Raziskava o vključevanju javnosti v pripravo Celostnih prometnih strategij (CPS)

Spoštovani,
 naša občina se je pridružila široki raziskavi o vključevanju javnosti v pripravo Celostnih prometnih strategij (CPS), ki se izvaja v 64 slovenskih občinah.  Namen raziskave je izboljšati sodelovanje javnosti pri upravljanju javnih zadev  – tako v naši občini, kot na državni ravni.
 V raziskavo želimo vključiti tudi vaše mnenje, zato vas vabimo k sodelovanju. Sodelujete lahko, če ste se udeležili katerega od dogodkov v okviru priprave CPS, pa tudi če se jih iz različnih razlogov niste udeležili. Vaša mnenja so v obeh primerih pomembna.
 Z vašim prispevkom bo vključevanje javnosti v prihodnje bolj kakovostno in bolj učinkovito. Zato vas vljudno vabimo, da si v ta namen vzamete 10 minut za izpolnitev spletnega vprašalnika na povezavi: https://www.1ka.si/a/127257.
 V uvodu vprašalnika boste našli tudi dodatna pojasnila o raziskavi.
 
Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš prispevek.
 

Župan Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

      
Celostna prometna strategija Občine Kočevje – sprejet dokument

Celostna_prometna_strategija.pdf

17.5.2017 / Medijsko sporočilo - OS Občine Kočevje je sprejel CPS

Medijsko_sporocilo_ - sprejeta_CPS.pdf

26.4.2017 / Celostna prometna strategija - končna verzija, za obravnavo na Občinskem svetu Občine Kočevje

CPS_-_word.docx

CPS_dokument_-_gradivo_za_OS.pdf

22.3.2017 / Celostna prometna strategije - Delavnice o ukrepih v akcijsko - finančnem načrtu

Medijsko_sporocilo.pdf

16.3.2017 / Zabeležka delovnega sestanka na temo predvidenih aktivnosti ETM

Zapisnik_ETM 14.3.2017.docx

RAZPRAVA O UKREPIH 15. IN 21. MARCA 2017

Vabilo na delavnici.docx

Delovno gradivo akcijski_nacrt.docx

 

MEDIJSKO SPOROČILO CPS - INFORMACIJE O POTEKU JAVNE RAZPRAVE O UKREPIH

Medijsko sporocilo_ četrta javna razprava.pdf

 

VABILO NA JAVNO RAZPRAVO ZA CPS - 12. januar 2017

vabilo_cps.pdf

 

CILJI, CILJNE VREDNOSTI IN UKREPI - CPS

DELOVNO GRADIVO

CPS - cilji ukrepi_delavno_gradivo.pdf

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE KOČEVJE - KLJUČNE UGOTOVITVE STANJA

Dokument "Ključne ugotovitve analize stanja" vsebuje osnutek vizije razvoja prometa v občini in ključna sporočila analize stanja prometa v Občini Kočevje, izdelanih v okviru priprave Celostne prometne strategije (CPS). Bo izhodišče za izbor ukrepov in nasploh za oblikovanje CPS Občine Kočevje, analiza stanja pa je hkrati tudi osnova, na podlagi katere bo v nadaljnjih fazah priprave in izvajanja CPS omogočeno spremljanje in ocenjevanje napredka.

Dokument je bil 23. novembra 2016 predstavljen občinski upravi. K branju dokumenta ste vabljeni tudi prebivalci občine. V kolikor želite pri pripravi CPS še aktivneje sodelovati vas vabimo, da nam svoje pobude in predloge za področje prometa pošljete na goran.sneperger@kocevje.si.

Dokument:CPS OBČINE KOČEVJE - ključne ugotovitve in analize stanja.pdf

 

MEDIJSKO SPOROČILO O POTEKU JAVNE RAZPRAVE O OPREDELITVI VIZIJE IN PRIORITET

Medijsko_sporočilo.pdf

 

VABILO - ODPRTJE RAZSTAVE "VIZIJA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE KOČEVJE" od 7.12.-21.12.2016 v prostorih Tržnice Kočevje.

 

Informacije o poteku delavnice vizija Celostne prometne strategije Občine Kočevje

Več informacij: Informacije o poteku delavnice vizija CPS.pdf

Informacije o poteku druge javne razprave o ključnih izzivih prometa v občini

VEČ: Informacije o poteku druge javne razprave.pdf

ANKETA O MOŽNOSTI VZPOSTAVITVE MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V KOČEVJU

Občina Kočevje pripravlja celostno prometno strategijo in del strategije je tudi možnost vzpostavitve mestnega potniškega prometa v Kočevju (MPPK). Za občino je zelo pomembno mnenje javnosti, zato smo pripravili kratko anketo, kjer bomo lahko ugotovili vaše potovalne navade in potrebe. Podatki, ki jih bomo pridobili, bodo služili za pravilno ureditev MPPK.

Anketi sta priloženi tudi informativni karti z vrisanimi trasami, postajališči MPPK in orientacijskimi točkami. Na prvi karti (predlog 1) je vrisana krožna trasa s 30 minutnim intervalom, kjer je možna vožnja ali v smeri urinega kazalca, ali pa v obratni smeri. Na drugi karti (predlog 2) pa se trasa križa na Kolodvorski cesti in tvori vožnjo v obliki osmice. Tudi tu je možnost vožnje ali v eno ali v drugo smer in interval vožnje 30 minut.

Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo nekaj minut časa, zato vas prosimo, da jo skrbno preberete in izpolnite ter podate vaše predloge. Lahko pa izpolnite spletno anketo na naslovu: https://www.1ka.si/a/104126.

Anketa o moznosti vzpostavitve mestnega potniškega prometa v Kočevju.docx

Predlog tras mestnega potniškega prometa.pdf

VABILO - DRUGA JAVNA RAZPRAVA O KLJUČNIH IZZIVIH PROMETA V OBČINI

Vabilo.docx

Prva javna razprava

ETM_in prva javna razprava Kocevje.pdf

 

V izdelavi je Celostna prometna strategija Občine Kočevje

Občina Kočevje je naročila izdelavo Celostne prometne strategije za območje občine, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Na razpisu je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Acer Novo mesto d.o.o. s podizvajalcema Urbanistični inštitut RS in Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Trenutno stanje kaže, da je javni potniški promet v mestu in v občini urejen slabo, pogoji za hojo in kolesarjenje so slabi. Avtomobili so zaradi neustrezno urejene ostale infrastrukture glavni način gibanja prebivalcev.

S sprejetjem Celostne prometne strategije naj bi se začel dolgoročni proces celostnega in trajnostnega načrtovanja prometa, kar bo imelo pozitivne učinke na okolje in zdravje, gospodarstvo,  vplivalo bo na potovalne navade prebivalcev občine, izboljšala pa se bo tudi mobilnosti in dostopnost ter kakovost bivanja. S tem se spreminja  in nadgrajuje trenutna načrtovalska praksa, ki se osredotoča predvsem na gradnjo prometne infrastrukture. V sklopu priprave Celostne prometne strategije  bo najprej  pripravljen sistematičen pregled obstoječih načrtov in analizirano stanje na področju prometa. Sledil bo razvoj posameznih možnih scenarijev strategije, ki bo vključevala tako mobilnost kot tudi razvoj drugih sektorjev. Oblikovan bo akcijsko-proračunski načrt, ki bo opredelil posamezne aktivnosti, določene bodo prednostne naloge, terminski plan izvajanja posameznih aktivnosti in njihove finančne zahteve.

V nastajanje Celostne prometne strategije bo vključena strokovna in zainteresirana javnost, ki bo imela možnost  sodelovanja v anketah in intervjujih, na javnih razpravah in predstavitvah ter na tematskih javnih prireditvah. Obenem bo potekalo obveščanje preko medijev in preko spletne strani občine. Naloga bo končana do poletja 2017.

Strategija bo kot  dokument sprejeta na občinskem svetu in natisnjena v obliki publikacije.