 842/7, 844/7, 1061/5, 1065/5, 1065/6, 839/38, 839/44, 839/45, 839/46, 839/47, 839/48, 2159/6, 839/43, vse k.o. 1577 – Kočevje za izgradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje komunalne infrastrukture (vodovod, elektrika, toplovod, telekomunikacije) za potrebe gradnje in obratovanja trgovskega centra v Kočevju »TPC Kočevje Center« na osnovi projektne dokumentacije PGD, št. projekta 22/17, marec 2017, izdelovalca Elsyst d.o.o., Na jasi 16, 1241 Kamnik. Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist investitorja oz. služnostnega upravičenca: PROMIT BENZ, d.o.o. Brezovica, Na Lazih 8, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

 • namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 1065/6 in 1061/6, obe k.o. 1577 - Kočevje za izgradnjo požarne poti za potrebe gradnje in obratovanja TPC Kočevje Center, skladno z izdelano Študijo požarne varnosti, št. elaborata 076-03/17-ŠPV, marec 2017, ki ga je ob izvedbi investicije izdelal Komplast d.o.o., Podsmreka 3, 1356 Dobrova. Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist investitorja oz. služnostnega upravičenca: PROMIT BENZ, d.o.o. Brezovica, Na Lazih 8, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

 • namero o ustanovitvi služnostne pravice za dovoz, pešpot ter vožnjo z vsemi vozili za izvedbo gradbenih del v okviru gradnje TPC Kočevje Center na delu nepremičnin s parc. št. 1065/6, 1061/6, 844/7, 842/6, 841/11, 842/5, 839/41, 839/44, 839/38, 839/42, 839/46, 839/48, vse k.o. 1577 - Kočevje.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist služnostnega upravičenca: PROMIT BENZ, d.o.o. Brezovica, Na Lazih 8, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje in služnostnim upravičencem – investitorjem PROMIT BENZ, d.o.o. Brezovica, Na Lazih 8, 1351 Brezovica pri Ljubljani, po roku 15 dni po objavi te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

9. 8. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

parc. št. 844/8 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 844/8

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

9. 8. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnine:

parc. št. 849/15 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 849/15

Predmet odkupa je nepremičnina, katera je po namembnosti v večji meri opredeljena kot zelena površina – park in predstavlja pomembno površino za zeleni sistem mesta kot tudi za varen odmik od cestnega telesa (križišča), saj izboljšuje preglednost in obvladljivost prostora.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

9. 8. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin:

parc. št. 108/57 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 108/57 in
parc. št. 108/59 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 108/59

ter skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine, parc. št. 108/59 k.o. 1577 Kočevje kjer se nahaja že obstoječa gospodarska javna infrastruktura in sicer za potrebe izgradnje, rekonstrukcije in dostopa do javnega kanalizacijskega omrežja  - fekalni vod ali naprav za potrebe vzdrževanja, upravljanja, obratovanja in nadzora ter odstranjevanje morebitnih naravnih ovir pri vzdrževanju, upravljanju, obratovanju in nadzoru celotnega omrežja in naprav, za dobo funkcioniranja javnega kanalizacijskega omrežja in naprav, v korist občine Kočevje.

Neposredni pogodbi bosta sklenjeni po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

9. 8. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

parc. št. 2815/3 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak: parcela 1592 2815/3

ter skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu predmetne nepremičnine, kjer se nahaja že obstoječa gospodarska javna infrastruktura in sicer za potrebe izgradnje, rekonstrukcije in dostopa do vodovodnega omrežja ali naprav za potrebe vzdrževanja, upravljanja, obratovanja in nadzora ter odstranjevanje morebitnih naravnih ovir pri vzdrževanju, upravljanju, obratovanju in nadzoru celotnega omrežja in naprav, za dobo funkcioniranja vodovodnega omrežja in naprav, v korist občine Kočevje.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

2. 8. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnini:

parc. št. 1484/20 k.o. 1589 – Borovec in
parc. št. 1484/23 k.o. 1589 – Borovec

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

1. 8. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin:

parc. št. 1689/33 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1689/33
parc. št. 1689/34 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1689/34
parc. št. 1689/35 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1689/35
parc. št. 3241/3 k.o. 1590 Kočevska Reka, ID znak: parcela 1590 3241/3

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

17. 7. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

del parc. št. 844/4 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 844/4,
del parc. št. 844/5 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 844/5,
del parc. št. 844/6 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 844/6 in
del parc. št. 843/9 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 843/9

v skupni izmeri približno 142 m2. Izmere so približne in bodo natančno določene po izvedenem postopku parcelacije ter vpisu zemljiških parcel v zemljiški kataster.

Neposredna pogodba se bo sklepala po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje in po pravnomočno opravljeni geodetski izmeri.

 

13. 7. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

parc. št. 80/4 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 80/4 in
parc. št. 81 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 81

ter skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu predmetnih nepremičnin, za potrebe obratovanja kanala za meteorno vodo ter dostopa z vsakokratnimi vozili za namene obnove, urejanja ter čiščenja meteornega kanala ob vsakem letnem in dnevnem času.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

13. 7. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

parc. št. 2209/3 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 2209/3

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

4. 7. 2017 | NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 3523, 3524 in 3536, vse k.o. 1569 – Polom, za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja elektroenergetskega infrastrukturnega objekta: »Izgradnja transformatorske postaje TP/K Vrbovec z 20 kV priključnim kablovodom«.

Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s stvarnimi pravicami se izvaja na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) in v skladu s 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) ter 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti.

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje in služnostnim upravičencem – investitorjem Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., po roku 15 dni po objavi te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

23. 6. 2017 | NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št.

(del) parc. št.  k.o.

3946/23    k.o. 1581 – Livold (ID 2682293)
3946/25    k.o. 1581 – Livold (ID 666065)
930/10     k.o. 1581 – Livold (ID 834050)
4065/4     k.o. 1581 – Livold (ID 6472800)
930/8      k.o. 1581 – Livold (ID 2849489)
4094/43    k.o. 1581 – Livold (ID 3689689)
935        k.o. 1581 – Livold (ID 741671)
4094/42    k.o. 1581 – Livold (ID 1506087)
4094/11    k.o. 1581 – Livold (ID 3276110)
4094/41    k.o. 1581 – Livold (ID 5368033)
114/1      k.o. 1581 – Livold (ID 1933013)
101        k.o. 1581 – Livold (ID 8198)
4094/6     k.o. 1581 – Livold (ID 946279)
4094/5     k.o. 1581 – Livold (ID 2346954)
4094/32    k.o. 1581 – Livold (ID 1841291)
4094/31    k.o. 1581 – Livold (ID 1002383)
4094/29    k.o. 1581 – Livold (ID 3353313)
4094/4     k.o. 1581 – Livold (ID 1337542)
2/6        k.o. 1581 – Livold (ID 385413)
4584       k.o. 1581 – Livold (ID 6597921)
2572       k.o. 1581 – Livold (ID 1558080)
2590/1     k.o. 1581 – Livold (ID 4930056)
2860/135   k.o. 1581 – Livold (ID 5836249)
2860/133   k.o. 1581 – Livold (ID 5836247)
2561       k.o. 1581 – Livold (ID 550310)
3041       k.o. 1581 – Livold (ID 1642108)
3034/1     k.o. 1581 – Livold (ID 2063937)
3039       k.o. 1581 – Livold (ID 502855)
4339/17    k.o. 1581 – Livold (ID 213315)
3034/2     k.o. 1581 – Livold (ID 3910363)
3034/5     k.o. 1581 – Livold (ID 3069976)
4339/25    k.o. 1581 – Livold (ID 6237977)
1585/1     k.o. 1577 – Kočevje (ID 246930)
1585/5     k.o. 1577 – Kočevje (ID 3101559)
1749/3     k.o. 1577 – Kočevje (ID 2569571)
1366       k.o. 1577 – Kočevje (ID 1285808)
1359/6     k.o. 1577 – Kočevje (ID 3836364)
1359/3     k.o. 1577 – Kočevje (ID 3668758)
1290       k.o. 1577 – Kočevje (ID 4686428)
1298/1     k.o. 1577 – Kočevje (ID 1103105)
823        k.o. 1577 – Kočevje (ID 865543)
2170/4     k.o. 1577 – Kočevje (ID 6008430)
853/2      k.o. 1577 – Kočevje (ID 3794965)
1025/3     k.o. 1577 – Kočevje (ID 3348480)
1030/1     k.o. 1577 – Kočevje (ID 1896376)
1031/1     k.o. 1577 – Kočevje (ID 5252623)
928/21     k.o. 1577 – Kočevje (ID 5835381)
926/1      k.o. 1577 – Kočevje(ID 1561680)
928/19     k.o. 1577 – Kočevje (ID 5084844)
928/6      k.o. 1577 – Kočevje (ID 5085299)
841/10     k.o. 1577 – Kočevje (ID 6701030)
2159/6     k.o. 1577 – Kočevje (ID 6700972)
839/39     k.o. 1577 – Kočevje (ID 6701018)
839/40     k.o. 1577 – Kočevje (ID 6701017)
839/41     k.o. 1577 – Kočevje (ID 6701015),

za izgradnjo s projektom (PZI, št. projekta 009/2015, julij 2015, izdelovalca Dtel inženiring d.o.o., Dob) predvidenega elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (telekomunikacijskega voda– »Optično omrežje Dolga vas – Livold«) in za opravljanje vseh nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in popravil tekom celotnega časa izvrševanja služnosti.

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje in služnostnim upravičencem – investitorjem Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., matična številka: 5692229000, Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana, po roku 15 dni po objavi te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

22. 6. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

parc. št. 1689/37 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 1689/37

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

1. 6. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnini:

parc. št. 821/4 k.o. 1590 Kočevska Reka, ID znak: parcela 1590 821/4

parc. št. 824/5 k.o. 1590 Kočevska Reka, ID znak: parcela 1590 824/5

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

29. 5. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

parc. št. 514/4 k.o. 1574 Koblarji, ID znak: parcela 1574 514/4

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

25. 5. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za nepremičnine:

parc. št. 389/6 k.o. 1578 Željne, ID znak: parcela 1578 389/6

parc. št. 648/83 k.o. 1578 Željne, ID znak: parcela 1578 648/83

parc. št. 179/7 k.o. 1579 Rajhenav, ID znak: parcela 1579 179/7

parc. št. 652/1 k.o. 1604 Spodnji Log, ID znak: parcela 1604 652/1

parc. št. 652/2 k.o. 1604 Spodnji Log, ID znak: parcela 1604 652/2

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

9. 5. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

parc. št. 175/15 k.o. 1579 Rajhenav, ID znak: parcela 1579 175/15

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave namere na spletni strani občine Kočevje.

9.5.2017 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

parc. št. 175/15 k.o. 1579 Rajhenav, ID znak: parcela 1579 175/15

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave namere na spletni strani občine Kočevje.

 

8. 5. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnin:

parc. št. 2111/37 k.o. 1577 Kočevje, ID znak parcela: 1577 2111/37 in

parc. št. 2111/39 k.o. 1577 Kočevje, ID znak parcela: 1577 2111/39,

Nakup predmetnih nepremičnin je potreben zaradi ureditve premika cestnega telesa LK 172 031, pri avtobusni postaji (pri Kolodvoru v Kočevju), v sklopu ureditve železniške proge.

 

8. 5. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin:

parc. št. 5452/1 k.o. 1605 Rajndol, ID znak: parcela 1605 5452/1

parc. št. 5452/2 k.o. 1605 Rajndol, ID znak: parcela 1605 5452/2

parc. št. 179/4 k.o. 1579 Rajhenav, ID znak: parcela 1579 179/4

parc. št. 179/5 k.o. 1579 Rajhenav, ID znak: parcela 1579 179/5

parc. št. 179/6 k.o. 1579 Rajhenav, ID znak: parcela 1579 179/6

parc. št. 179/8 k.o. 1579 Rajhenav, ID znak: parcela 1579 179/8

parc. št. 179/11 k.o. 1579 Rajhenav, ID znak: parcela 1579 179/11

parc. št. 180/2 k.o. 1579 Rajhenav, ID znak: parcela 1579 180/2

parc. št. 180/3 k.o. 1579 Rajhenav, ID znak: parcela 1579 180/3

parc. št. 179/2 k.o. 1579 Rajhenav, ID znak: parcela 1579 179/2

Prodaja parc. št. 179/2 k.o. 1579 Rajhenav se bo izvršila v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16), saj se del predmetne nepremičnine nahaja na območju kmetijskega zemljišča.

 

05. 5. 2017 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin – parkirna mesta, in sicer:

 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/12,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/13,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/14,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/15,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/16,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/17,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/18,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/19,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/20,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/21,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/22,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/23,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/24,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/25,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/26,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/27,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/28,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/29,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/30,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/31,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/32,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/33,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/34,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/35,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/39,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/40,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/41,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/42,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/43,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/44,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/45,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/47,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 11 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/48,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 12 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/38,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 12 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/49,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 13 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/36,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 13 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/37,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 14 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/11,
 • predmet prodaje je parkirno mesto v izmeri 16 m2 z ID znakom: parcela 1577 1585/10,

 

ter skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice, ki obsega hojo in vožnjo z vsemi vozili v vseh letnih časih, na nepremičnini ID parcela 1577 1585/50 (v naravi dovoz oziroma manipulativna površina za vseh 39 parkirnih mest), v korist vsakokratnega lastnika zgoraj navedenih parcel (posameznih parkirnih mest).

 

Prodajna cena posameznega parkirnega mesta je določena in odvisna od velikosti parkirnega mesta, in znaša:

 • za parkirno mesto v velikosti 11 m2  2.313,66 EUR oz. z vključenim 22% DDV 2.822,66 EUR,
 • za parkirno mesto v velikosti 12 m2  2.385,85 EUR oz. z vključenim 22% DDV 2.910,74 EUR,
 • za parkirno mesto v velikosti 13 m2  2.458,04 EUR oz. z vključenim 22% DDV 2.998,81 EUR,
 • za parkirno mesto v velikosti 14 m2  2.530,23 EUR oz. z vključenim 22% DDV 3.086,88 EUR,
 • za parkirno mesto v velikosti 16 m2  2.674,61 EUR oz. z vključenim 22% DDV 3.263,02 EUR.

V kolikor bo vloženih več vlog za določeno parkirno mesto, bo občina Kočevje z zainteresiranimi osebami izvedla dodatna pogajanja o prodajni ceni.

Za posamezno zgoraj navedeno nepremičnino (parkirno mesto) bo sklenjena neposredna prodajna in služnostna pogodba.

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

14.4.2017 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za:

parc. št. 2101/2 k.o. 1601 Čeplje, ID znak: parcela 1601 2101/2 in

parc. št. 2100/4 k.o. 1601 Čeplje, ID znak: 1601 2100/4

katerih prodaja se bo izvršila v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16).

 

04. 04. 2017|Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 845/8, 845/9, 845/10 in 845/11, vse k.o. 1575 – Stara Cerkev za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja elektroenergetskega infrastrukturnega objekta: »Izgradnja NN kablovoda za stanovanjsko cono Breg pri Kočevju«.

Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s stvarnimi pravicami se izvaja na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) in v skladu s 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) ter 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti.

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje in služnostnim upravičencem – investitorjem Elekto Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., po roku 15 dni po objavi te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

04. 04. 2017|Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 205/5, 205/4, 204/6, 204/7, 204/5 in184/3, vse k.o. 1576 – Mahovnik za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja elektroenergetskega infrastrukturnega objekta: »Pokablitev 20 kV daljnovoda Podgorska na odseku TP/K Marof - TP/K Pri Unionu z nadomestno TP/K Mahovniška«.

Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s stvarnimi pravicami se izvaja na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) in v skladu s 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) ter 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti.

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje in služnostnim upravičencem – investitorjem Elekto Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., po roku 15 dni po objavi te namere na spletni strani Občine Kočevje.

Služnostno razmerje se ustanavlja z namenom, da bo služnostni upravičenec na predmetnih zemljiščih zgradil elektroenergetski infrastrukturni objekt (»Pokablitev 20 kV daljnovoda Podgorska na odseku TP/K Marof - TP/K Pri Unionu z nadomestno TP/K Mahovniška«), v skladu s projektom št. 1094/2017.

 

27.3.2017 / Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • parcela št. 1870/1  k.o. Kočevje
 • del parcele št. 2860/177 k.o. Livold in parcela št. 269 k.o. Mahovnik
 • del parcele št. 230/10 k.o. Koprivnik (nezazidano stavbno zemljišče – 485 m2)
 • del parcele št. 108/1 k.o. Kočevje
 • parc. št. 375 k.o. Stara Cerkev

 

 

20.3.2017/ Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin:

parc. št. 1930/16 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak parcele:  1592 1930/16

parc. št. 1930/46 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak parcele: 1592 1930/46

parc. št. 1930/47 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak parcele: 1592 1930/47

parc. št. 1930/48 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak parcele: 1592 1930/48

parc. št. 1930/49 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak parcele: 1592 1930/49 in

parc. št. 1930/50 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak parcele: 1592 1930/50

ter skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 1930/46, 1930/47 in 1930/48 (vse) k.o. 1592 Štalcerji za potrebe izgradnje kanalizacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, služnostna pravica dostopa do kanalizacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe upravljanja in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja ter služnostna pravica odstranitve morebitnih naravnih ovir pri izgradnji, upravljanju in vzdrževanju kanalizacijskega omrežja, skladno  s projektno dokumentacijo PGD št. proj. 31/2014 Izgradnja kanalizacije za naselje Štalcerji, januar 2015, izdelovalca Most inženiring d.o.o. Kočevje

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

 

10.3.2017 / NAMERA o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 20/2014 in 58/16) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe za odtujitev nepremičnine parc. št. 1693/1 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 1693/1 in pridobitev nepremičnine parc. št. 1690/5 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 1690/5, katera je po namembnosti opredeljena kot stavbno zemljišče in je potrebna za razširitev površine, potrebne za morebitno sanacijo tamkajšnjega vrtca.

Neposredna (menjalna) pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

10.3.2017 / PREKLIC NAMERE o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja preklic namere o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe za odtujitev nepremičnin parc. št. 841/12 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 841/12, parc. št. 844/5 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 844/5, 842/8 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 842/8, parc. št. 844/6 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 844/6, parc. št. 844/4 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 844/4, parc. št. 842/12 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 842/12, parc. št. 842/10 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 842/10, parc. št. 843/9 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 843/9 in pridobitev nepremičnine parc. št. 849/15 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 849/15, katera je po namembnosti opredeljena kot zelena površina – park in predstavlja pomembno površino za zeleni sistem mesta kot tudi za varen odmik od cestnega telesa (križišča), saj izboljšuje preglednost in obvladljivost prostora, ki je bila objavljena na spletni strani občine Kočevje dne 14.2.2016

 

08. 03. 2017|Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 2182/1, 1520, 1500/14, vse k.o. 1577 – Kočevje za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja elektroenergetskega infrastrukturnega objekta: »Rekonstrukcija NNO Mestni log I«.

Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s stvarnimi pravicami se izvaja na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) in v skladu s 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) ter 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti.

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje in služnostnim upravičencem – investitorjem Elekto Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., po roku 15 dni po objavi te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

24.2.2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnini:

parc. št. 493/1 k.o. 1582 Koče, ID znak: 1582 493/1 in

parc. št. 494/1 k.o. 1582 Koče, ID znak; 1582 494/1

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

16. 02. 2017 | Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine s parc. št. 1724/10 k.o. 1577 – Kočevje (ID 6541947) in parc. št. 1732/1 k.o. 1577 – Kočevje (ID 6267713) za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja NN kablovoda, ki bo potekal od objekta Reška cesta 5a do objekta Reška cesta 7a (popravilo NNO Banka – reklamacija Rogan R-3681).

Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s stvarnimi pravicami se izvaja na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) in v skladu s 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) ter 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti.

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje in služnostnim upravičencem – investitorjem Elekto Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., po roku 15 dni po objavi te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

15.2.2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 • parc. št. 705 k.o. 1594 Mozelj, ID znak: 1594 705

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

14.2.2017/ Namera o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 20/2014 in 58/16) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za odtujitev nepremičnin parc. št. 841/12 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 841/12, parc. št. 844/5 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 844/5, 842/8 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 842/8, parc. št. 844/6 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 844/6, parc. št. 844/4 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 844/4, parc. št. 842/12 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 842/12, parc. št. 842/10 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 842/10, parc. št. 843/9 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 843/9 in pridobitev nepremičnine parc. št. 849/15 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 849/15, katera je po namembnosti opredeljena kot zelena površina – park in predstavlja pomembno površino za zeleni sistem mesta kot tudi za varen odmik od cestnega telesa (križišča), saj izboljšuje preglednost in obvladljivost prostora.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

14.2.2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za nepremičnine:

 • parc. št. *68 k.o. 1608 Briga, ID znak: 1608 *68
 • parc. št. 784/28 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 784/28,
 • parc. št. 784/41 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 784/41 in
 • parc. št. 800/2 k.o. 1589 Borovec, ID znak: 1589 800/2

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

10. 02. 2017 | Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 62/3, 60/2, 57/7, 57/8, 57/9, 2122, 2128/1, 2128/2, 2129 in 2130, vse k.o. 1577 – Kočevje za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja elektroenergetskega infrastrukturnega objekta: »Preureditev dela NN omrežja TP/K Petrol Kočevje in TP/K Betonarna Kočevje (Kočevje – Trata XIV)«.

Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s stvarnimi pravicami se izvaja na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) in v skladu s 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) ter 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti.

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje in služnostnim upravičencem – investitorjem Elekto Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., po roku 15 dni po objavi te namere na spletni strani Občine Kočevje.

Služnostno razmerje se ustanavlja z namenom, da bo služnostni upravičenec na predmetnih zemljiščih preuredil obstoječe prostozračno NN omrežje in sicer z izgradnjo (položitvijo) novega NN kabelskega omrežja.

 

10.2.2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

parc. št. 2860/175 k.o. 1581 Livold, ID znak: 1581 2860-175

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

6.2.2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za naslednje nepremičnine:

 • parc. št. 2860/174 k.o. 1581 Livold, ID znak: 1581 2860-174
 • parc. št. 947/6 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 947/6

Neposredni pogodbi bosta sklenjeni po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

2.2.2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za naslednje nepremičnine:

parc. št. 1484/14 k.o. 1589 Borovec, ID znak: 1589 1484/14

parc. št. 1484/22 k.o. 1589 Borovec, ID znak: 1589 1484/22 in

parc. št. 471/7 k.o. 1575 Stara Cerkev, ID znak: 1575 471/7

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

25. 01. 2017|preklic NAMERE o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) občina Kočevje objavlja:

preklic namere o sklenitvi neposredne pogodbe, ki je bila objavljena dne 24.02.2016 z naslednjim besedilom:

»Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1070/10 k.o. 1577 - Kočevje (ID 750351), ID znak: 1577-1070/10-0, v izmeri 18 m2 in parc. št. 1070/11 k.o. 1577 - Kočevje (ID 1757328), ID znak: 1577-1070/11-0, v izmeri 15 m2, ki v naravi predstavlja zemljišče pod stavbo.«

Postopek prodaje navedenih nepremičnin se ustavi, zato se tudi preklicuje že objavljena namera o sklenitvi neposredne pogodbe.

 

19.1.2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za naslednje nepremičnine:

parc. št. 821/5 k.o. 1590 Kočevska Reka, ID znak: 1590 821/5

parc. št. 827/1 k.o. 1590 Kočevska Reka, ID znak: 1590 827/1

parc. št. 753/1 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 753/1,

parc. št. 754/20 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 754/20,

parc. št. 754/15 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 754/15,

parc. št. 754/16 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 754/16,

parc. št. 754/17 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 754/17,

parc. št. 754/18 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 754/18

parc. št. 754/21 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 754/21,

parc. št. 753/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 753/2,

parc. št. 754/10 k.o. 1577 Kočevje. ID znak: 1577 754/10,

parc. št. 754/23 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 754/23,

parc. št. 754/4 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 754/4,

parc. št. 754/8 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 754/8,

parc. št. 754/9 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 754/9,

parc. št. 753/3 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 753/3,

parc. št. 754/22 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 754/22,

parc. št. 754/11 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 754/11

parc. št. 754/12 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 754/12,

parc. št. 2344/1 k.o. 1601 Čeplje, ID znak: 1601 2344/1,

 

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

6.1.2017 / NAMERA o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za naslednje nepremičnine:

parc. št. 391/3 k.o. 1578 Željne, ID znak: 1578 391/3

parc. št. 784/17 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 784/17 in

parc. št. 973/9 k.o. 1575 Stara Cerkev, ID znak: 1575 973/9

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

3.1.2017 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup solastniških deležev na nepremičninah:

parc. št. 80/5 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 80/5,

parc. št. 80/6 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 80/6,

parc. št. 80/7 k.o. 1577  Kočevje, ID znak: 1577 80/7,

parc. št. 98/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 98/2,

parc. št. 100/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 100/2,

parc. št. 2211/15 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 2211/15,

parc. št. 2211/16 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 2211/16,

parc. št. 2211/30 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 2211/30,

parc. št. 2211/31 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 2211/31,

parc. št. 2211/32 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 2211/32,

parc. št. 2211/33 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 2211/33,

parc. št. 2211/48 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577-2211/48,

parc. št. 2201/1 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 2201/1,

parc. št. 2201/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 2201/2-0 in

parc. št. 2250/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 2250/2-0

 

Z odkupom solastniških deležev, bo občina Kočevje postala izključna lastnica predmetnih nepremičnin. Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

3.1.2017 / PREKLIC NAMERE o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja preklic namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 261/3 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 261/3, ki je bila objavljena na spletni strani občine Kočevje, dne 7.9.2016. Preklic objave se izvrši zaradi ureditve predhodnih postopkov povezanih s samo prodajo nepremičnine. V primeru nadaljnega razpolaganja z nepremičnino, bo objavljena nova namera o sklenitvi neposredne pogodbe.

 

3.1.2017 / PREKLIC NAMERE o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 10/2014 in 58/16) Občina Kočevje objavlja preklic namere o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe za nepremičnini parc. št. 111/3 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 111/3 in parc. št. 111/5 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 111/5, ki je bila objavljena na spletni strani občine Kočevje dne 25.10.2016. Za predmetni nepremičnini je bil izpeljan pravni posel - pogodba o razdelitvi solastniškega premoženja med strankama, zato se predhodni postopek objave o nameri za sklenitev menjalne pogodbe preklicuje.

 

21.12.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnini:

 • parc. št. 1484/20 k.o. 1589 – Borovec in
 • parc. št. 1484/23 k.o. 1589 – Borovec

Za navedeni nepremičnini bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

21.12.2016 / Objava namere o oddaji poslovnega prostora v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe

Pravna podlaga za sklenitev neposredne pogodbe: alinea b) 1. odstavka 4. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem in 40. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in spremembe).

 

Predmet oddaje v najem:        poslovni prostor na Ljubljanska cesta 5 v skupni velikosti 68,10 m2, vpisanem v zemljiški knjigi pod št. 1577-94-301 (k.o. Kočevje) za opravljanje storitvene dejavnosti.

Letna najemnina:         3.534,48 EUR

V primeru, da se v roku 15 dni od objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe javi še kakšen interesent, ki odda ponudbo za zadevni poslovni prostor in tudi položi varščino v višini treh mesečnih najemnin, obračunanih glede na dejavnosti točke 3 19. člena Odloka, to je 883,62 EUR, se namera o sklenitvi neposredne pogodbe prekliče in se izvede javni razpis. Najemna pogodba se v tem primeru sklene z najboljšim ponudnikom.

 

14. 12. 2016|preklic NAMERE o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) občina Kočevje objavlja:

preklic namere o sklenitvi neposredne pogodbe, ki je bila objavljena dne 05.12.2016 z naslednjim besedilom:

»Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine: stanovanje (garsonjera), ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Trg Svetega Jerneja 2, 1330 Kočevje z ID oznako 1577-735-21, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini; posamezni del št. 21 v stavbi št. 735 k.o. 1577 - Kočevje, ki stoji na nepremičnini parceli št. 1218/0 k.o. 1577 – Kočevje, s prodajno (izhodiščno) ceno 18.700,00 EUR.«

Postopek prodaje navedene nepremičnine se ustavi, zato se tudi preklicuje že objavljena namera o sklenitvi neposredne pogodbe.

 

05.12.2016 |NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje na podlagi 4. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14 in 58/16) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Stanovanje (garsonjera), ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Trg Svetega Jerneja 2, 1330 Kočevje z ID oznako 1577-735-21, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini; posamezni del št. 21 v stavbi št. 735 k.o. 1577 - Kočevje, ki stoji na nepremičnini parceli št. 1218/0 k.o. 1577 – Kočevje.

Izmera: neto tlorisna površina 24,00 m2

Lastnosti:

 • etažna lastnina je vzpostavljena;
 • stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi;
 • za stanovanje je izdelana energetska računska izkaznica, energetski razred D.

Najnižja prodajna cena (izhodiščna cena): 18.700,00 EUR

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kupec plača tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitev, takse, vpis v ZK in drugo).

Način in rok plačila kupnine:

Kupec je dolžan kupnino v enkratnem znesku poravnati/plačati v 8 (osmih) dneh od izdaje računa, na račun Občine Kočevje št. SI56 01248-0100005213, odprt pri UJP Novo mesto.

Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

Prehod lastništva:

Lastništvo preide na kupca po sklenitvi in notarski overitvi pogodbe, plačilu kupnine in vknjižbi v zemljiško knjigo. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto.

Zainteresirani kupci lahko ponudijo ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, v roku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno.

 

30. 11. 2016|Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št.:

1630/6 k.o. 1577 - Kočevje (ID 6365567),

1630/5 k.o. 1577 - Kočevje (ID 6365568),

1627/0 k.o. 1577 - Kočevje (ID 3427392),

1604/0 k.o. 1577 - Kočevje (ID 361957),

1591/0 k.o. 1577 - Kočevje (ID 246932),

1589/1 k.o. 1577 - Kočevje (ID 4542199),

2180/0 k.o. 1577 - Kočevje (ID 1328049),

1492/1 k.o. 1577 - Kočevje (ID 624089),

 

za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora vročevoda na podlagi projektne dokumentacije »Vročevod UHM – Reška cesta, 1. faza: Vročevod UHM 8 – Prešernova ulica št. 14 v Kočevju, izdelane s strani Terraplan d.o.o., Šalka vas 148a, Kočevje, pod št. P16/06 v mesecu juniju 2016.

 

Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s stvarnimi pravicami se izvaja v skladu z 2. odstavkom 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) ter 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti.

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje (kot služnostnim zavezancem) in investitorjem Javnim komunalnim podjetjem KOMUNALA KOČEVJE d.o.o., po roku 15 dni po objavi te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

29. 11. 2016|Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št.:

2204/78 k.o. 1577 - Kočevje (ID 6611874),

2205/8 k.o. 1577 - Kočevje (ID 1623021),

2204/36 k.o. 1577 - Kočevje (ID 1715819),

2207/21 k.o. 1577 - Kočevje (ID 3907544),

2207/5 k.o. 1577 - Kočevje (ID 4078607),

2207/15 k.o. 1577 - Kočevje (ID 3059152),

2208/0 k.o. 1577 - Kočevje (ID 2880430),

za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora vročevoda v okviru projekta »VROČEVOD LIK - 3. FAZA.«, št. proj. 25-PGD/16, december 2016, izdelovalca  R-INŽENIRING PROJEKT d.o.o., Reška cesta 15, 1330 Kočevje.

Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s stvarnimi pravicami se izvaja v skladu z 2. odstavkom 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) ter 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti.

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje (kot služnostnim zavezancem) in investitorjem Javnim komunalnim podjetjem KOMUNALA KOČEVJE d.o.o., po roku 15 dni po objavi te namere na spletni strani Občine Kočevje.

23.11.2016/ Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 20/2014) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup solastniškega deleža nepremičnin:

parc. št. 1858/9 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1858/9-0,

parc. št. 1858/11 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1858/11-0 in

parc. št. 1858/14 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1858/14-0.

Predmet odkupa so nepremičnine, ki so predvidene za ureditev pločnika v sklopu projekta Ureditve Podgorske ulice LC 172021 od križišča z LC 172421 do priključka CGP in hkrati predstavljajo del gospodarske javne infrastrukture s področja prometa.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

23.11.2016/ Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 20/2014) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

parc. št. 2781/6 k.o. 1601 – Čeplje, ID znak: 1601-2781/6-0,

parc. št. 2100/4 k.o. 1601 – Čeplje, ID znak: 1601-2100/4-0,

parc. št. 2101/2 k.o. 1601 – Čeplje, ID znak: 1601-2101/2-0,

parc. št. 2099/2 k.o. 1601 – Čeplje, ID znak: 1601-2099/2-0,

parc. št. 2099/4 k.o. 1601 – Čeplje, ID znak: 1601-2099/4-0,

parc. št. 2860/168 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860-168-0

parc. št. 2860/169 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/169-0,

parc. št. 2860/170 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/170-0 in

parc. št. 2860/173 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/173-0

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

 

11.11.2016/ Namera o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 20/2014) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za odtujitev nepremičnine parc. št. 2777/2 k.o. 1601 - Čeplje, ID znak: 1601-2777/2-0 in pridobitev nepremičnin parc. št. 2807/0 k.o. 1601 – Čeplje, ID znak: 1601-2087/0-0 in parc. št. 2805/0 k.o. 1601 – Čeplje, ID znak: 1601-2805/0-0, katera hkrati predstavlja objekt gospodarske javne infrastrukture s področja prometa in sicer kategorizirano občinsko cesto z oznako JP – javna pot, ev. št. ceste 671350.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

11.11.2016/ Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 20/2014) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine; del parc. št. 698/8 k.o. 1575 – Stara Cerkev, ID znak: 1575-698/8-0 v skupni izmeri 346,05 m2, od tega 64,77 m2 stavbe št. 1577-67 in 281,28 m2 funkcionalnega zemljišča pred in za stavbo. Izmere so približne in bodo natančno znane po izvedenem postopku parcelacije ter vpisu zemljiških parcel v zemljiški kataster in kataster stavb

Neposredna pogodba se bo sklepala po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje in po opravljeni geodetski izmeri.

 

11.11.2016/ Namera o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 20/2014) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

parc. št. 595/81 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/81-0, do deleža 1/4

parc. št. 595/94 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/94-0

parc. št. 60/10 k.o. 1605 – Rajndol, ID znak: 1605-60/10-0

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

7.11.2016/ Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 20/2014) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnine:

parc. št. 646/2 k.o. 1574 – Koblarji, ID znak: 1574-646/2-0 v izmeri 35 m2. Nepremičnina predstavlja objekt gospodarske javne infrastrukture s področja prometa: del kategorizirane občinske ceste z oznako JP – Javna pot, evidenčna št. ceste: 671200

 

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

2.11.2016/ NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe
Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine
parc. št. 4661/5 k.o. 1591 - Novi Lazi, ID znak: 1591-4661/5-0 (solastniški del v lasti Občine Kočevje do 148/168 - tin)
Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

25.10.2016/ Namera o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 20/2014) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za odtujitev nepremičnine parc. št. 111/3 k.o. 1577 - Kočevje, ID znak: 1577-111/3-0, v deležu do 68/727 - tin in pridobitev nepremičnine parc. št. 111/5 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-111/5-0, v deležu do 659/727-tin, katera hkrati predstavlja objekt gospodarske javne infrastrukture s področja prometa.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

14.10.2016/ Namera o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 20/2014) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za odtujitev nepremičnine parc. št. 471/6 k.o. 1575 – Stara Cerkev, ID znak: 1575-471/6-0 in pridobitev nepremičnine parc. št. 468/6 k.o. 1575-468/6-0, katera predstavlja objekt gospodarske javne infrastrukture s področja prometa.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

14.10.2016/ Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 20/2014) občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnine:

parc. št. 648/2 k.o. 1574 – Koblarji, ID znak: 1574-648/2-0 v deležu do 1/2. Nepremičnina predstavlja objekt gospodarske javne infrastrukture s področja prometa: kategorizirana javna pot JP, št. 671201.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Kočevje.

 

 

13. 10. 2016|Namera o USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti, na osnovi katere se bo pri nepremičnini, parc. št. 1182/1 k.o. 1577 - Kočevje, ID znak: 1577-1182/1-0, kot služeči nepremičnini, vknjižila stvarna služnostna pravica poti, hoje in vožnje z osebnimi in dostavnimi vozili do 3,5 ton skupne teže, v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parcele št. 1183/1 k.o. 1577 - Kočevje, ID znak: 1577-1183/1-0, izključno v obsegu in po trasi kakor je to določeno v priloženi grafični prilogi.

 

11.10.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo solastniškega deleža (148/168) nepremičnine parc. št. 4661/5 k.o. 1591 – Novi Lazi, ID znak: 1591-4661/5

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

10.10.2016 I NAMERA o SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/ 2014 in 58/2016) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 1171/3 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1171/3-0, ki v naravi predstavlja utrjeno brežino v koritu reke Rinže.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

03. 10. 2016|Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice

 • na delu nepremičnine s parc. št. 186/4 k.o. 1580 – Onek in na delu parc. št. 186/3 k.o. 1580 – Onek za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja vodovodnega priključka,
 • na delu nepremičnine s parc. št. 186/3 k.o. 1580 – Onek za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja nizkonapetostnega elektro priključka v podzemni izvedbi,

v obsegu in izključno po trasi, kakor je določeno v projektni dokumentaciji št. 2016/30, avgust 2016, izdelovalca PRIA, arhitektura, Rok Blatnik s.p., Videm-Dobrepolje, ter za opravljanje vseh nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in popravil tekom celotnega časa obratovanja zadevnih vodov na način, ki najmanj obremenjuje služeči nepremičnini.

 

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parcele št. 189/6 k.o. 1580 – Onek.

19.9.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

parc. št. 383/2 k.o. 1574 – Koblarji, ID znak: 1574-383/2-0

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

15.9.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne predpogodbe za nakup solastniških deležev na nepremičninah:

parc. št. 80/5 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-80/5-0,

parc. št. 80/6 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-80/6-0,

parc. št. 80/7 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-80/7-0,

parc. št. 98/2 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-98/2-0,

parc. št. 100/2 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-100/2-0,

parc. št. 2211/15 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2211/15-0,

parc. št. 2211/16 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2211/16-0,

parc. št. 2211/30 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2211/30-0,

parc. št. 2211/31 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2211/31-0,

parc. št. 2211/32 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2211/32-0,

parc. št. 2211/33 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2211/33-0,

parc. št. 2211/48 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2211/48-0,

parc. št. 2201/1 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2201/1-0

parc. št. 2201/2 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2201/2-0 in

parc. št. 2250/2 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2250/2-0

 

Neposredna predpogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje. Glavna kupoprodajna pogodba pa bo sklenjena, v kolikor bodo predmetne nepremičnine vključene v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Kočevje za leto 2017 (nakup nepremičnin) in zanje zagotovljena proračunska sredstva v proračunu občine Kočevje.

15.9.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičninah:

parc. št. 957/3 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-957/3-0

parc. št. 957/6 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-958/6-0

 

15.9.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 492/24 k.o. 1578 – Željne, ID znak: 1578-492/24-0 in parc. št. 404/17 k.o. 1578 – Željne, ID znak: 1578-404/17-0

ter skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin parc. št. 492/13 k.o. 1578 – Željne, parc. št. 492/24 k.o. 1578 – Željne in parc. št. 404/17 k.o. 1578 – Željne, v širini cca 5 m za namen hoje in vožnje po delu služečih parcel, v skladu s skico, ki bo sestavni del predmetne pogodbe, v vsakem letnem in dnevnem času, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin parc. št. 492/35 k.o. 1578 – Željne, ID znak: 1578-492/35-0, parc. št. 404/18 k.o. 1578 – Željne, ID znak: 1578-404/18-0, parc. št. 188/17 k.o. 1578 – Željne, ID znak: 1578-188/17-0, parc. št. 492/34 k.o. 1578 – Željne, ID znak: 1578-492/34-0, parc. št. 404/19 k.o. 1578 – Željne, ID znak: 1578-404/19-0 in parc. št. 188/16 k.o. 1578 – Željne, ID znak: 1578-188/16-0

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

15.9.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 111/6 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-111/6-0 v deležu do 68/727

ter skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 111/6 k.o. 1577 – Kočevje za potrebe izgradnje, rekonstrukcije in dostopa do vodovodnega omrežja ali naprav za potrebe vzdrževanja, upravljanja, obratovanja in nadzora ter odstranjevanje morebitnih naravnih ovir pri izgradnji, vzdrževanju, upravljanju, obratovanju in nadzoru celotnega vodovodnega omrežja in naprav, za dobo funkcioniranja vodovodnega omrežja in naprav v obsegu, ki bo za to potreben, v korist občine Kočevje, oz. njenih izvajalcev.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

 

7.9.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin

parc. št. 2890/3 k.o. 1581 - Livold, ID znak: 1581-2890/3-0

parc. št. 2893/1 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2893/1-0

parc. št. 261/3 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-261/3-0

parc. št. 876/0 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-867/0-0

parc. št. 155/6 k.o. 1575 – Stara Cerkev, ID znak: 1575-155/6-0

 

Neposredne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

05.09.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi prodajnih pogodb za nepremičnine:

 • parc. št. 1484/16 k.o. 1589 – Borovec, ID znak: 1589-1484/16-0,
 • parc. št. 1484/6 k.o. 1589 – Borovec, ID znak: 1589-1484/6-0,
 • parc. št. 1484/4  k.o. 1589 – Borovec, ID znak: 1589-1484/4-0,
 • parc. št. 1484/15 k.o. 1589 – Borovec, ID znak: 1589-1484/15-0.

 

Za navedene nepremičnine bodo sklenjene neposredne pogodbe.

Prodajne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

 

24.8.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno pridobitev solastniškega deleža do 3478/50000 nepremičnine parc. št. *2/0 k.o. 1569 – Polom, ID znak: 1569-2/0-1.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

18.8.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1408/2 k.o. 1577 - Kočevje, ID znak: 1577-1408/2-0.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

09. 08. 2016|Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 2204/36, 2205/8 in 2204/78, vse k.o. 1577 – Kočevje za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja elektroenergetskega infrastrukturnega objekta (položitev priključnega srednjenapetostnega (SN) kablovoda z uvlekom v obstoječo kabelsko kanalizacijo).

Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s stvarnimi pravicami se izvaja na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) in v skladu s 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) ter 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti.

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje in investitorjem družbo Kogen d.o.o., Tomšičeva cesta 13, 1330 Kočevje ter služnostnim upravičencem Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., po roku 15 dni po objavi te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

2.8.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno pridobitev nepremičnine parc. št. 170/2 k.o. 1575 – Star Cerkev, ID znak: 1575-170/2-0, ki predstavlja zazidano stavbno zemljišče, ki se nahaja v območju P2/S4 in hkrati predstavlja nekategorizirano javno cesto.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje

 

1.8.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za

 • parc. št. 449/0 k.o. 1603 - Dol, ID znak:  1603-449/0-0, katere prodaja se bo izvršila v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16). 

 

20.7.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

parc. št. 108/21 k.o. 1577– Kočevje, ID znak: 1577-108/21-0 in

parc. št. 108/55 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-108/55-0

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

15.07.2016|NAMERA o SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/ 2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 1168/15 k.o. 1577 – Kočevje.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

5.7.2016/ Namera o oddaji v najem stvarnega premoženja

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • parcela št. 971/4 k.o. Stara Cerkev (kmetijski namen)

30.6.2016 / Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE 

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in v povezavi s 4. odstavkom 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice na delu nepremičnin: 

parc. št. 2483 k.o. 1577 - Kočevje, ID znak 1577-2483/0-0; 

parc. št. 2484/1 k.o. 1577 - Kočevje, ID znak 1577-2484/1-0; 

parc. št. 2486/1 k.o. Kočevje, ID znak 1577-2486/1-0; 

Stavbna pravica obsega pravico uporabe in uživanja dela predmetnih nepremičnin z namenom izvedbe projekta ureditve mestnega pokopališča, v korist imetnika stavbne pravice. Stavbna pravica se podeljuje za dobo 40 let. 

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

22. 06. 2016|Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in v povezavi s 4. odstavkom 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice na delu nepremičnine s parc. št. 259/0 k.o. 1576 – Mahovnik (ID 6558893), ID znak: 1576-259/0-0, ki se nanaša na že začeto gradnjo nove stanovanjske stavbe, izgrajene v II. gradbeni fazi do prve plošče, tlorisnih gabaritov 123,91 m2 s pripadajočim zemljiščem, v skupni izmeri 849,39 m2. Stavbna pravica obsega pravico uporabe in uživanja dela nepremičnine z namenom legalizacije objekta (pridobitve gradbenega dovoljenja), ki je zgrajen na delu predmetne parcele, skladno z grafiko, ki bo priloga k pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice. Stavbna pravica se podeljuje za dobo 40 let in sicer odplačno.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

2.6.2016/ NAMERA ooddaji stvarnega premoženja

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • parcela št. 611/19 k.o. Željne - del (skupaj: 586 m2)

 • 18.5.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

parc. št. 366/0 k.o. 1578 – Željne, ID znak:1578-366/0-0, v deležu do 1/16-tine

parc. št. 367/0 k.o. 1578 – Željne, ID znak: 1578-367/0-0 in

parc. št. 368/0 k.o. 1578 – Željne, ID znak: 1578-368/0-0, obe do celote.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

16.5.2016 / Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • parcela št. 2377/6 k.o. Kočevje (skupaj: 7585 m2)

 • del parcele št. 82/1 k.o. Mala Gora (skupaj: 30000 m2)

 • parcele št. 2883, 1224, 1220, 1216, 1223, 2881, 1221, 1219, 1215, 1222, 1218, *66/1 in 1220/1 (vse) k.o. Štalcerji (skupaj: 4587 m2)

 • dela parcele št. 956/11 k.o. Kočevje (skupaj: 310 m2) in del parcele št. 956/9 k.o. Kočevje (skupaj: 40 m2)

 • dela parcel št. 527 (700 m2) in 529/2 (230 m2) obe k.o. Nemška Loka

25. 04. 2016|Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 2208/0, 2207/2, 2207/5, 2207/15, vse k.o. 1577 – Kočevje za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja optičnega kabla, ki bo potekal od objekta RTP Kočevje do stojnega mesta SM-2.

Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s stvarnimi pravicami se izvaja na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) in v skladu s 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) ter 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti.

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje, kot služnostnim zavezancem in investitorjem oz. služnostnim upravičencem Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., po roku 15 dni po objavi te namere na spletni strani Občine Kočevje.

25. 04. 2016|Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine s parc. št. 467/1 k.o. 1575 – Stara Cerkev (ID 4345978) za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja podzemne nizkonapetostne trase elektrovoda v okviru projekta »Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju«, št. proj. PZI 001 09 13.

Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s stvarnimi pravicami se izvaja na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) in v skladu s 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) ter 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti.

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje in investitorjem Republiko Slovenijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ter služnostnim upravičencem Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., po roku 15 dni po objavi te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

22.4.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

parc. št. 688/5 k.o. 1574 – Koblarji, ID znak: 1574-688/5-0

parc. št. 88/7 k.o. 1570 – Stari log, ID znak:1570-88/7-0

parc. št. 88/10 k.o. 1570 – Stari log, ID znak: 1570-88/10

 

Neposredni pogodbi bosta sklenjeni po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

20.4.2016 / Namera o sklenitvi najemnih pogodb Kočevje - Štalcerji - Mahovnik

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • parcela št. 2484/1, 2484/2, 2484/4, 2487/3, 2211/8, 2211/7, 2211/6 (vse)  k.o. Kočevje v celoti (skupaj: 113.648 m2)
 • parcela št. 2210/3 k.o. Kočevje v – delno (stavbno zemljišče – 10.000 m2)
 • parcela št. 269 k.o. Mahovnik v celoti (3324 m2)
 • parcela št. 1052 k.o. Štalcerji v celoti (577 m2).

18.4.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 371/2 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak:1577-371/2-0

ter skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 371/2 k.o. 1577 – Kočevje za potrebe izgradnje, rekonstrukcije in dostopa do kanalizacijskega omrežja ali naprav za potrebe vzdrževanja, upravljanja, obratovanja in nadzora ter odstranjevanje morebitnih naravnih ovir pri izgradnji, vzdrževanju, upravljanju, obratovanju in nadzoru celotnega kanalizacijskega omrežja in naprav, v obsegu, ki bo za to potreben, v korist občine Kočevje, oz. njenih izvajalcev.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

18.4.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za

 • parc. št. 5994/5 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak:  1594-5994/5-0, katere prodaja se bo izvršila v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12)

 

15.4.2016 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 688/2 k.o. 1574 - Koblarji

Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I, 14/15 - ZUUJFO in 75/15) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parcele št. 688/2 k.o. 1574 - Koblarji.

Namera o sklenitvi neposrdne pogodbe za parc. st. 688-2 k.o. Koblarji.pdf

Obrazec za prijavo nakupa nepremicnine-parc. st. 688-2 k.o  Koblarji.pdf

13. 04. 2016 / Namera o oddaji v najem stvarnega premoženja 

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • parcela št. 1630/11 k.o. Kočevje v izmeri: 75 m2
 • parcela št. 2300 k.o. Kočevje v izmeri: 2184 m2
 • parcela št. 950/3 k.o. Kočevje v izmeri: 1414 m2
 • del parcele št. 1791 k.o. Kočevje v izmeri: 1622 m2

08. 04. 2016 / Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice 

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in v povezavi s 4. odstavkom 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice na delu nepremičnine s parc. št. 188/2 k.o. 1578 – Željne (ID 1150850), ID znak: 1578-188/2-0, ki se nanaša na že zgrajeno stanovanjsko stavbo s pripadajočim zemljiščem, v skupni izmeri 223 m2. Stavbna pravica obsega pravico uporabe in uživanja dela nepremičnine z namenom legalizacije objekta (pridobitve gradbenega dovoljenja), ki je zgrajen na delu predmetne parcele, skladno z grafiko, ki bo priloga k pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice. Stavbna pravica se podeljuje za dobo 40 let in sicer odplačno.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

 

4.4.2016 / Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • parcela št. 956/7 k.o. Kočevje v izmeri: 191 m2
 • parcela št. 958/5 k.o. Kočevje v izmeri: 750 m2
 • parcela št. 958/6 k.o. Kočevje v izmeri: 438 m2
 • del parcele št. 956/4 k.o. Kočevje v izmeri: 430 m2
 • dela parcele št. 956/3 k.o. Kočevje v izmeri: 220 m2
 • del parcele št. 956/17 k.o. Kočevje v izmeri: 120 m2
 • del parcele št. 943/1 k.o. Kočevje v izmeri: 26880 m2

 

4.4.2016 / Namera o oddaji v najem

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • del (400 m2) parcela številka 2204/6 k.o. Kočevje
 • del ( 25 m2) parcela številka 870/119 k.o. Kočevje

 

01.04.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

 • parc. št. 2414/12 k.o. 1593-2414/12-0, katere prodaja se bo izvršila v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12)
 • parc. št. 89/8 k.o. 1576 – Mahovnik, ID znak: 1576-89/8-0

17.3.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnine parc. št. 2022/1 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2022/1-0, ki v naravi predstavlja del objekta gospodarske javne infrastrukture – kategorizirana pot LK 172142.

15. 03. 2016|Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 947/1, 1794/3, 1168/10, 2177/1, vse k.o. 1577 – Kočevje za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja elektroenergetskega infrastrukturnega objekta: Transformatorska postaja (nadomestna) TP/K Podgorska Kočevje (TEN 6/24) s pokablitvijo  20 kV daljnovoda TP Podgorska – TP Športna dvorana.

Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s stvarnimi pravicami se izvaja na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) in v skladu s 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) ter 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti.

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje in služnostnim upravičencem – investitorjem Elekto Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., po roku 15 dni po objavi te namere na spletni strani Občine Kočevje.

Služnostno razmerje se ustanavlja z namenom, da bo služnostni upravičenec na predmetnih zemljiščih zgradil elektroenergetski infrastrukturni objekt (nadomestna TP/K Podgorska Kočevje s pokablitvijo 20 kV daljnovoda TP Podgorska – TP Športna dvorana), v skladu s projektom št. 1064/2016.

11. 03. 2016|Namera o SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 1484/43, 1484/16, 1484/29, 1485/4, 1485/9, 1485/1, vse k.o. 1577 – Kočevje za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja elektroenergetskih infrastrukturnih objektov: Transformatorska postaja (nadomestna) TP/K Zdravstveni dom Kočevje (TEN 6/24) z 20 kV priključnim kablovodom in elektro kabelsko kanalizacijo (EKK).

Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s stvarnimi pravicami se izvaja na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) in v skladu s 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) ter 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti.

Obremenitev nepremičnega premoženja občine se bo izvršila z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med Občino Kočevje in služnostnim upravičencem – investitorjem Elekto Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., po roku 15 dni po objavi te namere na spletni strani Občine Kočevje.

Služnostno razmerje se ustanavlja z namenom, da bo služnostni upravičenec na predmetnih zemljiščih zgradil elektroenergetske infrastrukturne objekte (nadomestna TP/K Zdravstveni dom Kočevje z 20 kV priključnim kablovodom in elektro kabelsko kanalizacijo), v skladu s projektom št. 1063/2016.

29.02.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

parc. št. 1377/5 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1377/5-0,

parc. št. 1377/6 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1377/6-0,

parc. št. 1377/7 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1377/7-0,

parc. št. 2211/46 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2211/46-0 in

parc. št. 2211/47 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2211/47-0

24.02.2016|Namera o SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1070/10 k.o. 1577 - Kočevje (ID 750351), ID znak: 1577-1070/10-0, v izmeri 18 m2 in parc. št. 1070/11 k.o. 1577 - Kočevje (ID 1757328), ID znak: 1577-1070/11-0, v izmeri 15 m2, ki v naravi predstavlja zemljišče pod stavbo.

24.02.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

 • parc. št. 137/2 k.o. 1574 - Koblarji, ID znak: 1574-137/2-0,
 • parc. št. 4341/3 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-4341/3-0,
 • parc. št. 135/2 k.o. 1572 – Rog, ID znak: 1572-135/2-0,
 • parc. št. 2590/2 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2590/2-0,
 • parc. št. 4341/4 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-4341/4-0,
 • parc. št. 2756/74 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-2756/74-0,
 • parc. št. 2526/2 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2526/2-0,
 • parc. št. 3098/2 k.o. 1600 – Knežja Lipa, ID znak: 1600-3098/2-0,
 • parc. št. 44/9 k.o. 1578 – Željne, ID znak: 1578-44/9-0,
 • parc. št. 249/2 k.o. 1576 – Mahovnik, ID znak: 1576-249/2-0,
 • parc. št. 120/2 k.o. 1580 – Onek, ID znak: 1580-120/2-0,
 • parc. št. 44/2 k.o. 1572 – Rog, ID znak: 1572-44/2-0,
 • parc. št. 582/5 k.o. 1575 – Stara Cerkev, ID znak: 1575-582/5-0,
 • parc. št. 21/2 k.o. 1580 – Onek, ID znak: 1580-21/2-0,
 • parc. št. 2756/3 k.o. 1595 – Kumrova vas, ID znak: 1595-2756/3-0,
 • parc. št. 21/4 k.o. 1580 – Onek, ID znak: 1580-21/4-0 in
 • parc. št. 390/2 k.o. 1570 – Stari Log, ID znak: 1570-390/2-0

Na nepremičninah so podeljene stavbne pravice, zato se prodaja zgolj zemljišče brez objektov. Zemljišča se bo ponudilo imetnikom stavbnih pravic.

24.02.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za pridobitev nepremičnine parc. št. 805/2 k.o. 1577 – Kočevje, v izmeri 109 m2, na kateri se nahaja vročevod.

17.02.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za odtujitev nepremičnine parc. št. 1413/2 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1413/2-0, in pridobitev nepremičnine parc. št. 1415/2 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1415/2-0, v izmeri 79 m2, ki je predvidena za ureditev prehoda za pešce na vozišču državne ceste RT – 917/3602 Kočevje – Željne, v skladu z izvedbenim načrtom št. 18/2015, januar 2016.

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

 • del (170 m2) parc. št. 871/6 k.o. Kočevje 

 


15. 02. 2016PREKLIC POPRAVKA NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za nakup nepremičnin z dne 11.12.2015

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) občina Kočevje objavlja

preklic popravka (sprememba in dopolnitev) namere o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnin, ki je bil objavljen dne 11.12.2015. Namera o sklenitvi neposredne predpogodbe za nakup nepremičnin parc. št. 1735/2, 1735/3 in 1735/6, vse k.o. Kočevje z dne 12.11.2015 ostane v veljavi, z izjemo parc. št. 1737/6 k.o. Kočevje, ki ne bo predmet odkupa \(zadevo smo rešili z izravnavo meje).

 


05.02.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

 • parc. št. 4661/27 k.o. 1591 Novi Lazi, ID znak: 1591-4661/27-0 v deležu do 148/168 
 • parc. št. 4611/1 k.o. 1591  Novi Lazi, ID znak: 1591-4611/1-0\
 • parc. št. 4610/3 k.o. 1591 Novi Lazi, ID znak: 1591-4610/3-0
 • parc. št. 4807/2 k.o. 1591 Novi Lazi, ID znak: 1591- 4807/2-0
 • parc. št. 4807/1 k.o. 1591 Novi Lazi, ID znak: 1591-4807/1-0
 • parc. št. 4611/2 k.o. 1591 Novi Lazi, ID znak: 1591-4611/2-0
 • parc. št. 4610/4 k.o. 1591 Novi Lazi, ID znak: 1591-4610/4-0
 • parc. št. 4661/26 k.o. 1591 Novi Lazi, ID znak: 1591-4661/26-0, v deležu do 148/168 
 • parc. št. 4661/28 k.o. 1591 Novi Lazi, ID znak: 1591-4661/28-0, v deležu do 148/168 

ter skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 4807/1, 4661/26 in 4610/4 (vse) k.o. 1591 - Novi Lazi za potrebe izgradnje, vzdrževanja, popravil in rekonstrukcije gospodarske javne infrastrukture  javne razsvetljave, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter trajno in neovirano uporabo ter nadzor objektov, v vsakem letnem in dnevnem času, v obsegu, ki je za to potreben in v skladu s skico, ki bo sestavni del pogodbe, v korist občine Kočevje, oz. njenih izvajalcev.

05.02.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014\) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnin:

 • parc št. 943/6 k.o. 1581; Livold, ID znak: 1581-943/6-0, v izmeri 55 m2, ki v naravi predstavlja objekt gospodarske javne infrastrukture s področja prometa: kategorizirana javna pot JP, št. odseka 671264;
 • parc. št. 152/2 k.o. 1581; Livold, ID znak: 1581-1520/2-0, v izmeri 11 m2 in parc. št. 1261/2 k.o. 1581 ; Livold, ID znak: 1581-1261/2-0 v izmeri 20 m², ki v naravi predstavljata objekt gospodarske javne infrastrukture s področja prometa: kategorizirana javna pot JP, št. odseka 671261;
 • parc. št. 3946/32 k.o. 1581; Livold, ID znak: 1581-3946/32-0 v izmeri 25 m²; in parc. št. 3946/31 k.o. 1581; Livold, ID znak: 1581-3946/31-0 v izmeri 10 m², ki v naravi predstavljata objekt gospodarske javne infrastrukture s področja prometa: kategorizirana javna pot JP, št. odseka 671265;
 • parc. št. 3949/2 k.o. 1581; Livold, ID znak: 1581-3949/2-0, parc. št. 3949/4 k.o. 1581; Livold, ID znak: 1581-3949/4-0 in parc. št. 3949/5 k.o. 1581; Livold, ID znak: 1581-3949/5-0, v skupni izmeri 774 m²;, ki v naravi predstavljajo objekt gospodarske javne infrastrukture s področja prometa: kategorizirana javna pot JP, št. odseka 671266 in
 • parc. št. 1342/1 k.o. 1581; Livold, ID znak: 1581-1342/1-0, v izmeri 7 m²; ki v naravi predstavljata objekt gospodarske javne infrastrukture s področja prometa: kategorizirana javna pot JP, št. odseka 671262.

05.02.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014\) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 688/1 k.o. 1574; Koblarji, ID znak: 1574-688/1-0.

 


01. 02. 2016 \ PREKLIC NAMERE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE z dne 17.7.2015

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) občina Kočevje objavlja: preklic namere o ustanovitvi služnostne pravice, ki je bila objavljena dne 17.7.2015 z naslednjim besedilom:

»Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti, na osnovi katere se bo pri nepremičnini, parc. št. 5957/0 k.o. 1594; Mozelj in parc. št. 4050/0 k.o. 1594 - Mozelj, vknjižila služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. *152/0 k.o. 1594; Mozelj.

Postopek ustanovitve služnostne pravice se ustavi, zato se tudi preklicuje že objavljena namera o ustanovitvi služnostne pravice.

 


29.01.2016 \ NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/ 2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup solastniškega deleža do 5/36 (1/12 + 2/36) na nepremičninah parc. št. *67/0 k.o. 1581; Livold, ID znak: 1581-67/0-1, parc. št. *68/0 k.o. 1581; Livold, ID znak: 1581-68/0-1, parc. št. 116/0 k.o. 1581; Livold, ID znak: 1581-116/0-0 in parc. št. 117/0 k.o. 1581; Livold, ID znak: 1581-117/0-0.

28.01.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 339/3 k.o. 1578 – Željne, ID znak:1578-339/3-0
ter skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 339/3 k.o. 1578 - Željne za potrebe izgradnje, rekonstrukcije in dostopa do vodovodnega omrežja ali naprav za potrebe vzdrževanja, upravljanja, obratovanja in nadzora ter odstranjevanje morebitnih naravnih ovir pri vzdrževanju, upravljanju, obratovanju in nadzoru celotnega omrežja in naprav in sicer za dobo funkcioniranja vodovodnega omrežja in naprav, v korist občine Kočevje, oz. njenih izvajalcev

28.01.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin, ki bo sklenjena po opravljeni geodetski izmeri in sicer:

parc. št. 2158/2 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2158/2-0
parc. št. 2158/1 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2158/1-0
parc. št. 756/1 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-756/1-0
parc. št. 756/2 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-756/2-0

05.01.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

parc. št. 2860/143 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/143-0 

05.01.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

parc. št. 3517/0 k.o. 1569 – Polom, ID znak:1569-3517/0-0,
parc. št. 3519/0 k.o. 1569 – Polom, ID znak: 1569-3519/0-0,
parc. št. 3482/0 k.o. 1569 – Polom, ID znak: 1569-3482/0-0,
parc. št. 3535/0 k.o. 1569 – Polom, ID znak: 1569-3535/0-0 

22.12.2015 | NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Trg Zbora

Odposlancev 59, posamezni del št. 4 v stavbi št. 4757 k.o. 1577 - Kočevje, ID znak: 1577-4757-4, ki stoji na nepremičnini parc. št. 1242/0 k.o. 1577 – Kočevje. Izmera: neto tlorisna površina 36,70 m2

Lastnosti:

poslovni prostor je nezaseden/prazen in prost vseh bremen;
poslovni prostor se prodaja brez opreme;
etažna lastnina je vzpostavljena;
brez centralne kurjave;
za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energetski razred G.

Najnižja prodajna cena (izhodiščna cena): 16.000,00 EUR

Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Zainteresirani kupci lahko ponudijo ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, v roku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kočevje.

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno. 

18.12.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014)  Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

parc. št. 4067/6 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-4067/6-0 

16.12.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe za odtujitev nepremičnine parc. št. 1395/1 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1395/1-0 v izmeri 789 m², do celote in pridobitev nepremičnine parc. št. 1403/6 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1403/6-0 v deležu do 92/100-tin, (725,88 m²), ki v naravi predstavlja objekt gospodarske javne infrastrukture – kategorizirana javna pot št. LK 172071. 

11. 12. 2015| POPRAVEK (sprememba in dopolnitev) NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za nakup nepremičnin

Občina Kočevje na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja popravek objave o Nameri za sklenitev neposredne pogodbe (kupoprodajne predpogodbe) za nakup dela nepremičnin s parc. št. 1735/2, 1735/3, 1735/6 in 1737/6, vse k.o. Kočevje z dne 12.11.2015.

Citirana namera se dopolni z objavo namere o sklenitvi neposredne (menjalne) predpogodbe za prodajo dela parc. št. 1735/1 k.o. Kočevje (v izmeri cca 700 m2) ter posledično s spremembo namere, da bo za parc. št. 1735/2, 1735/3, 1735/6, vse k.o. Kočevje sklenjena menjalna predpogodba. Po opravljeni geodetski izmeri bo sklenjena glavna menjalna pogodba.

9.12.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

parc. št. 181/2 k.o. 1580 – Onek, ID znak: 1580-181/2-0,
parc. št. 182/6 k.o. 1580 – Onek, ID znak: 1580-182/6-0 in
parc. št. 182/9 k.o. 1580 – Onek, ID znak: 1580-182/9-0 

03.12.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo naslednjih nepremičnin:

parc. št. 2211/42 k.o. 1577 – Kočevje,, ID znak: 1577-2211/42-0,

parc. št. 2211/43 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2211/43-0,

parc. št. 2211/44 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2211/44-0 in

parc. št. 2211/45 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2211/45-0

3.12.2015 / Preklic objave »namera za sklenitev neposredne pogodbe z dne 16.02.2015  

Preklicujemo objavo namere o sklenitvi neposredne pogodbe z dne 16.02.2015 za prodajo nepremičnine parc. št. 1300/2 k.o. 1577 - Kočevje, ID znak: 1577-1300/2-0 zaradi ureditve predhodnih postopkov povezanih z samo prodajo nepremičnine. Skladno z navedenim bo objavljena nova namera o ustanovitvi neposredne pogodbe.

3.12.2015 / Preklic objave »namera za sklenitev neposredne pogodbe z dne 22.07.2015 

Preklicujemo objavo namere o sklenitvi neposredne pogodbe z dne 22.07.2015 za prodajo nepremičnin parc. št. 5962/14 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-5962/14-0,   parc. št. 5962/15 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-5962/15-0 in  parc. št. 5962/16 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-5962/16-0, zaradi predhodne ugotovitve lastništva dela stavbe, ki se nahaja na parc. št. 6251/0 k.o. 1594 – Mozelj. Skladno z navedenim bo objavljena nova namera o ustanovitvi neposredne pogodbe.

24.11.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

parc. št. 1724/9 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1724/9-0

20.11.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe in ustanovitvi služnostne pravice

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 2211/39 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2211/39-0 ter skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc. št. 2211/21 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2211/21-0,potrebe obratovanja, vzdrževanja, urejanja ter čiščenja meteornega kanala ob vsakem letnem in dnevnem času, po predhodnem dogovoru z lastnikom zemljišča, razen v primerih nujno vzdrževalnih del, kjer je potreben hiter odziv. Služnost je omejena na obstoječo traso meteornega kanala in poteka ob robu parc. št. 2211/21 k.o. 1577 – Kočevje in je razvidna iz skice št. 2, ki je sestavni del pogodbe in se ustanavlja v korist občine Kočevje oz. njenih izvajalcev ter ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini parc. št. 2211/39 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2211/39-0 in sicer služnost dostopa hoje in vožnje, po delu služeče parcele, v širini cca 2,5 m, v vsakem letnem in dnevnem času, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 2211/32 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2211/32-0, na kateri se nahaja vodni izvir in je razvidna iz skice št. 1, ki je sestavni del pogodbe (obarvano z zeleno) ter vknjižbo služnostne pravice, vzdrževanja, obratovanja, urejanja ter čiščenja podzemnega kanala, ob vsakem letnem in dnevnem času ki poteka po predmetni nepremičnini in je razvidna iz skice, ki je sestavni del pogodbe (obarvano z rdečo), v korist občine Kočevje oz. njenih izvajalcev.

12.11.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

parc. št. 543/17 k.o. 1574 – Koblarji, ID znak: 1574-543/17-0

12. 11. 2015 | NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne predpogodbe za nakup nepremičnin:

del parc. št. 1735/2 k.o. Kočevje, v izmeri 25 m2 (za izgradnjo pločnika),
del parc. št. 1735/3 k.o. Kočevje, v izmeri 160 m2 (113 m2 za izgradnjo pločnika in 47 m2 za izgradnjo ceste),
del parc. št. 1735/6 k.o. Kočevje, v izmeri 578 m2 (za izgradnjo pločnika),
del parc. št. 1737/6 k.o. Kočevje, v izmeri 51 m2 (za izgradnjo pločnika).

Površina zgoraj navedenih nepremičnin, ki so predmet predpogodbe je določena na osnovi projekta št. AP017-09 Ureditev krožnega križišča na glavni cesti G2-106/0264 Kočevje-Livold (s priključnima krakoma Podgorska ulica in avtobusna postaja Kočevje), ki ga je izdelal Appia d.o.o., Ljubljana. Dokončna površina zemljišč, na katera bo posegel investitor (Občina Kočevje) ob ureditvi krožnega križišča, bo ugotovljena po opravljeni geodetski izmeri zgrajenega infrastrukturnega objekta (rekonstruirane ceste). Morebitno razliko v površini in kupnini bosta pogodbeni stranki uredili s sklenitvijo glavne kupoprodajne pogodbe.

4.11.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe in ustanovitvi služnostne pravice

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 2079/15 k.o. 1577  -Kočevje, ID znak: 1577-2079/15-0 v izmeri 879 m², parc. št. 2090/15 k.o. 1577 - Kočevje, ID znak: 1577-2090/15-0 v izmeri 7518 m², parc. št. 2190/6 k.o. 1577 - Kočevje, ID znak: 1577-2190/6-0, v izmeri 79 m² in parc. št. 2094/0 k.o. 1577 - Kočevje, ID znak: 1577-2094/0-0, v izmeri 4237 m² in pridobitev nepremičnin parc. št. 2556/1 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2556/1-0, v izmeri 1769 m², parc. št. 2099/0 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2099/0-0 v izmeri 30930 m², parc. št. 2104/1 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2104/1-0 v izmeri 1549 m², parc. št. 2170/0 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2170/0-0 v izmeri 464 m², parc. št. 2131/0 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2131/0-0 v izmeri 2187 m² in parc. št. 2135/0 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2135/0-0 v izmeri 874 m² ter skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc. št. 2094/0 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2094/0-0 za hojo, po delu služeče parcele (pešpot), ki predstavlja javni dostop, v širini cca 2,00 m, v vsakem letnem in dnevnem času, v korist vsakokratnega lastnika gospodujočih nepremičnin parc. št. 2093/0 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2093/0-0 in parc. št. 2090/14 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2090/14-0, v skladu s skico, ki je sestavni del pogodbe ter služnostno pravico na nepremičninah parc. št. 2079/15, 2190/6 in 2094/0 in 2090/15 (vse) k.o. 1577 - Kočevje za potrebe izgradnje, vzdrževanja, popravil in rekonstrukcije obstoječe gospodarske javne infrastrukture (vodovod), vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter trajno in neovirano uporabo ter nadzor objektov, v korist občine Kočevje oz. njenih izvajalcev. Služnost bo ustanovljena neodplačno in za nedoločen čas.

4.11.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 2079/16 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2079/16-0 ter skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 2079/16 k.o. 1577 – Kočevje za potrebe izgradnje, vzdrževanja, popravil in rekonstrukcije obstoječe gospodarske javne infrastrukture (vodovod), vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter trajno in neovirano uporabo ter nadzor objektov, v korist občine Kočevje oz. njenih izvajalcev. Služnost bo ustanovljena neodplačno in za nedoločen čas.

27.10.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo naslednjih nepremičnin:

parc. št. 2211/41 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2211/41-0

parc. št. 2063/9 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2063/9-0

parc. št. 2063/10 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2063/10-0

28.9.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

parc. št. 3472/0 k.o. 1569 – Polom, ID znak: 1569-3472/0-0,

parc. št. 3528/0 k.o. 1569 – Polom, ID znak: 1569-3528/0-0,

24.9.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe in ustanovitvi služnostne pravice

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnin, parc. št. 2679/6 k.o. 1602 – Predgrad, ID znak: 1602-2679/6-0 in parc. št. 2679/7 k.o. 1602 – Predgrad, ID znak: 1602-2679/7-0 ter skladno s 3. odstavkom 55. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice ob južnem robu nepremičnine parc. št. 2679/7 k.o. 1602 – Predgrad, ID znak: 1602-2679/7-0, v širini cca 2,5 m za hojo in vožnjo v vsakem letnem in dnevnem času, v korist vsakokratnega lastnika gospodujočih nepremičnin parc. št. 2682/0 k.o. 1602 – Predgrad, ID znak: 1602-2682/0, parc. št. 2683/0 k.o. 1602 – Predgrad, ID znak: 1602-2683/0-0 in parc. št. 2684/0 k.o. 1602 – Predgrad, ID znak: 1602-2684/0-0.

14.9.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1930/21 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-1930/21-0, do celote in pridobitev nepremičnine parc. št. 2388/0 k.o. 1591 – Novi Lazi, ID znak: 1591-2388/2-0, do deleža 1/11-tin.

03. 09. 2015 | Namera o SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe zanakup nepremičnin:

-        parcele št.: 598/4 k.o. 1578 – Željne (ID 6367252), ID znak: 1578-598/4-0, v izmeri 40 m2, ki v naravi predstavlja objekt gospodarske javne infrastrukture s področja prometa: kategorizirana javna pot JP, št. odseka 671141 in

-        parcele št. 599/2 k.o. 1578 – Željne (ID 6367259), ID znak: 1578-599/2-0, v izmeri 53 m2, ki v naravi predstavlja nekategorizirano občinsko pot.

ter namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

-        parc. št. 595/5 k.o.1578 - Željne (ID 6468560), ID znak: 1578-595/5-0 in

-        parc. št. 595/6 k.o.1578 - Željne (ID 6468561), ID znak: 1578-595/6-0.

31.8.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Pravna podlaga za sklenitev neposredne pogodbe: alinea c) 1. odstavka 4. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem.

Predmet oddaje v najem: poslovni prostor št. 2/P v stavbi Kidričeva ulica 10 v velikosti 34,79 m2, z oznako 1577-1-119 k.o. Kočevje za opravljanje dejavnosti popravila in servisiranje računalniške opreme. Pogodba o oddaji in najemu poslovnega prostora bo sklenjena z NET Aleš Čurič s.p., Trata VI 11, 1330 Kočevje.

Letna najemnina:  2.526,84 EUR (=8% od vrednosti poslovnega prostora)

V primeru, da se v roku 15 dni od objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe javi še kakšen interesent, ki odda ponudbo za zadevni poslovni prostor in tudi položi varščino v višini treh mesečnih najemnin 631,71 EUR, se namera o sklenitvi neposredne pogodbe prekliče in se izvede javni razpis. Najemna pogodba se sklene z najboljšim ponudnikom.

14.8.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. *146/0 k.o. 1605 – Rajndol, ID znak 1605-146/0-1 v deležu do ½  ter parc. št. 5388/3 k.o. 1605 – Rajndol, ID znak: 1605-5388/3-0 do celote (1/1) in pridobitev nepremičnin parc. št. 4348/2 k.o. 1605 – Rajndol, ID znak: 1605-4348/2-0, parc. št. 4348/3 k.o. 1605 – Rajndol, ID znak: 1605-4348/3-0, 4348/4 k.o. 1605 – Rajndol, ID znak: 1605-4348/4-0, parc. št. 4345/1 k.o. 1605 – Rajndol, ID znak: 1605-4345/1-0, parc. št. 4345/2 k.o. 1605 – Rajndol, ID znak: 1605-4345/2-0, parc. št. 4346/0 k.o. 1605 – Rajndol, ID znak: 1605-4346/0-0 in parc. št. *156/1 k.o. 1605 – Rajndol, ID znak: 1605-156/1-1, vse do deleža 6/10-tin.

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

parc. št. 1035/4 k.o. 1575 – Stara Cerkev, ID znak: 1575-1035/4-0 do 1deleža ½

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 2620/3 k.o. 1582 – Koče, ID znak: 1582-2620/3-0, do celote (1/1) in pridobitev nepremičnin, parc. št. 2621/4 k.o. 1582 – Koče, ID znak: 1582-2621/4-0 in parc. št. 2622/2 k.o. 1582 – Koče, ID znak: 1582-2622/2-0, do celote (1/1), ki v naravi predstavljata objekt gospodarske javne infrastrukture s področja prometa: kategorizirana lokalna cesta LP, št. odseka 171061.

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnine parc. št. 1930/40 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-1930/40-0 do celote (1/1), ki v naravi predstavlja objekt gospodarske javne infrastrukture s področja prometa: kategorizirana javna pot, št. odseka: JP671422.

27.07.2015 | Namera o sklenitvi neposrednih pogodb

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo naslednjih nepremičnin:

parc. št. 595/37 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/37-0
parc. št. 595/38 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/38-0
parc. št. 595/39 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/39-0
parc. št. 595/40 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/40-0
parc. št. 595/41 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/41-0
parc. št. 595/42 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/42-0
parc. št. 595/44 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/44-0
parc. št. 595/45 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/45-0
parc. št. 595/46 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/46-0
parc. št. 595/47 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/47-0
parc. št. 595/48 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/48-0
parc. št. 595/49 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/49-0
parc. št. 595/50 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/50-0
parc. št. 595/52 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/52-0
parc. št. 595/53 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/53-0
parc. št. 595/54 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/54-0
parc. št. 595/55 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/55-0
parc. št. 595/56 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/56-0
parc. št. 595/57 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/57-0
parc. št. 595/58 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/58-0
parc. št. 595/59 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/59-0
parc. št. 595/60 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/60-0
parc. št. 595/61 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/61-0
parc. št. 595/62 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/62-0
parc. št. 595/63 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/63-0
parc. št. 595/64 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/64-0
parc. št. 595/77 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/77-0
parc. št. 595/78 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/78-0
parc. št. 595/80 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/80-0
parc. št. 595/81 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/81-0
parc. št. 595/82 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/82-0
parc. št. 595/83 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/83-0
parc. št. 595/84 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/84-0
parc. št. 595/85 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/85-0
parc. št. 595/86 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/86-0
parc. št. 595/87 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/87-0
parc. št. 595/88 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/88-0
parc. št. 595/89 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/89-0
parc. št. 595/90 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-595/90-0

Navedene nepremičnine predstavljajo funkcionalna zemljišča obstoječih objektov.

24.07.2015 | NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine s parc. št. 839/11 k.o. 1577 – Kočevje za izgradnjo oz. položitev telekomunikacijskega kabla in pripadajoče infrastrukture ter za opravljanje vseh nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in popravil tekom celotnega časa izvrševanja služnosti.
Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist služnostnega upravičenca: Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., matična številka: 3496791000, Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana.

24.7.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo naslednjih nepremičnin:

parc. št. 4088/2 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-4088/2-0
parc. št. 2893/3 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2893/3-0

22.7.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnin parc. št. 1902/2 k.o. 1591 – Novi Lazi, ID znak: 1591-1902/2-0 v izmeri 128 m², parc. št. 1905/2 k.o. 1591 – Novi Lazi, ID znak: 1591-1905/2-0 v izmeri 155 m², ki v naravi predstavljata objekt gospodarske infrastrukture s področja prometa – kategorizirana javna pot JP, št. odseka 671435 in parc. št. 501/2 k.o. 1578 – Željne, ID znak: 1578-501/2-0 v izmeri 114 m², ki v naravi predstavlja objekt gospodarske infrastrukture s področja prometa – kategorizirana javna pot JP, št. odseka 671146 ter namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

parc. št. 5962/14 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-5962/14-0
parc. št. 5962/15 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-5962/15-0
parc. št. 5962/16 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-5962/16-0
parc. št. 783/85 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-783/85-0

21.07.2015 | NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/ 2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 1151/5 k.o. 1577 – Kočevje, v izmeri 56 m2 in parc. št. 1151/6 k.o. 1577 – Kočevje, v izmeri 59 m2.

9.7.2015 I NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 92/1 k.o. 1590 – Kočevska Reka, ID znak: 1590-92/1-0 v izmeri 743 m², do celote in pridobitev nepremičnine parc. št. 2388/0 k.o. 1591 – Novi Lazi, ID znak: 1591-2388/2-0, do deleža 2/22-tin.
 

03. 07. 2015 | NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine s parc. št. 5980/9 k.o. 1594 - Mozelj in parc. št. 5980/10 k.o. 1594 – Mozelj, za izkop in položitev podzemnega NN kablovoda oz. za izgradnjo novega elektro priključka za potrebe elektrifikacije vodohrana za pitno vodo naselja Mozelj.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist služnostnega upravičenca: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., matična številka: 5227992000, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana in v korist investitorja: HYDROVOD d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, matična št.: 5073251000.

01.07. 2015 | Namera o USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine s parc. št. 75/0 k.o. 1590 – Kočevska Reka, za gradnjo, postavitev, obratovanje in vzdrževanje elektronskega komunikacijskega omrežja (bazna postaja mobilnega javnega radijskega omrežja) in pripadajoče infrastrukture in na delu nepremičnine sparc. št. 77/1 k.o. 1590 – Kočevska Rekaslužnost dostopa do bazne postaje za potrebe njenega obratovanja in vzdrževanja.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist služnostnega upravičenca TELEKOM SLOVENIJE, d.d., matična številka: 5014018000, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana; za dobo 15 let.

15.6.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo naslednjih nepremičnin:

parc. št. 1035/8 k.o. 1575 – Stara Cerkev, ID znak:1575-1035/8-0 v deležu do 60459/63891
parc. št. 1033/1 k.o. 1575 – Stara Cerkev, ID znak: 1575-1033/1-0,
parc. št. 1035/10 k.o. 1575 – Stara Cerkev, ID znak: 1575-1035/10-0
parc. št. 1035/9 k.o. 1575 – Stara Cerkev, ID znak: 1575-1035/9-0 in
parc. št. 1027/11 k.o. 1575 – Stara Cerkev, ID znak: 1575-1027/11-0

15. 06. 2015 | NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup parcele št.: 4415/4 k.o. 1591 – Novi Lazi (ID 6149083), ID znak: 1591-4415/4-0, v izmeri 160 m2 in parc. št. 4414/4 k.o. 1591 – Novi Lazi (ID 6149087), ID znak: 1591-4414/4-0, v izmeri 41 m2, ki v naravi predstavljata objekt gospodarske javne infrastrukture s področja prometa – kategorizirana javna pot JP, št. odseka 671442.

12.06.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, za pridobitev nepremičnin:

parc. št. 6045/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6045/0-0,

parc. št. 6085/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6085/0-0,

parc. št. 1898/2 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-1898/2-0,

parc. št. 2073/40 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-2073/40-0,

parc. št. 6070/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6070/0-0,

parc. št. 6044/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6044/0-0,

parc. št. 6026/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6026/0-0,

parc. št. 6032/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6032/0-0,

parc. št. 6033/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6033/-0,

parc. št. 6047/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6047/0-0,

parc. št. 6049/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6049/0-0,

parc.št. 6052/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6052/0-0,

parc. št. 6054/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6054/0-0,

parc. št. 6056/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6056/0-0,

parc. št. 6059/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6059/0-0,

parc. št. 6061/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6061/0-0,

parc. št. 6063/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6063/0-0,

parc. št. 6064/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6064/0-0,

parc. št. 6065/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6065/0-0,

parc. št. 6071/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6071/0-0,

parc. št. 6072/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6072/0-0,

parc. št. 6079/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6079/0-0,

parc. št. 6081/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6081/0-0,

parc. št. 6086/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6086/0-0,

parc. št. 6089/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6089/0-0, ki se nahajajo na odlagališču nevarnih odpadkov – deponija Mozelj.

5.6.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo naslednjih nepremičnin:

parc. št. 4088/3 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-4088/3-0
parc. št. 2860/160 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/160-0
parc. št. 208/0 k.o. 1580 – Onek, ID znak: 1580-208/0-0
parc. št. 2431/0 k.o. 1591 – Novi Lazi, ID znak: 1591-2431/0-0

1.6.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe za prodajo nepremičnin parc. đt. 666/9 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-666/9-0 v izmeri 112 m˛, parc. đt. 680/1 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-680/1-0 v izmeri 31 m˛, parc. đt. 666/13 k.o. 1575 – Kočevje, ID znak: 1577-666/13-0 v izmeri 111 m˛, parc. đt. 666/15 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-666/15-0 v izmeri 47 m˛ in parc. đt. 666/16 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-666/16-0, v izmeri 23 m˛ in pridobitev nepremičnin parc. št. 664/6 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-664/6-0 v izmeri 140 m˛, parc. đt. 664/7 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-664/7-0 v izmeri 47 m˛ in parc. št. 664/ 9 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-664/9-0 v izmeri 87 m˛, vse do celote.

1.6.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

parc. št. 228/4 k.o. 1580 – Onek, ID znak: 1580-228/4-0

1.6.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup vseh solastniških deležev parc. št. 6080/0 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak: 1594-6080/0-0, v izmeri 2398 m˛, ki se nahaja na odlagaliđču nenevarnih odpadkov – deponiji Mozelj.

01. 06. 2015 | NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 2604/1, 2323/4, 4083/1, *192/2, vse k.o. 1581 – Livold, za izgradnjo s projektom predvidenega elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture in za opravljanje vseh nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in popravil tekom celotnega časa izvrševanja služnosti.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist služnostnega upravičenca TELEKOM SLOVENIJE, d.d., matična številka: 5014018000, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana.

21.5.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 57/22 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-57/22-0 v izmeri 29065 m² in pridobitev nepremičnin parc. št. 57/1 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-57/1-0 v izmeri 94852 m², parc. št. 57/7 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-57/7-0 v izmeri 38911 m², parc. št. 115/1 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-115/1-0 v izmeri 10877 m², parc. št. 115/2 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-115/2-0 v izmeri 2459 m², parc. št. 180/1 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-180/1-0 v izmeri 7097 m², 180/39 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-180/39-0 v izmeri 21529 m², parc. št. 185/1 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-185/1-0 v izmeri 647 m², parc. št. 185/2 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-185/2-0 v izmeri 36625 m², parc. št. 185/28 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-185/28-0 v izmeri 691 m², parc. št. 186/22 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-186/22-0 v izmeri 236332 m², parc. št. 2613/1 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-2613/1-0 v izmeri 2838 m², parc. št. 2619/0 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-2619/0-0 v izmeri 6550 m², parc. št. 2624/0 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-2624/0-0 v izmeri 2561 m², parc. št. 2636/0 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-2636/0-0 v izmeri 1352 m², parc. št. 2639/0 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-2639/0-0 v izmeri 1298 m², parc. št. 2658/0 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-2658/0-0 v izmeri 8380 m², parc. št. 2661/0 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-2661/0-0 v izmeri 6406 m², parc. št. 2662/0 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-2662/0-0 v izmeri 2068 m², parc. št. 2663/0 k.o. 1592 – Štalcerji, ID znak: 1592-2663/0-0 v izmeri 234231 m², vse do deleža 4/96-tin.

21.5.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

parc. št. 2190/8 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2190/8-0,
parc. št. 266/2 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-266/2-0,
parc. št. 266/4 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-266/4-0
parc. št. 266/5 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-266/5-0

15.5.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo naslednjih nepremičnin:

parc. št. 3241/16 k.o. 1590 – Kočevska Reka, ID znak: 1590-3241/16-0,
parc. št. 205/1 k.o. 1592 - Štalcerji, ID znak: 1592-205/1-0

23.4.2015 I NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo naslednjih nepremičnin:

parc. št. 494/1 k.o. 1578 - Željne, ID znak: 1578-494/1-0,
parc. št. 494/8 k.o. 1578 – Željne, ID znak: 1578-494/8-0,
parc. št. 2860/152 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/152-0,
parc. št. 2860/153 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/153-0,
parc. št. 2860/155 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/155-0,
parc. št. 2860/80 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/80-0,
parc. št. 2860/111 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/111-0,
parc. št. 2860/112 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/112-0,
parc. št. 2860/114 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/114-0,
parc. št. 2860/115 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/115-0 in
parc. št. 2860/116 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/116-0

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 2860/154 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/154-0 ter skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc. št. 2860/154 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/154-0, za hojo in vožnjo po delu služeče parcele (utrjene poti) v vsakem letnem in dnevnem času v korist vsakokratnega lastnika gospodujočih nepremičnin parc. št. 2860/49 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/49-0 in parc. št. 2860/51 k.o. 1581 – Livold, ID znak: 1581-2860/51-0.

14. 04. 2015 | NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine s parc. št. *2/0 k.o. 1602 – Predgrad in parc. št. 2688/0 k.o. 1602 – Predgrad, za izkop in položitev podzemnega NN kablovoda za zgraditev novega elektroenergetskega omrežja za potrebe oskrbe Kulturnega doma Predgrad z električno energijo, na osnovi projekta PGD št. 3027/A-13 Rekonstrukcija Kulturnega doma Predgrad, november 2014, izdelovalca Region d.o.o., Brežice.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist služnostnega upravičenca ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., matična številka: 5227992000, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.

26.3.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo naslednje nepremičnine:

parc. št. 4602/2 k.o. 1591 – Novi Lazi, ID znak: 1591-4602/2-0

20.3.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo naslednjih nepremičnin:

parc. št. 1236/5 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1236/5-0

parc. št. 2066/32 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2066/32-0

17. 03. 2015 | Namera o USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine s parc. št. 93/30 k.o. 1575 – Stara Cerkev(ID 5903412), zapoložitev elektrovoda (nizkonapetostnega kablovoda) izključno po trasi, kakor je določeno v projektni dokumentaciji, ter za opravljanje vseh nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in popravil tekom celotnega časa obratovanja zadevnega voda na način, ki najmanj obremenjuje služečo parcelo.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parcele št. 93/32 k.o. 1575 – Stara Cerkev(ID 5903414).

09. 03. 2015 | Namera o USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 943/1, 941/0 in 1811/0, vse k.o. 1577 – Kočevje za izgradnjo s projektom predvidenegaNN kablovoda in za postavitev dveh nosilnih drogovz nizkonapetostnim prostozračnim omrežjem ter za opravljanje vseh nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in popravil tekom celotnega časa izvrševanja služnosti.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist služnostnega upravičenca ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., matična številka: 5227992000, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.

2.3.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup vseh solastniških deležev parc. št. 1287/1 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1287/1-0, parc. št. 1288/0 – zemljišče pod stavbo v izmeri 343 m², k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1288/0-0, na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Ljubljanska cesta 6, z identifikacijsko številko 95 k.o. 1577 – Kočevje in parc. št. 1289/0 – zemljišče pod stavbo v izmeri 439 m², k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1289/0-0, na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Šeškova ulica 2, z identifikacijsko številko 282 k.o. 1577 – Kočevje.

2.3.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne (menjalne) pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 2204/28 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2204/28-0 v izmeri 554 m², parc. št. 2204/30 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2204/30-0 v izmeri 531 m², parc. št. 2204/31 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2204/31-0 v izmeri 1102 m² in parc. št. 2205/9 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2205/9-0 v izmeri 20 m² in pridobitev nepremičnin parc. št. 1444/1 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1444/1-0 v izmeri 1573 m², do deleža 18/100 – tin, parc. št. 1444/4 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1444/4-0 - zemljišče pod stavbo v izmeri 323 m², na kateri stoji poslovna stavba na naslovu Roška cesta 64, z identifikacijsko številko 184 k.o. 1577 – Kočevje, do deleža 18/100 – tin in parc. št. 1454/1 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1454/1-0 – zemljišče v izmeri 1004 m², na katerem stoji stavba na naslovu Roška cesta 64, z identifikacijsko številko 3915 k.o. 1577 – Kočevje, stavba na naslovu Roška cesta 64A, z identifikacijsko številko 3916 k.o. 1577 – Kočevje in stavba na naslovu Rozmanova ulica 17, z identifikacijsko številko 3917 k.o. 1577 – Kočevje vse do deleža 18/100-tin.

2.3.2015 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo naslednje nepremičnine:

parc. št. 2497/94 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2497/94-0

26.02.2015 I NAMERA o SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/ 2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 1171/3 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-1171/3-0, ki v naravi predstavlja utrjeno brežino v koritu reke Rinže.

26.02.2015|Namera o SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/ 2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup parcele št. 2109/2 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: 1577-2109/2-0, ki v naravi predstavlja teniško igrišče v športnem parku.

23. 02. 2015|Namera o USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine s parc. št. 1585/5, 1587/2 in 1646/4, vse k.o. 1577 – Kočevje za izgradnjo s projektom predvidenega elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (telekomunikacijskega voda)in za opravljanje vseh nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in popravil tekom celotnega časa izvrševanja služnosti.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist služnostnega upravičenca: Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., matična številka: 3496791000, Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana.