Župan Občine Kočevje je na prireditvi ob Kulturnem prazniku »Deklica s piščalko«  leto 2012 razglasil za HUFNAGLOVO LETO. Posvečeno je enemu pomembnemu morda od klasičnega pojmovanja kulture malce oddaljenemu človeku – dr. Leopoldu Hufnaglu. Slednji je revolucionalno posegel na področje gospodarjenja z gozdovi. Lahko bi rekel, da je vnesel več kulture v naravo s tem, da se je zoperstavil splošno uveljavljeni praksi sekanja gozdov na golo in vpeljal izvirno obliko prebiralnega, sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Leta 1892 je za Goteniško pogorje izdelal prvi gozdnogospodarski načrt, kjer je bila zapisana znamenita pripomba: oddelka 38 in 39 naj se kot pragozd ohranita, zato je tu vsakršna raba prepovedana. S tem se je začelo obdobje aktivnega in načrtnega naravovarstva v Sloveniji.

Hufnaglovo leto 2012 je razglašno 8. februarja 2012 in traja do razglasitve naslednjega kulturnega leta Občine Kočevje. Za lažjo prepoznavnost in komunikacijo je v ta namen oblikovan priložnostni zaščitni znak. Kot nosilec vizualne podobe vsebuje grafične elemente, ki predstavljajo dr. Leopolda Hufnagla ter njegov pomen v kočevskem in slovenskem prostoru danes.V znak so združeni naslednji grafični elementi:

- Portret

je črnobela abstrakcija fotografije mladega Hufnagla. V tem zgodnjem obdobju mu je uspelo ohraniti prvinskost kočevskih gozdov in uvesti sonaravno gospodarjenje z gozdom po principu prebiranja.

- Logotip “Hufnaglovo leto 2012”

je postavljen desno,  poleg portreta, v smeri njegovega pogleda. Sodoben črkopis spominja na karakter tedanjih kaligrafsko izpisanih dokumentov.

- Spodnja zaključna linija

je delno zlita s  portretom in se nadaljuje pod celotnim napisom. Njen vizualni karakter je povzet po okrašenih zaključkih takratnih tiskovin ali rokopisov. Kot časovna orientacija predstavlja obdobje, v katerem je mladi Hufnagl deloval. Linija spominja tudi na odprto knjigo, ki je simbol dajanja znanja.

- Zgornja zaključna linija

je skoraj zrcalna preslikava spodnje linije, kar pomeni, da ima spodnja linija pomenski vpliv na zgornjo postavitev. Desno od portreta, v višini čela je abstrahiran obris Fridrihštajna in Mestnega vrha. Oba hriba sta izbrana kot predstavnika vizualne identitete Kočevja, saj je naše mesto s Hufnaglovim delovanjem pridobilo veliko vrednoto v slovenskem in širšem prostoru na področju gospodarjenja z gozdovi.

- Barva znaka je temno rjava (Pantone 4695).

Izbrana barva še dodatno podkrepi obdobje Hufnaglovega življenja (rjavo tonirane fotografije) in s tem približa človeka vizionarja, ki je pred 120. leti uspel uresničiti svoje plemenite zamisli.

Znak je moč uporabljati pri povečavah in pomanjšavah (do dolžine 3 cm) ter v barvnih in črnobelih aplikacijah. Smiselna je uporaba v vseh vidnih sporočilih povezanih z letošnjim kulturnim letom.