Razpisi in javna naročila

Javno naročilo/13. 9. 2018
Objavljeno je javno naročilo za prenovo otroškega igrišča v Podgorski ulici v Kočevju.
Javno naročilo/12. 9. 2018
Izbira izvajalca za izdelavo DGD in PZI za PIK Kočevje. Rok za predložitev ponudb: 27. 9. 2018 do 9...
Razpisi/10. 9. 2018
Ponovni javni razpis E-oskrba za občane starejše od 69 let. 
Javno naročilo/7. 9. 2018
Izvedba sistema izposoje koles in izvedba novih parkirišč za kolesa. Rok za predložitev ponudb: 20...
Razpisi/3. 9. 2018
Objavljen je 3. javni poziv Pokroviteljstvo župana. Poziv je odprt do porabe sredstev oziroma v...
Razpisi/31. 8. 2018
Javni poziv za imenovanje nadomestnega člana v Posebno občinsko volilno komisijo. Rok: 5. 9. 2018.
Javno naročilo/29. 8. 2018
Izdelava projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje. Rok za...
Javno naročilo/16. 8. 2018
Izbira izvajalca za izdelavo DGD in PZI za PIK Kočevje. Rok za predložitev ponudb: 31. 8. 2018 do 9...
Javno naročilo/14. 8. 2018
Prenova otroškega igrišča v Podgorski ulici v Kočevju. Rok za predložitev ponudb: 27. 8. 2018 do 10...
Javno naročilo/27. 7. 2018
Javno naročilo Urejanje prehodov za pešce na Ljubljanski cesti in Trgu zbora odposlancev v Kočevju.
Javno naročilo/27. 7. 2018
Javno naročilo Ureditev sistema izposoje koles in parkirišč za kolesa v Kočevju
Razpisi/16. 7. 2018
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini...
Razpisi/13. 7. 2018
Povabilo k oddaji ponudb za adaptacijska dela na nekdanji OŠ Mozelj. Rok: 25. 7. 2018 do 9.00.  
Javno naročilo/6. 7. 2018
Izbira izvajalca za izdelavo DGD in PZI za PIK Kočevje. Rok za predložitev ponudb: 18. 7. 2018 do 9...
Javno naročilo/2. 7. 2018
Ureditev prostorov v ZD Kočevje za izvajanje preventivnih programov. Rok: do 30. 7. 2018 do 11:00.
Razpisi/22. 6. 2018
Javni razpis za pomoč pri kritju stroškov storitve E-oskrbe za starejše občane nad 69 let. Prijave...

Strani