Zavod za šport izvaja naslednje dejavnosti: 

 • Podpora izvedbe sofinanciranja izvajalcev LPŠ s strani Občine Kočevje.
 • Organizacija in izvajanje šolskih športnih tekmovanj.
 • Kandidiranje na razpisih za sofinanciranje športnih programov in investicij v športne objekte.
 • Administrativna in tehnična podpora Športni zvezi Kočevje.
 • Izobraževanje kadrov in sodelovanje z Združenjem športnih centrov Slovenije.
 • Ostale dejavnosti povezane z upravljanjem objektov in/ali področjem športa v občini.

 

Športni objekti v lasti Občine Kočevje in v upravljanju Javnega zavoda za šport: 

 • Športni kompleks Stadion Gaj – skupne površine cca. 42.600 m2
 • Športni dom Gaj (ŠDG) – skupna površina 2500 m2 – od tega športni del 1100 m2
 • Večnamensko igrišče pri ŠDG – skupna površina 3000 m2 – igralna 1.080 m2 ( 45 x 24 )
 • Zunanje asfaltno igrišče pri ŠDG – dve košarkarski igrišči skupne površine 576 m2
 • Kegljišče Gaj – skupna površina 220 m2
 • Balinišče Gaj – skupna površina 464 m2
 • Balinišče Jezero – skupna površina 464 m2
 • Pomoli Jezero – skupne površine 216 m2
 • Trim steza “Pod hribom” – skupne dolžine 2100 m
 • Smučarski poligon za otroke Brunarica
 • Solastništvo Ministrstvo za šolstvo in šport in Občina Kočevje: Športna dvorana Kočevje – skupne površine 2.600 m2

 

Več informacij: sport-kocevje.si