Priloga odloka: Preglednica z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

 

S - stanovanjska območja

C – območja centralnih dejavnosti

I – proizvodne dej.

B – pos. obm.

Z – območja zelenih površin

Infrastr.

Letal.

Obramba

A – razpršena poselitev

Kmetijska zemlj.

Gozdna zemljišča

Vode

Min. sur.

Nezahtevni in enostavni objekti

Sso*

SSs

SSn

SSv

SB

SKs

SKk

SKg

SP

CU

CD

CDo

CDi

CDz

CDv

IP

IG

IK

BT

BTg

ZS

ZSk

ZP

 ZV

ZD

ZDo

ZK

P,E,O

PL

f, F

As

Ap

Ak

Ag

K1

K2

Gg

Gpn

Gr

Gv

VC

LN

Objekti za lastne potrebe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nadstrešek

 

 

rezervoar za UNP ali nafto

 

 

zajetje, vrtina ali vodnjak

 

 

zbiralnik za kapnico

 

●16

 

enoetažni pritlični objekt, lopa

 

 

utrjena dvorišča

 

 

drvarnica

 

 

garaža

 

 

steklenjak

 

 

uta, senčnica

 

 

bazen

 

 

utrjena dovozna pot

 

●9

●9

 

pokrito skladišče za lesna goriva

 

 

letna kuhinja, savna, zimski vrt, vetrolov ipd.

 

 

nepretočna greznica

 

 

 

rezervoar za vodo (samo vkopan)

 

 

●1

●1

●16

 

ograja

 

●5

●5

 

podporni zid

 

●6

●6

 

Pomožni cestni objekti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objekt za odvodnjavanje ceste

 

●3

●3

 

● 

cestni snegolov

 

 

●3

●3

 

 

objekt javne razsvetljave

 

●3

●3

 

 

 

cestni silos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●3

●3

 

 

 

 

 

varovalne in protihrupne ograje

 

 

 

 

 

●3

●3

 

 

 

 

 

samostojno parkirišče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomožni železniški objekti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obj. za odvodnjavanje železniških tirov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obj. za usmerjanje električne razsvetljave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zavetiščna utica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zavetišče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomožni žičniški objekti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objekt prometne oziroma varnostne signalizacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objekt za usmerjanje električne razsvetljave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žičniški zabojnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomožni letališki objekti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomožni objekti na smučišču

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomožni energetski objekti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje