Skupina za tematsko leto 2016 se je med različnimi predlogi odločila za poimenovanje Leto vode in luči.