Kulturna tematska leta župan občine Kočevje razglasi na prireditvi ob kulturnem prazniku Deklica s piščalko.

Župan občine Kočevje je leta 2011 imenoval komisijo za pripravo strategije Občine Kočevje na področju razvoja in promocije kulture in kulturne dediščine Kočevske, ki ji je med drugim zaupal, da preuči tematske predloge za imenovanje kulturnih let. Tematska, oziroma kulturna leta, so tako zaživela v zadnjih nekaj letih in so prav posebna oblika obeleževanja in vrednotenja naše skupne duhovne vsebine. Prvo tovrstno leto 2011 je bilo imenovano Jarmovo leto in je bilo posvečeno akademskemu kiparju Stanetu Jarmu, umetniku, katerega delo je dalo naši sredini neizbrisen pečat in je pomemben del naše kulturne identitete. Naslednje leto je bilo Hufnaglovo leto. Ime, katerega zven in pomen je bil za marsikoga nepoznan. Danes pozna ime Leopolda Hufnagla večina, od otrok v vrtcu, pa do njihovih staršev, saj so marsikaterega njih prav najmlajši poučili, kdo je bil ta gozdarski strokovnjak in kakšen pomen ima njegovo delo za naše okolje. Nujno se je ozreti vase tudi tu in zdaj. Zato smo preteklo leto 2013 poimenovali Leto vizij, leto 2014 je bilo razglašeno za Kozlerjevo leto. Leto 2015 smo posvetili 500 let puntarstva na Kočevskem. Leto 2016 je bilo Leto vode in luči, sledil je Izziv patenta 1492-2017, saj smo obeležili 525-letnico podelitve krošnjarskega patenta temu območju. Leto 2018 je bilo posvečeno medkulturnemu sodelovanju in poimenovano Kočevska = ogrlica kultur, trenutno pa obeležujemo Leto medu in čebel 2019. 

Podrobnejše obrazložitve najdete v posameznih zavihkih ob strani.