Razpisi in javna naročila

Javno naročilo/1. 2. 2018
Javno naročilo: Komunalno opremljanje industrijske cone LIK. Rok za oddajo ponudb: 7. 3. 2018.
Razpisi/31. 1. 2018
Sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini...
Razpisi/31. 1. 2018
Dodelitev nepovratnih sredstev za nakup oz. obnovo zunanje opreme opremljene z oznako »Kočevsko«.
Razpisi/29. 1. 2018
Dobava in montaža lesenega poda na mestni ploščadi. Rok za oddajo ponudbe: 2. 2. 2018 do 10.00 ure...
Javno naročilo/12. 1. 2018
Prizidek k proizvodni hali na naslovu Trata XIV/8 Kočevje. Rok za predložitev ponudb: 6. 2. 2018 do...
Razpisi/4. 1. 2018
Sofinanciranje programov športa v občini Kočevje za leto 2018. 
Razpisi/7. 12. 2017
Poziv za imenovanje nadomestnega člana - predstavnika Občine Kočevje v Svet območne izpostave JSK
Razpisi/6. 12. 2017
Javni razpis za oddajo gozdarske koče "Pugled" v najem.
Razpisi/6. 12. 2017
Javni poziv za predloge kandidatov za imenovanje nadomestnega člana v svet Javnega zavoda za...
Razpisi/23. 11. 2017
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine za potrebe reševanja stanovanjskih potreb socialno...
Razpisi/21. 11. 2017
Javni razpis za oddajo parkirišč v Ulici heroja Marinclja v najem. Razpis je odprt do 5. 12. 2017.
Razpisi/6. 11. 2017
OI JSKD Kočevje in Občina Kočevje razpisujeta natečaj FIX-NIX. 
Razpisi/6. 11. 2017
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Rok za oddajo vlog je 27. 11. 2017. 
Razpisi/24. 10. 2017
Javni razpis za zbiranje prijav - vlog romskih družin in posameznikov, ki jih bo Občina Kočevje v...
Razpisi/24. 10. 2017
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine za potrebe reševanja stanovanjskih potreb socialno...
Javno naročilo/18. 10. 2017
Povabilo k oddaji ponudbe za ureditev javne razsvetljave v Podgorski ulici. 

Strani