Deklica s piščalko je prireditev občine Kočevje ob kulturnem prazniku.

Prejemniki Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko dosegajo v slovenskem kulturnem prostoru nacionalno ali mednarodno primerljive vrhunske rezultate na področjih svoje ustvarjalnosti tako, da je njihovo delo povezano z regionalnim področjem Občine Kočevje, in zato bistveno prispevajo k umetniškemu, znanstvenemu in kulturnemu razvoju Kočevske.

Prejemniki Deklice so njeni ambasadorji, v pravem pomenu besede.

Ime Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko je povzeto po imenu skulpture Stanislava Jarma Deklica s piščalko. Izkazalo se je za ustrezno za poimenovanje občinske nagrade za vrhunske dosežke na področju kulture, umetnosti in humanističnih znanosti, ker že nosi univerzalno simbolno vrednost, hkrati pa ima ustrezno konkretno kulturno zgodovino.

V zgodbo skulpture Deklica s piščalko lahko razmišljamo tako o pomenu kulture za življenje Kočevja. To razmišljanje je toliko bolj poglobljeno, kolikor se bolj odmaknemo od osebne življenjske usode Stanislava Jarma in njegovih osebnih stvaritev in jih vidimo v njihovi prepletenosti z usodami in dejanji njegovih sodobnikov – sokrajanov, posthumno pa tudi z vsem, kar v tem kraju živi in deluje po njem. Enako velja za vlogo kipa Deklica s piščalko.

Z referiranjem na Deklico s piščalko torej ne povzdigujemo posebej tega kipa. Na ta način v prvi vrsti komuniciramo kompleksno zgodbo kočevske povezanosti s kulturo in njenih potencialov za razvoj tega okolja.

Plaketa Deklica s piščalko se sestoji iz bronastega reliefa, zlate priponke, tiskanega priznanja in škatle.

Bronasti relief in zlata priponka sta vgrajena v spodnji, notranji del škatle. Zlata priponka je snemljiva, bronasti relief, pa je pritrjen v dno škatle.