Na prireditvi ob kulturnem prazniku “Deklica  s piščalko” smo leto 2013 posvetili VIZIJAM.

Več  je razlogov in namenov.

Leta 2013 namreč mineva 650 let od prve omembe Kočevja kot mesta. Res, da smo mestne pravice dobili malo kasneje, a vendarle, oglejski patriarh takrat omenja mesto, ki se imenuje Gottsche. In od takrat je Kočevje in Kočevska na zemljevidu tega sveta.

Tudi to je razlog, da mora biti leto to leto, leto duhovnega polja razmisleka in idej. Kam?

Namen oblikovanja tematskega leta 2013 je v raziskovanju in poizkusu orisa skupne vizije za oblikovanje prihodnosti. Namen je identificirati že obstoječe posamične vizije, tako posameznikov, kot organiziranih družbenih enot (podjetja, zavodi, društva) in poiskati skupne imenovalce v njihovih konceptualnih usmeritvah. Raziskati je potrebno, na kakšnih temeljih lahko ustvarimo sinergijo različnih konceptov in jih povezati v bolj uspešen strateški potencial. Poleg tega pa je namen tudi vzpodbuditi nastajanje novih idej, načrtov, pogledov, ki naj kakovostno izboljšajo razvoj skupnosti.

» ČE NE VEMO, KAM ŽELIMO, JE VSAKA POT PRAVA«

Za napredek in razvoj družbe je potrebno preseči to trditev. Naloga leta je ta presežek. Ciljne starostne skušine so pravzaprav vse, od otrok, mladostnikov, študentov, ljudi srednjih let, do upokojencev. Prav tako so ciljne skupine tudi stanovsko čim širše zajete – do šoloobveznih, dijakov, študentov, zaposlenih, brezposelnih in upokojencev.

Tematika vsebinsko zajema vsa področja družbenega življenja – od gospodarstva, šolstva, urbanizma, prostorske ureditve, kulturne sfere (umetnost, varovanje kulturne dediščine, ljubiteljske kulture, profesionalne kulture…) do športa….

Glavna vprašanja, ki jih zastavljamo v letošnjem letu so:

-          Ali imamo skupno vizijo prihodnosti?

-          Ali je skupna vizija prihodnosti sploh možna, ko trčimo ob dejstvo multikulturalnosti družbe?

-          Ali nadaljujemo vizijo naših prednikov oziroma ali je le ta kdaj obstajala in če, kakšna je bila?

-          Koliko si drznemo vizionarskega razmisleka?

-          Ali je sama vizija cilj, ali je pot?

-          Ali je možno ustaviti lok med pojmi: VIZIJA-MISIJA-STRATEGIJA?

Naloge v okviru letošnjega leta so naravnane k oblikovanju trdnejših temeljev za oblikovanje skupne vizije prihodnosti in oris možnosti za uresničevanje le te.

Zato je Občina Kočevje tudi letos pristopila k obeležitvi leta na nekoliko drugačen način. Vsi občinski dopisi in vsebine bodo dopolnjene z znakom Leta vizij, e-dopisi bodo vsebovali identični znak in na kuvertah bo odtisnjen žig znaka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

»ČE VIZIJA NI NA PRVI POGLED POPOLNOMA NEURESNIČLJIVA IN SKRAJNO FANTASTIČNA, POTEM SI NE ZASLUŽI TEGA IMENA«  IN, KO POMISLIMO NA VELIKA IMENA NAŠE IN PRETEKLE DOBE, POTEM VIDIMO, DA JIH HOJA PO UTEČENIH POTEH NI ZANIMALA, DA SO STREMELI PO NEČEM POPOLNOMA NOVEM, NEZNANEM. VSE PA ODLIKUJE ODLOČNOST, PRAVZAPRAV ŽE KAR FANATIZEM PRI ISKANJU NOVIH, BOLJŠIH REŠITEV. LE TAKO SMO NA PRAVI POTI NAPREDKA. ALI SE LAHKO PRIBLIŽAMO TEM IDEALOM, OZIROMA ALI PREMOREMO NEKAJ TE SMELOSTI IN ODLOČNOSTI? 

Celoten SEJEM VIZIJ si lahko ogledate na tej povezavi.

Video produkcija: TV KOČEVJE