Razpisi in javna naročila

Javno naročilo/15. 3. 2018
Dobava in montaža prireditvenega odra s koncertno streho. Rok za predložitev ponudb: 26. 3. 2018 do...
Razpisi/14. 3. 2018
Povabilo k oddaji ponudb za urgentno sanacijo obstoječega mostu v naselju Livold. Rok: 26. 3. 2018...
Razpisi/13. 3. 2018
Javni natečaj za naj spominek Kočevske. Prijave zbiramo do torka, 8. 5. 2018, do 10. ure.
Razpisi/5. 3. 2018
Sofinanciranje programov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Javni razpis...
Razpisi/1. 3. 2018
1. javni poziv Pokroviteljstvo župana je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. 3. 2018, do...
Razpisi/23. 2. 2018
Natečaj KULTure ob kulturnem letu »Kočevska = ogrlica kultur«. Rok za prijavo del: 31. 3. 2018  
Razpisi/20. 2. 2018
Sofinanciranje programa aktivnosti za zaščito živali na področju občine Kočevje v letu 2018.
Razpisi/20. 2. 2018
Javni razpis za dodelitev namenskega neprofitnega stanovanja v najem. Rok za oddajo vlog je 2. 3....
Razpisi/19. 2. 2018
Sofinanciranje izvedbe tipskih zaščit za zapiranje in skrivanje zbirnih mest za odpadke.
Razpisi/15. 2. 2018
Nepovratna sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje za leto 2018. Rok za...
Razpisi/15. 2. 2018
Javni poziv za sofinanciranje veteranskih organizacij 2018. Rok za oddajo vloge je 1. 3. 2018. 
Razpisi/14. 2. 2018
Sofinanciranje programov in projektov mladi 2018. Rok za oddajo vloge je 1. 3. 2018. 
Razpisi/13. 2. 2018
Evidenčno zbiranje ponudb za izvedbo geodetkse odmere - parcelacije igrišč.
Razpisi/12. 2. 2018
Javni poziv za sofinanciranje izvajanja programa Pridobivanje in ohranjanje blaga z geografskim...
Razpisi/5. 2. 2018
Sofinanciranje kanalizacijskih priključkov in hišnih črpališč. Rok za oddajo vloge: 19. 10. 2018
Javno naročilo/5. 2. 2018
Adaptacijska in sanacijska dela na objektu OŠ Stara Cerkev. Rok za oddajo ponudb je petek, 16. 2....

Strani