Na spletni strani Občine Kočevje vam želimo ponuditi čim več uporabnih podatkov in informacij o dogajanju v Kočevju in obveščati o aktualnih razpisih. Objavljeni so tudi vsi potrebni obrazci in vloge, ki jih potrebujete za ureditev zadev, ki so v pristojnosti Občine.

Za še boljše sodelovanje in razvoj naše občine vas vabimo, da z nami delite svoje mnenje in pobude, prek spletne aplikacije Pobude občanov