Skupina za tematsko/kulturno leto 2018 se je med različnimi predlogi odločila za poimenovanje KOČEVSKA = OGRLICA KULTUR 2018.

Kočevska je bila zagotovo poseljena že v zelo zgodnjih dobah človeštva. Najstarejši sledovi človeka na Kočevskem, ki so jih doslej odkrili raziskovalci, izvirajo iz pozne stare oz. starejše kamene dobe. Stari so okrog 22 tisoč let. Kultura ljudi, ki so takrat živeli v teh krajih, je bila drugačna od današnje, pa vendar jo sprejemamo kot našo.

Kot pozdravljamo vse kulture, ki jih s seboj prinašajo novi in novi priseljenci na Kočevsko. Naše so, kadar se odlikujejo s spoštovanjem drugih ter sodelovanjem za dobro sedanjost in še boljšo prihodnost. Druga ob drugi so te kulture kakor ogrlica iz različnih jagod – nekatere so večje, druge manjše, nekatere zasijejo zdaj, druge kdaj drugič. Prav vse pa so kulture, ker izražajo ustvarjalnost človeka – umetniško, športno, industrijsko, naravovarstveno; značilno za posamezno generacijo, stroko, poklic, stan ali spol. 

Kočevska je bila, je in verjetno bo tisti kraj, kjer se različne kulture povezujejo z nevidno nitjo, ki pa je ni mogoče pretrgati – nitjo plodnega sobivanja različnosti. Kakor lahko še po dvaintridesetih stoletjih, čeprav brez niti, ostajajo ogrlica jantarne jagode, ki so jih našli na Kočevskem: na Debelem vrhu pri Predgradu.

O znaku Kočevska = ogrlica kultur 2018

Izhodišče za oblikovanje znaka je jantarna ogrlica (12. -11. stol.pr.n.št.), arheološka najdba na Debelem vrhu nad Predgradom. Najdba se nanaša na takoimenovano jantarno pot, ki zaznamuje živahno kulturno izmenjavo tudi na prostoru današnje Kočevske (trgovanje med Baltikom in Mikenami).
Leto 2018 je posvečeno medkulturnemu sodelovanju, ki ga simbolizira ogrlica že sama po sebi. Zato je forma ogrlice v znaku ohranjena. Enaka sta tudi število in oblika (poligonalnih) jantarnih jagod. S postavitvijo posameznih jagod v smeri žarkov iz središča, pa znak pridobi še kvaliteto dragocenega, toplega jantarja, ki spominja na sonce. Vsaka jagoda simbolizira žarek, oziroma kulturo, več njih pa se v nakazanem krogu povezujejo v harmonijo celote.