Razpisi in javna naročila

Razpisi/22. 6. 2018
Javni razpis za dodelitev dveh namenskih (neprofitnih) stanovanj v najem.
/12. 6. 2018
Ponovni Javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje predsednika posebne občinske volilne...
/12. 6. 2018
Ponovno Javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje predsednika občinske volilne komisije.
/8. 6. 2018
Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ukrepe spodbujanju razvoja kmetijstva in podeže
Razpisi/4. 6. 2018
Počitniško delo v javnih zavodih - delovna mesta so na voljo le še v ZD Kočevje in Domu starješih...
Razpisi/25. 5. 2018
Rok za zbiranje pobud za podelitev priznanj, nagrad in plaket je podaljšan do 30. 8. 2018 do 12.00.
Razpisi/23. 5. 2018
Javni poziv za zbiranje predlogov za nakup opreme kulturnih društev v letu 2018. Rok: 10 dni od...
Javno naročilo/21. 5. 2018
Šolski prevozi osnovnošolskih otrok na območju občine Kočevje. Rok: 22. 6. 2018 do 11:00.
Javno naročilo/15. 5. 2018
Izbira zasebnega partnerja za izvedbo projekta Vrtec Kočevje. Rok: 11. 6. 2018 do 9.00.
Javno naročilo/14. 5. 2018
JN003024/2018-W01 Roka za oddajo ponudb: 25.05.2018 do 11.00 ure.
Javno naročilo/10. 5. 2018
Izgradnja lope za potrebe vaškega doma Novi lazi. Rok za predložitev ponudb: 17. 5. 2018 do 10.00. 
Razpisi/3. 5. 2018
Objavljen je 2. javni poziv za Pokroviteljstvo župana. Poziv je odprt do 8. 5. 2018, do 10.00 ure
Javno naročilo/24. 4. 2018
Ponovljeno javno naročilo - dobava in montaža prireditvenega odra s koncertno streho. Rok: 9. 5....
Javno naročilo/24. 4. 2018
Delna prenova mestne ploščadi. Rok za oddajo ponudbe se podaljša do petka, 11. maja do 9.00.   
Razpisi/23. 4. 2018
Obnova treh avtobusnih čakalnic – nadstrešnic v naseljih Smuka, Borovec pri Kočevski Reki in Dolnje...
Razpisi/17. 4. 2018
Javni poziv za predložitev nominacij za izbiro prejemnika priznanja Občine Kočevje Deklica s...

Strani