Potem ko je občina Kočevje leta 2011 prvič razglasila tematsko leto je kmalu postalo jasno, da potrebujemo projekt, ki bo sistematično vključil otroke in ustvarjal »lokalne učne vsebine«. Kot odgovor na to je bil zasnova projekt RTM Kočevska 2, ki vključuje učence in učitelje vseh štirih kočevskih osnovnih šol. Sloni na treh glavnih dogodkih. Prvi vsako leto je seminar za učitelje, na katerem učiteljem predstavimo širšo temo in povsem konkretna izhodišča za oblikovanje dejavnosti z učenci. V začetku februarja pripravimo veliko zaključno prireditev, ko se v športni dvorani zberejo vsi osnovnošolci in njihovi učitelji ter na zabaven način pregledamo in utrdimo sporočila iztekajočega se tematskega leta. Tretji del, ki je izjemnega pomena za dosego dolgoročnih ciljev pa so t.i. tematski dnevi, preko katerih lokalne vsebine preteklih tematskih let umestimo v šolske načrte in zagotovimo, da se bodo dotaknile tudi prihodnjih generacij.

Projekt je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.