Podeljeno prvo priznanje Občine Kočevje »DEKLICA S PIŠČALKO«

V ponedeljek 6. februarja je Občina Kočevje v hramu državnosti, Šeškovem domu, pripravila prireditev ob kulturnem prazniku, ki letos že drugo leto poteka pod imenom Deklica s piščalko.

Na tokratni prireditvi pa je bilo podeljeno prvo priznanje Občine Kočevje »Deklica s piščalko«, namenjeno posameznikom za strokovno odličnost na področju umetnosti, humanističnih znanosti in kulture in razglašeno Hufnaglovo leto 2012.

Prejemniki Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko dosegajo v slovenskem kulturnem prostoru nacionalno ali mednarodno primerljive vrhunske rezultate na področjih svoje ustvarjalnosti tako, da je njihovo delo povezano z regionalnim področjem Občine Kočevje, in zato bistveno prispevajo k umetniškemu, znanstvenemu in kulturnemu razvoju Kočevske.

Prvič se je na Kočevskem zgodilo, da želimo umetnosti in še posebej njenim ustvarjalcem zagotoviti posebno mesto. Na Kočevskem imamo mnogo presežkov, s katerimi se lahko pohvalimo doma in širše. Preko dela strokovne žirije jih lahko tudi ovrednotimo. In to je način, kako je Občina Kočevje dosegla izjemen korak naprej -  izločila je vpliv politike na umetnost.

O nominirancih je odločala žirija, sestavljena iz domačih kočevskih imen ter priznanih in cenjenih imen nacionalnega nivoja.

In prejemnik priznanja Deklica s piščalko 2012 je  akademski kipar Stanislav Jarm, postumno.

Komisija je v obrazložitvi zapisala: Umetniški opus Staneta Jarma je vezan na fizični in duhovni prostor Kočevske. S tem je uspel vzpostaviti posebne umetniške koordinate, s katerimi sta Kočevska in Kočevje sooblikovali kulturno podobo Slovenije zadnjih desetletij. Njegova dela se kot pomemben prispevek k slovenski kiparski zgodovini nahajajo v več nacionalnih in zasebnih zbirkah ter številnih cerkvah v Sloveniji in zamejstvu. Bil je prejemnik dveh nagrad nacionalnega pomena, doživel je več monografskih in drugih predstavitev. Vzporedno je deloval na različnih področjih ustvarjalnosti (kiparstvo, grafika, risba, ilustracija). Na Kočevskem ni bil prisoten samo kot likovni ustvarjalec, čigar dela sooblikujejo naše poti, ko se sprehajamo po mestu Kočevju, in ko zaidemo v njegovo naravno zaledje, ampak tudi kot likovni pedagog in soustanovitelj Likovnega salona Kočevje.

S svojim delom, entuziazmom in predanostjo svojemu delu in kraju v katerem je živel, naj Stane Jarm postane zgled prejemnika nagrade Deklica s piščalko.